Naar overzicht
Naar overzicht
  • Het monument
  • Leg een bloem
  • Uw verhaal

Het monument

Vorm en materiaal
Het monument voor Jan de Rooy in Sprang-Capelle is een bronzen beeld van een geboeide, achterovervallende vrouwenfiguur. Het beeld is geplaatst op een zuilvormig voetstuk.

Tekst
De tekst op het voetstuk luidt:

‘DE VERZETSGROEP ANDRÉ,
WAARVAN JAN DE ROOY DEELUIT-
MAAKTE WAS GEVESTIGD TE SPRANG-
CAPELLE. JUIST WAS HIER IN HET
OUDE RAADHUIS DE WAARSCHUWING
VAN JAN DE ROOY OPGEVANGEN, TOEN
EEN V1 HET GEBOUW TROF. ZO ZOU
ALLES NOG TEVERGEEFS ZYN
GEWEEST, HAD NIET GODDELYKE
VOORZIENIGHEID DEN ZWAARGEWONDE
DIE HET BERICHT IN ZYN VUIST
HIELD GEKLEMD, KRACHT GESCHONKEN
OM DE BOODSCHAP NOG DOOR TE GEVEN
TOT ZULKE HELDENMOED EN PLICHTS
BETRACHTING BEZIELDE ALOM IN
ONS LAND, ALOM IN BEZET GEBIED
DE VLAM VAN HET VERZET OM DER WILLE
VAN HET VADERLAND EN DE VRYHEID.’

De geschiedenis

Het monument voor Jan de Rooy in Sprang-Capelle is opgericht ter nagedachtenis aan de verzetsman die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter is gesneuveld.

Jan de Rooy was lid van de Sprang-Capellese verzetsgroep André. Als ‘line-crosser’ ontdekte hij in het land van Heusden en Altena dat de bezetter daar voorbereidingen trof om Von Rundsteds offensief in de Ardennen te ondersteunen. Op 23 december 1944 seinde De Rooy zijn gegevens vanuit een boerderij in Dussen door naar het bevrijde Zuiden. De volgende dag bombardeerden de geallieerden de Duitse stellingen, zodat werd voorkomen dat het gebied ten zuiden van de Maas opnieuw bezet zou worden.

De bezetter vermoedde onmiddellijk dat er was gespioneerd. Na een speurtocht vonden zij de zender. Omdat Jan de Rooy op dat moment niet thuis was, namen ze ter plekke vijf mensen gevangen die ze dreigden te fusilleren. Toen De Rooy dit hoorde, meldde hij zich vrijwillig, ook al wist hij dat dit zijn dood zou betekenen. De gijzelaars werden vrijgelaten en De Rooy werd meegenomen en aan een zwaar verhoor onderworpen. Maar hij bleef zwijgen, waardoor hij het leven van zijn verzetskameraden redde. Uiteindelijk werd De Rooy op 21-jarige leeftijd gefusilleerd.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1954.

Oorlogsslachtoffers

Achternaam Voornamen Geboren Overleden

De Oorlogsgravenstichting heeft een database met namen en verhalen van oorlogsslachtoffers. Veel van deze slachtoffers worden herdacht door middel van een monument. Wilt u ons helpen om de namen en verhalen van slachtoffers te koppelen aan het monument waarop hun naam vermeld staat? Kijk dan op de website van de Oorlogsgravenstichting, ziet u in de database een naam die ook voorkomt op dit monument? Maak dan een account aan en koppel de persoon uit de database aan dit monument. Enkele dagen na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Meer informatie

Locatie
Het monument is geplaatst aan de Tilburgseweg te Sprang-Capelle

Bron
Sta een ogenblik stil… Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

Leg een bloem bij dit monument

Klik op onderstaande knop om een digitale bloem bij dit monument te leggen. Je kunt kiezen uit een rode gerbera, een witte roos of een blauwe Iris. Ook is het mogelijk om een persoonlijke boodschap toe te voegen. Nadat het formulier is verstuurd toont de bloem op deze pagina (vergeet niet om de pagina opnieuw te laden). 

Leg een bloem

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers


Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (zoals een correctie of aanvulling) doorgeven? Maak dan gebruik van de formulieren.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets anders melden? Kijk bij de veelgestelde vragen of stuur ons een bericht.

Tooltip contents