Taken en doelstellingen

Onze kerntaak is het geven van richting aan de zingeving van herdenken en vieren.

Het Nationaal Comité draagt zorg voor de organisatie van de nationale activiteiten op 4 en 5 mei: de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei met de 5 mei-lezing, de coördinatie van de 14 Bevrijdingsfestivals en het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam.

Daarnaast adviseren en ondersteunen we andere herdenkingen in het land en ontwikkelen we voorlichtingsprogramma’s en publiekscampagnes.

Ook realiseren we educatieve projecten zoals het 4 en 5 mei Denkboek en Adopteer een monument. En we verzamelen en stellen kennis beschikbaar, bijvoorbeeld over oorlogsmonumenten en herdenkingen in het land. Daarbij werken we samen met tal van lokale, provinciale en nationale partijen.

Tevens voeren we toegepast onderzoek uit op het gebied van herdenken en vieren. Hiermee heeft het comité zich in steeds sterkere mate ontwikkeld tot hét expertisecentrum op het gebied van herdenken en vieren.

Taken en doelstellingen
De kerntaken van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn:

  • het geven van richting aan de zingeving van herdenken en vieren;
  • de organisatie van de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei;
  • de organisatie van de jaarlijkse Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei;
  • het voeren van een voorlichtingsbeleid dat tot doel heeft de betrokkenheid bij en participatie aan herdenken en vieren te vergroten;
  • het bevorderen van de afstemming van landelijke en plaatselijke manifestaties.

In 2011 is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het takenpakket van het Nationaal Comité uitgebreid met taken op het gebied van het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog:

  • toegepast onderzoek;
  • stimuleren van internationale uitwisseling;
  • ondersteunen van herdenkingen en van organisaties van oorlogsgetroffenen;
  • een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de infrastructuur op het gebied van educatie en voorlichting.
Tooltip contents