Bestuur

De leden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden bij Koninklijk Besluit benoemd op voordracht van de minister-president en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een periode van zes jaar. De leden zijn in principe niet herbenoembaar.

Het Nationaal Comité telt op dit moment veertien leden, van wie twee leden qualitate qua: de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland en de commandant der Strijdkrachten van het ministerie van Defensie. Uit het Nationaal Comité is een dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. De minister-president heeft aan het comité een ambtelijk adviseur toegevoegd, in de persoon van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.

De samenstelling van het bestuur:
dhr. prof. dr. Wim B.H.J. van de Donk, voorzitter
mw. drs P.J.E. van Zuijlen RA, penningmeester
dhr. Luitenant-generaal O. Eichelsheim (q.q. lid)
mw. prof. dr. Y.D. Burger
dhr. kolonel der mariniers b.d. J.C. Coumans
mw. prof. dr. M.F.H. Hirsch Ballin
dhr. O. Hoes
mw. drs. L.A.M. van der Linden
mw. T. Meliani
dhr. prof. dr. K. Putters
dhr. drs. J. Smit (q.q. lid en vicevoorzitter)
mw. dr. N. Sterkenburg

Adviseurs:
dhr. drs.  M.J. Boereboom
dhr. drs. G.J. Buitendijk

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen terzake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Tooltip contents