Kransen en bloemen

Bij veel herdenkingen worden kransen gelegd voor de oorlogsslachtoffers. Hier vindt u enkele tips met betrekking tot de kranslegging.

Centrale plaats voor eerste generatie oorlogsgetroffenen

  • De eerste generatie oorlogsgetroffenen neemt een centrale plaats in tijdens de kranslegging. Zij mogen als eerste een krans leggen. Daarna is het de beurt aan autoriteiten en eventueel aanwezige maatschappelijke organisaties.
  • Na afloop van de kranslegging staat het iedereen vrij om deel te nemen aan het defilé.
  • Wanneer men een bloem aangereikt krijgt bij het defilé, voelt men zich uitgenodigd om bij het defilé aan te sluiten. U kunt bijvoorbeeld kiezen om rode, witte en blauwe bloemen uit te reiken.
  • Omdat de eerste generatie op hoge leeftijd is, is het belangrijk dat de kranslegging niet te lang duurt.

Krans bestellen bij de bloemist
Wanneer u een krans bestelt bij de bloemist, geef dan door of de krans aan een standaard komt te hangen of neergelegd wordt.

  • Het is praktisch om aan een hangende krans handvatten te laten bevestigen.
  • Het ziet er mooi uit als alle hangende kransen even groot zijn.
  • Voor liggende kransen is het mooier om ze van ‘blokjes’ te voorzien, zodat de bovenkant van de krans hoger komt te liggen.
  • Het is van belang dat de kransen voor de plechtigheid van water ontdaan zijn (de kransen worden vaak in water bewaard om uitdroging te voorkomen), anders zijn ze zeer moeilijk te tillen.

Krans- en lintprotocol Nationale Herdenking
Voor de Nationale Herdenking op de Dam heeft het Nationaal Comité een aantal richtlijnen opgesteld. Deze hebben betrekking op de grootte van de krans, de vormgeving en de kleurstelling. Voor lokale herdenkingen gelden geen verplichte richtlijnen. U kunt, als u wilt, de richtlijnen voor de Nationale Herdenking overnemen.

De krans die gelegd wordt door autoriteiten heeft witte bloemen en rood-wit-blauwe linten. De algemene kransen hebben rode, witte en blauwe bloemen, en witte linten. Beide typen kransen worden samengesteld met groene bladeren. De top mag bovendien niet te zwaar zijn (het zogenaamde ajourmodel). De kransen die tijdens de Nationale Herdenking gelegd worden, hebben een doorsnede van 90 centimeter.

Linten
Elke krans heeft een beginnend en een afsluitend lint. Deze lopen links respectievelijk rechts mee met de boog van de krans. Voor de kransen van autoriteiten geldt dat de kleurvolgorde van het beginnend lint van links naar rechts rood, wit, blauw is. Voor elk afsluitend lint is dit van links naar rechts blauw, wit, rood.

Als er een krans gelegd wordt door meerdere ‘zelfstandige’ autoriteiten (zoals Defensie, die bij de Nationale Herdenking een krans legt in naam van de vier zelfstandige krijgsmachtonderdelen), kan er sprake zijn van meerdere zelfstandige linten. Elk zelfstandig lint kent de kleurvolgorde rood, wit, blauw (van links naar rechts). Na de zelfstandige linten sluit een algemeen lint de serie af in de kleurvolgorde blauw, wit, rood.

Voor alle linten geldt dat ze 15 centimeter over de onderkant vallen. De gedrukte tekst moet van onder naar boven gelezen worden wanneer het hoofd op de linkerschouder ligt. Wanneer de tekst op een lint te lang is om op een zelfstandig lint te plaatsen, mag deze doorlopen op het volgende lint. Wanneer er sprake is van een doorlopende tekst dan is de kleurvolgorde van het eerste lint: rood, wit, blauw, en van het tweede lint blauw, wit, rood. Het tweede lint fungeert dan tevens als afsluitend lint. Alle teksten op de linten worden in verband met de leesbaarheid wel altijd in dezelfde volgorde geplaatst, namelijk van onder naar boven – ook wanneer de tekst doorloopt over meerdere linten.

Tooltip contents