Kick-off lustrum 80 jaar vrijheid

23 maart 2024

Over de kick-off

Op zaterdag 23 maart vond in de Jaarbeurs in Utrecht een bijeenkomst plaats die volledig in het teken stond van het lustrum 80 jaar vrijheid, dat loopt van september 2024 tot en met 15 augustus 2025. Het was een inspirerende dag voor zowel lokale organisatoren van herdenkingen en vieringen als voor andere partners die zich bezighouden met 80 jaar vrijheid.

Terugblik

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Wim van de Donk. Demissionair staatssecretaris van het ministerie van VWS Maarten van Ooijen ging vervolgens in op het belang van herdenken en vieren. Zo sprak hij over hoe de actuele situatie een kans biedt om groepen die we zo graag willen betrekken aan te laten sluiten.

De commissaris van de Koning van Limburg Emile Roemer ging in op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in zijn provincie, waar de start van 80 jaar vrijheid zal plaatsvinden.

Ook de andere vier momenten van het lustrumjaar werden besproken met sprekers van onder andere Landelijk Steunpunt Gastsprekers, het Nationaal Onderduikmuseum, Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 en Jong 1508. Zij gingen dieper in op de Holocaust herinneringsmaand, de bevrijding van Oost- en Noord-Nederland, 4 en 5 mei 2025 en de herdenking op 15 augustus, tevens de afsluiting van het lustrumjaar.

Vrijheidssoep en werksessies
Na de lunch, waar de gasten de Vrijheidssoep van chef Nick Toet konden proeven, werd er in acht verschillende werksessies doorgepraat over herdenken en vieren. Onder andere de openstelling van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, Jongeren en vrijheid in de toekomst, en social media kwamen tijdens de werksessies aan bod. Ook werd er in groepen nagedacht over hoe lokale en nationale programmering goed op elkaar aan kunnen sluiten in het lustrumjaar.

De dag werd plenair afgesloten met een dankwoord van de directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerben van den Berg en lustrumcoördinator Femke Klein.

Foto's

Tooltip contents