Beleidsvisie

Met de beleidsvisie 2021-2025 ‘Iemand stelt de vraag’ geven we de komende jaren richting aan de zingeving van 4 en 5 mei.

De beleidsvisie 2021-2025 ‘Iemand stelt de vraag’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is opgesteld in samenspraak met de Nederlandse samenleving, lokale organisatoren 4 en 5 mei en diverse betrokken organisaties en belangenverenigingen. Met de visie en het bijbehorende beleidsplan geeft het Nationaal Comité de komende jaren richting aan de zingeving van 4 en 5 mei. De titel van de beleidsvisie is afkomstig uit het gelijknamige gedicht van Remco Campert. 

Beleidsvisie 2021-2025 ‘Iemand stelt de vraag’
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei legt in de periode 2021-2025 verschillende inhoudelijke accenten. Het comité heeft een diepgevoelde plicht om de Holocaust blijvend een belangrijke plaats in de herdenking op 4 mei te geven. Ook de aandacht voor verzet is van blijvende betekenis in ons werk.

Op basis van de beleidsvisie legt het comité daarnaast de komende vijf jaar de volgende inhoudelijke accenten:

  • Familieverhalen. Het gaat hier om de manier waarop de ervaringen van de eerste generatie van oorlogsgetroffenen doorwerken in families en in de samenleving. Met andere woorden: wat is de betekenis van oorlogsverhalen voor volgende generaties?
  • De Tweede Wereldoorlog blijft het fundament voor het comité; het is het anker van waaruit we denken en werken. Aan dat thema proberen we andere ervaringen van oorlog en onvrijheid te verbinden: ervaringen met conflicten en oorlogen elders, waar mensen in onze samenleving mee leven.
  • Pijnlijke kanten van de geschiedenis. Het comité vindt het belangrijk om aan alle ervaringen en gevolgen van oorlog aandacht te schenken. Ook de verhalen die pijnlijk zijn, bijvoorbeeld omdat mensen er niet trots op zijn, krijgen daarmee een plaats.
  • De samenleving is de afgelopen decennia veranderd en diverser geworden. Het comité vindt het belangrijk om deze diversiteit zichtbaar te maken in zijn activiteiten, en ook uitnodigend te zijn naar diverse mensen en groepen in de samenleving.
  • Vrijheid verdiepen. Vrijheid is het belangrijkste, kostbaarste wat wij hebben. Het is geen vanzelfsprekendheid, maar vraagt om inzet, onderhoud en energie. Het comité voelt daarom permanent de taak om mensen uit te nodigen in gesprek te gaan over vrijheid en de verantwoordelijkheid voor die vrijheid.

Wij werken bij het realiseren van deze missie samen met een breed netwerk van instellingen, bedrijven en organisaties die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de vrijheid waarin we leven. Want vrijheid maak je met elkaar.

(pdf, 84 pagina's, 14 MB)

Download de visie

Beeldmerk Nationaal Comité 4 en 5 mei
Tooltip contents