Naar overzicht
Naar overzicht
  • Het monument
  • Leg een bloem
  • Uw verhaal

Het monument

Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Oegstgeest bestaat uit drie onderdelen. Twee verticale, granieten kolommen en een bakstenen achterwand dragen tezamen de ribben van een ijzeren koepel. Onder de koepel is een bronzen beeld geplaatst. Op de achterwand zijn drie plaquettes aangebracht.

Teksten
De teksten op het monument luiden:

‘TER BLIJVENDE NAGEDACHTENIS AAN HEN
DIE VIELEN VOOR VRIJHEID EN RECHT
EN DOOR HUN OFFER
HET VADERLAND REDDEN VAN
GEESTELIJKE EN ZEDELIJKE ONDERGANG
IS DIT TEKEN GESTICHT
DOOR DE BURGERIJ VAN OEGSTGEEST.’

‘O GOD, GIJ DIE DER VORSTEN HARTEN LEIDT
GELIJK EEN BEEK EN SCHIFT EN SCHEIDT
HET LICHT VAN DIKKE DUISTERNISSEN
LAAT DEN TIRAN ZIJN AANSLAG MISSEN
DIE DEN ONNOOZ’LEN LAGEN SCHEIDT.’

Op de plaquettes zijn de namen van 46 omgekomen Oegstgeestenaren aangebracht.

Symboliek
‘Het beeld van Nouwens is samengesteld uit twee delen. Het ene is een gesloten, zichzelf beschermend gedeelte. Het andere is een open, actief en aanvallend gedeelte. Deze twee delen lopen in elkaar over en vullen elkaar aan. Zo symboliseren zij het verzet. De horizontale richting van het beeld wordt bekrachtigd door de verticale kolommen. Zo wordt een relatie gelegd tussen de open ruimte (het bos van Wijckerslooth) en de ruimte binnen het monument.’

Wijzigingen
De verticale granieten kolommen en de bakstenen achterwand waren al aanwezig in het bos. Zij vormden het decor voor een beeldje van zandsteen dat eerder door vandalen zo beschadigd is dat het in 1982 vervangen is door een bronzen beeld. De plaquettes zijn in 1995 en in 2000 aan het monument toegevoegd.

De geschiedenis

Het oorlogsmonument herinnert de inwoners van Oegstgeest aan de Tweede Wereldoorlog en de strijd tegen de bezetter. Met het gedenkteken worden tevens 46 Oegstgeestenaren herdacht die door oorlogshandelingen zijn omgekomen tijdens de bezettingsjaren en de daaropvolgende strijd in het voormalig Nederlands-Indië.

Onthulling
Het bronzen beeldje is onthuld in 1982 door burgemeester S. Scheenstra en de heer T.J.J. van Beek. De eerste twee plaquettes zijn onthuld in 1995 door de heer J. Key, ter gelegenheid van de 50ste herdenking van de oorlog. De derde plaquette is onthuld op 4 mei 2000 door nabestaanden van de militairen die tijdens de koloniale oorlog in Indonesië in het voormalig Nederlands-Indië gesneuveld zijn.

Oorlogsslachtoffers

Achternaam Voornamen Geboren Overleden

De Oorlogsgravenstichting heeft een database met namen en verhalen van oorlogsslachtoffers. Veel van deze slachtoffers worden herdacht door middel van een monument. Wilt u ons helpen om de namen en verhalen van slachtoffers te koppelen aan het monument waarop hun naam vermeld staat? Kijk dan op de website van de Oorlogsgravenstichting, ziet u in de database een naam die ook voorkomt op dit monument? Maak dan een account aan en koppel de persoon uit de database aan dit monument. Enkele dagen na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Meer informatie

Locatie
Het monument bevindt zich in het Bos van Wijckerslooth te Oegstgeest. Het bos is vrij toegankelijk. Ingangen zijn te vinden aan de Rhijngeesterstraatweg en de Louise de Colignylaan.

Bronnen

  • Gemeente Oegstgeest;
  • Sta een ogenblik stil… Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Monumenten/gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor overleden militairen in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw Guinea in de periode 1945-1962, uitgegeven door de Verenigingen Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid.

Leg een bloem bij dit monument

Klik op onderstaande knop om een digitale bloem bij dit monument te leggen. Je kunt kiezen uit een rode gerbera, een witte roos of een blauwe Iris. Ook is het mogelijk om een persoonlijke boodschap toe te voegen. Nadat het formulier is verstuurd toont de bloem op deze pagina (vergeet niet om de pagina opnieuw te laden). 

Leg een bloem

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers


Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (zoals een correctie of aanvulling) doorgeven? Maak dan gebruik van de formulieren.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets anders melden? Kijk bij de veelgestelde vragen of stuur ons een bericht.

Tooltip contents