Nieuwe campagne ‘Vrijheid deel je met elkaar’

21 april 2022

Vandaag is de nieuwe meerjarige publiekscampagne ‘Vrijheid deel je met elkaar’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei van start gegaan. De campagne is erop gericht de emoties die verbonden zijn aan de verhalen over oorlog en bevrijding tot leven te brengen, zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is. Ook roept de campagne iedereen op om deel te nemen aan de herdenkingen, vieringen en overige activiteiten die op 4 en 5 mei door heel Nederland georganiseerd worden.

2 minutenverhalen
Op 4 mei zijn we samen 2 minuten stil. Maar waar denk je aan tijdens die 2 minuten? De campagne geeft de stilte op 4 mei invulling door er 2 minutenverhalen over oorlog en bevrijding tegenover te zetten. Vanaf vandaag zijn op de website van het Nationaal Comité zestien 2 minutenverhalen te beluisteren: familieverhalen over oorlog en vrijheid, verteld door de generaties van nu. Naast de verhalen op 4en5mei.nl is er een nieuwe televisie- en radiocommercial die heel Nederland oproept om de verhalen uit de oorlog levend te houden. Want: vrijheid deel je met elkaar!

 

Tooltip contents