Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners en Nationaal Comité zetten samenwerking voort

21 maart 2022

De Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners Nederland / Woonwagenbelangen Nederland (VSRWN/WBN) en het Nationaal Comité 4 en 5 mei blijven investeren in de samenwerking op het gebied van het herdenken van de Roma en Sinti oorlogsslachtoffers en het tegengaan van antiziganisme. Dat is de uitkomst van de gesprekken die de voorzitters van beide stichtingen hebben gevoerd naar aanleiding van de bezwaren die de VSRWN/WBN heeft geuit tegen de benoeming van de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Wim van de Donk.

“De intensieve gesprekken die we met de vertegenwoordigers van de VSRWN/WBN hebben gevoerd over de achterstelling en discriminatie die deze groep oorlogsslachtoffers nog iedere dag ondervindt, hebben mij zeer gemotiveerd om ons samen met voorzitter Sabina Achterbergh en haar vereniging in te zetten voor deze groep. Een groep die tot op de dag van vandaag last heeft van vooroordelen,” aldus Van de Donk.

De samenwerking richt zich onder meer op het ‘drie generaties onderzoek’, waarin de verhalen van oorlogsslachtoffers en hun kinderen en kleinkinderen worden opgetekend. Ook gaat het Nationaal Comité de VSRWN/WBN helpen bij het tegengaan van de institutionele discriminatie waar deze groep nog steeds mee te maken heeft en het behoud van het materiële en immateriële culturele erfgoed van de Sinti, Roma en woonwagenbewoners en hun woonvorm.

Volgens Sabina Achterbergh heeft zij in de gesprekken met de voorzitter van het Nationaal Comité goed duidelijk kunnen maken waar de pijn zit. “Wij hopen dat hij nu ook inziet waar wij nog elke dag mee te maken hebben als het gaat om achterstelling en discriminatie, waardoor we nu samen verder kunnen werken aan de erkenning van wat ons is overkomen en aan onze toekomstige gezamenlijke missie.”

Tooltip contents