4meiOverlay

Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei


Fonds 4 en 5 mei

Op 4 mei staat Nederland stil bij wat er in de Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties en vredesoperaties erna is gebeurd. Op 5 mei komen we juist in beweging om gezamenlijk en individueel verantwoordelijkheid te nemen voor de vrijheid in onze eigen omgeving, in ons land en op andere plekken in de wereld. Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei betrekt bedrijven bij het in stand houden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering Bevrijding op 5 mei. Dat doet het Nationaal Fonds door vernieuwende en bijzondere projecten op het gebied van herdenken en vieren financieel te ondersteunen.

projecten fonds

Projecten

Zo steunt het Nationaal Fonds komend jaar een aantal educatieve projecten die aandacht vragen voor 4 en 5 mei in het MBO. De portal www.tweedewereldoorlog.nl is dankzij een bijdrage uit het Nationaal Fonds uitgegroeid tot dé plek voor betrouwbare informatie over de Tweede Wereldoorlog. Ook de fakkel – het symbool van 4 en 5 mei - is dankzij een impuls vanuit het Nationaal Fonds tot stand gekomen.

Samen geven we vrijheid door

Uw organisatie kan naast een financiële bijdrage ook inhoudelijk steun geven aan het werk van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Bijvoorbeeld door uw medewerkers en uw klanten actief te stimuleren om op 4 mei twee minuten stilte in acht te nemen tijdens de Nationale Herdenking. Een aansprekend voorbeeld daarvan is de 2belminuten stilte-campagne van de grote Nederlandse telecomaanbieders.

Bijdragen?

Indien ook uw organisatie haar bijdrage wil leveren aan het verder vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid rond 4 en 5 mei, dan kunt u zich aanmelden via E-mail . Ook kunt u contact opnemen met de secretaris van het Nationaal Fonds, Justa Bezemer via 020-718 35 00 of fonds@4en5mei.nlDoelstelling en samenstelling Nationaal Fonds 4 en 5 mei 

  • Het werven en beheren van fondsen voor de jaarlijkse Nationale Herdenking en de Nationale Viering Bevrijding, en het daartoe ter beschikking stellen van gelden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam.
  • Het actief betrekken van bedrijven in Nederland bij voornoemde activiteiten.
  • Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei beheert tevens het fonds Adopteer een Monument.

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei is in het lustrumjaar 2000 opgericht. Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei wil bedrijven actief betrekken bij het in stand houden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering Bevrijding. 

Het fonds werft financiële middelen bij bedrijven ter ondersteuning van nationale activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden georganiseerd. Het gaat om extra activiteiten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei die het oogmerk hebben om nieuwe ontwikkelingen te onderzoeken en in gang te zetten. De bijdragen van het fonds zijn niet bestemd voor de uitvoering van de reguliere activiteiten van het comité. 

Het fonds nodigt bedrijven uit om naast een financiële bijdrage waar mogelijk personeel en klanten actief te betrekken bij herdenken en vieren. 

Indien het fonds voornemens is te stoppen met het werven van gelden, dan dient de reserve van het fonds dusdanig te zijn dat nog voor een periode van drie jaar een bedrag van gemiddeld € 150.000 per jaar beschikbaar is voor de bijdragen aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei beheert tevens het fonds Adopteer een Monument. In 2000 heeft de Stichting Februari 1941 de uitvoering van het scholenproject Adopteer een monument overgedragen aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestuur van de Stichting Februari 1941 heeft de stichting per 31 december 2008 opgeheven. De stichting heeft het resterende vermogen overgedragen aan het Nationaal Fonds 4 en 5 mei met het verzoek dit fonds te beheren. Deze middelen zijn bestemd voor projecten en activiteiten in het kader van Adopteer een monument of daaraan gerelateerde projecten. 

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden

Bestuur Nationaal Fonds 4 en 5 mei:

dhr. drs. D.R. Hooft Graafland, voorzitter
dhr. drs. D. Anbeek 
dhr. H.H.J. Dijkhuizen
mw. P.W. Kruseman, vicevoorzitter
mw. mr. M.J. Oudeman MBA
dhr. drs. E.M. Robbe
dhr. ir. A.R. Wynaendts
mw. drs. S.M. Zijderveld 

Vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei hebben voorzitter, penningmeester en directeur qualitate qua zitting in het bestuur:

mw. G.A. Verbeet
dhr. mr. J.C.G.M. Bakker, penningmeester
dhr. J. van Kooten, secretaris

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Contactgegevens

Nieuwe Prinsengracht 89 
1018 VR Amsterdam 
tel. 020-718 35 00

RSIN/Fiscaal nummer ANBI: 809585169 
Kamer van Koophandel nummer: 34144666

Jaarrekening

Download hier de jaarrekening van 2018

Download hier de jaarrekening van 2017

Download hier de jaarrekening van 2016

Download hier de jaarrekening van 2015

Download hier de jaarrekening van 2014

Download hier de jaarrekening van 2013