Naar overzicht
Naar overzicht
  • Het monument
  • Leg een bloem
  • Uw verhaal

Het monument

Vorm en materiaal
Het Verzets- en bevrijdingsmonument in Driemond (gemeente Amsterdam), dat ook bekend staat als  ‘Ongebroken Verzet 1940-1945’, is een sculptuur van een bronzen beeld van een staande mannenfiguur. Door zijn houding met rechte rug en geheven hoofd maakt hij een trotse en uitdagende indruk. Het beeld is geplaatst op een vierkant voetstuk en is een voorstudie van het monument wat zich bevindt zich aan de kop van de Westersingel, tegenover het Kruisplein in Rotterdam.

Tekst
De tekst op het voetstuk luidt:

‘ONGEBROKEN VERZET 1940-1945’.

De geschiedenis

Het verzets- en bevrijdingsmonument Driemond is opgericht ter nagedachtenis aan alle verzetsmensen en oorlogsgetroffenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn gesneuveld.

Oprichting
Het gedenkteken is geschonken door de familie Van Lith aan de begraafplaats in Driemond.  In 2015 heeft het 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost, met toestemming van de gemeente Amsterdam en in samenwerking met de Dorpsraad Driemond, Historische Kring Driemond en de bevolking van Driemond besloten om jaarlijks een herdenking te organiseren. Op 15 april, de dag nadat de laatste verzetsmensen in Amsterdam werden vermoord, herdenkt de gemeenschap van Driemond, de oorlogsgetroffenen en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Het monument is een blijvende herinnering hieraan.

De gemeente Amsterdam heeft het monument opgenomen als herdenkingsmonument.

Oorlogsslachtoffers

Er zijn nog geen personen uit de database van de Oorlogsgravenstichting gekoppeld aan dit monument.

De Oorlogsgravenstichting heeft een database met namen en verhalen van oorlogsslachtoffers. Veel van deze slachtoffers worden herdacht door middel van een monument. Wilt u ons helpen om de namen en verhalen van slachtoffers te koppelen aan het monument waarop hun naam vermeld staat? Kijk dan op de website van de Oorlogsgravenstichting, ziet u in de database een naam die ook voorkomt op dit monument? Maak dan een account aan en koppel de persoon uit de database aan dit monument. Enkele dagen na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Meer informatie

Bronnen

  • 4 en 5 mei Comité Zuidoost;
  • Dik de Boef.

Leg een bloem bij dit monument

Klik op onderstaande knop om een digitale bloem bij dit monument te leggen. Je kunt kiezen uit een rode gerbera, een witte roos of een blauwe Iris. Ook is het mogelijk om een persoonlijke boodschap toe te voegen. Nadat het formulier is verstuurd toont de bloem op deze pagina (vergeet niet om de pagina opnieuw te laden). 

Leg een bloem

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Gerrit Reijnen | 14 apr 2018

Toespraak 11-4-2018, Andro Bottse, Bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost.

Toespraak Andro Bottse, portefeuillehouder Driemond binnen stadsdeel Zuidoost

Beste dames en heren, jongens en meisjes,

Het is een eer om hier voor het eerst te mogen zijn, als portefeuillehouder voor Driemond binnen het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost.

Ik vind het een eer omdat het vandaag om een bijzonder én betekenisvol moment gaat.

Een moment waarbij we mensen herdenken die zich tijdens en rond de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor de verdediging van de vrijheid en die slachtoffer van een oorlog zijn geworden.

We herdenken:

Sjoerd Wartena, huisarts te Weesp;

Jacob Roest, een toevallige voorbijganger.

Zij kwamen om tijdens de Tweede Wereldoorlog.

We herdenken ook twee mannen die tijdens koloniale oorlog in Indonesië,

dat wil zeggen offensieve operaties van de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, zijn omgekomen.

Cornelis Damhuis en

Jan Balder.

Dit herdenken doen we voor de vierde keer. En daarmee is deze herdenking een waardevolle traditie geworden.

Waardevol omdat we stil staan bij het belang en de waarde van vrijheid. Een vrijheid waarin Nederland en wij hier in Amsterdam en Driemond betrekkelijk lang leven, sinds de Tweede Wereldoorlog.

Wij koesteren onze vrijheid

De meesten van ons groeien er mee op

Vrijheid is helaas geen vanzelfsprekendheid

Dat is iets om bewust van te zijn

Er woeden nog steeds oorlogen in de wereld. Kijk bijvoorbeeld wat er momenteel gebeurt in Syrië.

Of nog dichterbij:

-De verhalen van mensen uit onze directe omgeving. Vaak op de vlucht voor oorlogsgeweld of andere conflicten. Mensen die naar ons land zijn gekomen om in vrijheid te leven. Die ook offers hebben gebracht. Familie hebben verloren.

Want…er wordt nog steeds gevochten in onze wereld…

Vaak tegen weerloze mensen

Mensen die geen oorlog willen

Mensen die soms ook in verzet komen. In hun strijd om vrijheid.

Verzet als voorbeeld is ook het thema van de herdenking op 4 mei dit jaar.

Daarin wordt een cruciale vraag gesteld:

Wat zou jij doen?

Wat zou jij doen in situaties waarbij vrijheid in het geding is.

Waarbij je met gevaar voor eigen leven anderen kunt en moet helpen.

Wat zou jij doen?

Een moelijke vraag, waar geen eenvoudig antwoord op mogelijk is.

Want de praktijd is vaak weerbarstig.

In verzet komen kan gevaarlijk zijn.

Niets doen lijkt veiliger.

Maar is dat de oplossing?

In verzet komen vraagt om moed.

In verzet komen is geen simpele keuze.

