4meiOverlay

Beleidsvisie: 'Iemand stelt de vraag'


Toekomstvisie: 'Kom vanavond met verhalen...'

De nieuwe beleidsvisie Iemand stelt de vraag van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is op 20 november 2020 aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis van VWS. Het visiedocument is opgesteld in samenspraak met de Nederlandse samenleving, lokale organisatoren 4 en 5 mei en diverse betrokken organisaties en belangenverenigingen. Met de visie en het bijbehorende beleidsplan geeft het Nationaal Comité de komende jaren richting aan de zingeving van 4 en 5 mei. De titel van de beleidsvisie is afkomstig uit het gelijknamige gedicht van Remco Campert dat de opstellers van de visie heeft geïnspireerd. 

Bij het realiseren van de visie werkt het Nationaal Comité 4 en 5 mei de komende vijf jaar nauw samen met een breed netwerk van instellingen, bedrijven en organisaties die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de vrijheid waarin we leven. 

Lees hieronder de beleidsvisie of download de visie hier (PDF, 15,1 MB)