Nationaal Fonds 4 en 5 mei

Over het fonds

Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei betrekt bedrijven bij het in stand houden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei. Dat doet het Nationaal Fonds door vernieuwende en bijzondere projecten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei financieel te ondersteunen.

Zo steunt het Nationaal Fonds educatieve projecten die aandacht vragen voor 4 en 5 mei in het mbo. De portal www.tweedewereldoorlog.nl is dankzij een bijdrage uit het Nationaal Fonds uitgegroeid tot dé plek voor betrouwbare informatie over de Tweede Wereldoorlog. Ook de fakkel – het symbool van 4 en 5 mei – is dankzij financiering vanuit het Nationaal Fonds tot stand gekomen.

Samen geven we vrijheid door
Uw organisatie kan naast een financiële bijdrage ook inhoudelijk steun geven aan het werk van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Bijvoorbeeld door uw medewerkers en uw klanten actief te stimuleren om op 4 mei twee minuten stilte in acht te nemen tijdens de Nationale Herdenking. Een aansprekend voorbeeld daarvan is de 2belminuten stilte-campagne van de grote Nederlandse telecomaanbieders.

Doelstellingen
Het doel van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei is het werven en beheren van fondsen voor de jaarlijkse Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding, en het daartoe ter beschikking stellen van gelden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam. Daarnaast wil het fonds het bedrijfsleven in Nederland actief betrekken bij voornoemde activiteiten. Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei beheert tevens het fonds Adopteer een monument.

Hoofdlijnen beleidsplan
De stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei is in het lustrumjaar 2000 opgericht. Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei wil bedrijven actief betrekken bij het in stand houden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding.

Het fonds werft financiële middelen bij bedrijven ter ondersteuning van nationale activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden georganiseerd. Het gaat om extra activiteiten van het Nationaal Comité die het oogmerk hebben om nieuwe ontwikkelingen te onderzoeken en in gang te zetten. De bijdragen van het fonds zijn niet bestemd voor de uitvoering van de reguliere activiteiten van het comité.

Het fonds nodigt bedrijven uit om naast een financiële bijdrage waar mogelijk personeel en klanten actief te betrekken bij herdenken en vieren.

Indien het fonds voornemens is te stoppen met het werven van gelden, dan dient de reserve van het fonds dusdanig te zijn dat nog voor een periode van drie jaar een bedrag van gemiddeld € 150.000 per jaar beschikbaar is voor de bijdragen aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei beheert tevens het fonds Adopteer een monument. In 2000 heeft de Stichting Februari 1941 de uitvoering van het scholenproject Adopteer een monument overgedragen aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestuur van de Stichting Februari 1941 heeft de stichting per 31 december 2008 opgeheven. De stichting heeft het resterende vermogen overgedragen aan het Nationaal Fonds 4 en 5 mei met het verzoek dit fonds te beheren. Deze middelen zijn bestemd voor projecten en activiteiten in het kader van Adopteer een monument of daaraan gerelateerde projecten.

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 

Bestuur Nationaal Fonds 4 en 5 mei:
Mw. mr. S.M. Zijderveld, voorzitter
Dhr. R. Mesman, vicevoorzitter
Dhr. drs. D. Anbeek
Mw. mr. C. Goedvolk
Mw. M.E.F. Rintel
Mw. P.W. Kruseman
Dhr. ir. A.R. Wynaendts
Dhr. H. Honig
Dhr. R. Swaak
Dhr. drs. W. Koolmees

Vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei hebben voorzitter, penningmeester en directeur qualitate qua zitting in het bestuur:
dhr. prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
dhr. drs. G. van den Berg

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Contactgegevens
Nationaal Fonds
t.a.v. Nynke de Ruiter (relatiemanager)
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
tel. 020-718 35 00

RSIN/Fiscaal nummer ANBI: 809585169
Kamer van Koophandel nummer: 34144666

Jaarverslagen
Download hieronder het jaarverslag en bijbehorende jaarrekening over het jaar 2021. U kunt hieronder ook de jaarverslagen van voorgaande jaren downloaden.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Tooltip contents