“Kom je in beweging als een meisje door een groepje jongens wordt lastig gevallen?”

Welke verantwoordelijkheid neem je?

Voor jezelf.

Voor de ander.

Wat doe je wanneer er een beroep op je wordt gedaan?

Wanneer je ziet dat de waardigheid van de ander in het geding is.

Een hoop vragen.

Vragen waar ik en velen van u ongetwijfeld mee worstelen.

Het kan helpen om er met elkaar over te praten.

Ik weet – jongens en meisjes – dat jullie er tijdens de lessen op school ook bij stil staan.

Dat het dan onderwerp van gesprek is.

En dat je plotseling wel een antwoord hebt op de vraag: wat zou ik doen?

Wat zou ik doen? De vraag die de mensen die we vandaag herdenken zich ongetwijfeld ook hebben gesteld.

Zij toonden moed. Ze kwamen in beweging.

Daarom zijn wij hier. Om ze te eren en hen dankbaar te zijn.

Wij gedenken hen met het hoogste respect.

Dank U

c Drongelen van | 12 apr 2018


Geef vrijheid door. Herdenken in Driemond

De algemene Begraafplaats Driemond ligt er vanochtend weer prachtig bij, in alle geuren en kleuren die deze lente er aan toevoegt. De mensen van het 4 en 5 mei comité Zuidoost, de leerlingen van de basisscholen, de leden van het koor, van alle kanten komen mensen naar de begraafplaats voor de Verzetsherdenking. Voor het derde opeenvolgende jaar gedenken we in Driemond onze vrijheid en alle mensen die door oorlogen zijn gesneuveld of op de vlucht geraakt. Het is een mooie, ingetogen plechtigheid. Er wordt gesproken, gezongen en bloemkransen gelegd.

De kinderen zingen een lied over vrede: “We bouwen huizen om orkanen te weerstaan en maken schepen om in elke storm te varen. Het wil alleen nog niet zo lukken, om de vrede te bewaren.”

Ook Urwin Vyent komt ieder jaar naar de herdenking. Hij is stadsdeelbestuurder in Zuidoost. In zijn speech vertelt hij dat we hier staan omdat wij hoop hebben. “Wij hebben hoop zolang er scholen zijn die scholieren het belang laten zien van gedenken. Wij hebben hoop, want in de cultuur van hoop heerst er altijd het gevoel dat het morgen beter zal zijn dan vandaag. Vandaag is het al beter dan gisteren”, vertelt hij.

Nel Lekatompessy is er ook. De kinderen kennen haar, want zij was laatst nog op de scholen om haar theatervoorstelling ‘Biskoewit Verkade’ te spelen. Over haar oma uit Ambon die haar Verkadekoekjes stuurde en over haar vader Melkianoes. Een ex-KNIL soldaat die diende voor het Nederlands koloniaal belang. Ze zouden toen voor voorlopig verblijf naar Nederland gaan, maar dat is inmiddels 66 jaar geleden. Haar vader en moeder zijn al overleden en liggen allebei begraven in Leerdam. Nel heeft een heldere stem en draagt een gedicht voor dat gaat over de eerste generatie Molukkers in Nederland. Ze is trots op hen en zal hun bijzondere verhaal nooit vergeten. “Respect hebben zij nooit gekregen. De regering heeft hun verhaal dood gezwegen”. Haar Molukse afkomst krijg je niet klein en ze zal het blijven doorgeven. Ze voelt zich vereerd, dat ze haar verhaal vandaag hier in Driemond mag vertellen.

Marianne van Lith is lid van dameskoor Zabava, dat meeslepend zingt over Joden op de vlucht en over rivieren die uitmonden in de zee. Voor haar is de verzetsherdenking heel speciaal, want Marianne is de dochter van Hubert van Lith. Hij was beeldhouwer en verzetsman. Het monument ‘Ongebroken verzet’ op de begraafplaats in Driemond, met rechte rug en opgeheven hoofd, is een kunstwerk van haar vader. Vandaag leggen Urwin Vyent en Janneke Roos van het 4 en 5 mei comité Zuidoost er samen met de schoolleerlingen bloemkransen bij. En ook bij het graf van ‘Onze jongens’, twee Driemondse soldaten die in 1947 tijdens de koloniale oorlog in Indonesië zijn omgekomen.

Ieder heeft zijn eigen bijzondere verhaal om te gedenken en vandaag, op woensdag 12 april 2017, komen ze allemaal samen. Zonder gedeelde geschiedenis geen gedeelde toekomst. We moeten de verhalen blijven vertellen, blijven delen. Dat is de waarde van gedenken.

Gerrit Reijnen | 12 apr 2018

Herdenkingsplechtigheid Driemond had ingetogen karakter

12 april 2018 – Gisteren werd op de begraafplaats in Driemond wederom stilgestaan bij de heldendaden van Sjoerd Wartena, Jacob Roest in de Tweede Wereldoorlog en de twee mannen die tijdens koloniale oorlog in Indonesië in Indonesie het leven lieten: Cornelis Damhuis en Jan Balder.

Deze jaarlijkse herdenking is mede door het Vierenvijf mei Comité Amsterdam Zuidoost geinitieerd en inmiddels een traditie geworden. Bij de herdenkingsplechtigheid t.b.v. genoemde oorlogshelden, werd het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost dit jaar officieel vertegenwoordigd door demisionair DB-er Andro Bottse

foto van ONS ZUIDOOST.

c Drongelen van | 12 apr 2018

Herdenking 2018 Foto's


Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (zoals een correctie of aanvulling) doorgeven? Maak dan gebruik van de formulieren.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets anders melden? Kijk bij de veelgestelde vragen of stuur ons een bericht.

Tooltip contents