Nationaal Vrijheidsonderzoek

Hoe beleven Nederlanders 4 en 5 mei?  

Over het onderzoek

Sinds 2001 onderzoeken we in het Nationaal Vrijheidsonderzoek ieder jaar hoe Nederlanders 4 en 5 mei beleven. Hoe belangrijk vinden ze beide dagen? Welke rituelen waarderen ze? En wat voor rol speelt de Tweede Wereldoorlog in hun opvattingen over vrijheid en onvrijheid?  

Deze beleving kan in de loop der tijd veranderen. De Tweede Wereldoorlog ligt immers achter ons en jongere generaties hebben geen eigen herinneringen meer aan de Tweede Wereldoorlog. Per jaar wordt voor het onderzoek een andere invalshoek gekozen: kennis over de Tweede Wereldoorlog, meningen over herdenken en vieren, of de rol van gemeenten. In 2019 en 2020 werd aandacht besteed aan het thema vrijheid. In 2021 staat de omgang met de Tweede Wereldoorlog centraal. 

Onderzoeksbureau CentERdata is de komende jaren verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. 

Samenvatting resultaten 2021

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking (84%) vindt dat we nog steeds kunnen leren van de gebeurtenissen die tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden.

  • Het draagvlak voor 4 en 5 mei is groot. 85% van de Nederlanders geeft aan de Nationale Herdenking (heel) belangrijk te vinden. Als het gaat om Bevrijdingsdag is dat 79%.
  • De twee minuten stilte blijft met afstand de belangrijkste traditie; bijna negen op de tien Nederlanders hielden om 20.00 uur de stilte in acht.
  • De interesse in de Tweede Wereldoorlog is groot, ook onder jongeren: zes op de tien jongeren geven aan (zeer) geïnteresseerd te zijn.
  • Er zijn iets meer Nederlanders die vinden dat onze vrijheid minder vanzelfsprekend is in vergelijking met het voorgaande (pre-corona) jaar.

Resultaten 2021

Download het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2021 (pdf, 60 pagina's, 4,6 MB)
Tooltip contents