4meiOverlay

Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei


Fonds 4 en 5 mei

Op 4 mei staat Nederland stil bij wat er in de Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties en vredesoperaties erna is gebeurd. Op 5 mei komen we juist in beweging om gezamenlijk en individueel verantwoordelijkheid te nemen voor de vrijheid in onze eigen omgeving, in ons land en op andere plekken in de wereld. Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei betrekt bedrijven bij het in stand houden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering Bevrijding op 5 mei. Dat doet het Nationaal Fonds door vernieuwende en bijzondere projecten op het gebied van herdenken en vieren financieel te ondersteunen.

projecten fonds

Projecten

Zo steunt het Nationaal Fonds komend jaar een aantal educatieve projecten die aandacht vragen voor 4 en 5 mei in het MBO. De portal www.tweedewereldoorlog.nl is dankzij een bijdrage uit het Nationaal Fonds uitgegroeid tot dé plek voor betrouwbare informatie over de Tweede Wereldoorlog. Ook de fakkel – het symbool van 4 en 5 mei - is dankzij een impuls vanuit het Nationaal Fonds tot stand gekomen.

Samen geven we vrijheid door

Uw organisatie kan naast een financiële bijdrage ook inhoudelijk steun geven aan het werk van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Bijvoorbeeld door uw medewerkers en uw klanten actief te stimuleren om op 4 mei twee minuten stilte in acht te nemen tijdens de Nationale Herdenking. Een aansprekend voorbeeld daarvan is de 2belminuten stilte-campagne van de grote Nederlandse telecomaanbieders. 

Bijdragen?

Indien ook uw organisatie haar bijdrage wil leveren aan het verder vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid rond 4 en 5 mei, dan kunt u zich aanmelden via E-mail . Ook kunt u contact opnemen met de secretaris van het Nationaal Fonds, Justa Bezemer via 020-718 35 00 of fonds@4en5mei.nl

Meer lezen over de doelstellingen en bestuursamenstelling?