Naar overzicht
Naar overzicht
  • Het monument
  • Leg een bloem
  • Uw verhaal

Het monument

Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Oegstgeest bestaat uit drie onderdelen. Twee verticale, granieten kolommen en een bakstenen achterwand dragen tezamen de ribben van een ijzeren koepel. Onder de koepel is een bronzen beeld geplaatst. Op de achterwand zijn drie plaquettes aangebracht.

Teksten
De teksten op het monument luiden:

‘TER BLIJVENDE NAGEDACHTENIS AAN HEN
DIE VIELEN VOOR VRIJHEID EN RECHT
EN DOOR HUN OFFER
HET VADERLAND REDDEN VAN
GEESTELIJKE EN ZEDELIJKE ONDERGANG
IS DIT TEKEN GESTICHT
DOOR DE BURGERIJ VAN OEGSTGEEST.’

‘O GOD, GIJ DIE DER VORSTEN HARTEN LEIDT
GELIJK EEN BEEK EN SCHIFT EN SCHEIDT
HET LICHT VAN DIKKE DUISTERNISSEN
LAAT DEN TIRAN ZIJN AANSLAG MISSEN
DIE DEN ONNOOZ’LEN LAGEN SCHEIDT.’

Op de plaquettes zijn de namen van 46 omgekomen Oegstgeestenaren aangebracht.

Symboliek
‘Het beeld van Nouwens is samengesteld uit twee delen. Het ene is een gesloten, zichzelf beschermend gedeelte. Het andere is een open, actief en aanvallend gedeelte. Deze twee delen lopen in elkaar over en vullen elkaar aan. Zo symboliseren zij het verzet. De horizontale richting van het beeld wordt bekrachtigd door de verticale kolommen. Zo wordt een relatie gelegd tussen de open ruimte (het bos van Wijckerslooth) en de ruimte binnen het monument.’

Wijzigingen
De verticale granieten kolommen en de bakstenen achterwand waren al aanwezig in het bos. Zij vormden het decor voor een beeldje van zandsteen dat eerder door vandalen zo beschadigd is dat het in 1982 vervangen is door een bronzen beeld. De plaquettes zijn in 1995 en in 2000 aan het monument toegevoegd.

De geschiedenis

Het oorlogsmonument herinnert de inwoners van Oegstgeest aan de Tweede Wereldoorlog en de strijd tegen de bezetter. Met het gedenkteken worden tevens 46 Oegstgeestenaren herdacht die door oorlogshandelingen zijn omgekomen tijdens de bezettingsjaren en de daaropvolgende strijd in het voormalig Nederlands-Indië.

Onthulling
Het bronzen beeldje is onthuld in 1982 door burgemeester S. Scheenstra en de heer T.J.J. van Beek. De eerste twee plaquettes zijn onthuld in 1995 door de heer J. Key, ter gelegenheid van de 50ste herdenking van de oorlog. De derde plaquette is onthuld op 4 mei 2000 door nabestaanden van de militairen die tijdens de politionele acties in het voormalig Nederlands-Indië gesneuveld zijn.

Oorlogsslachtoffers

Achternaam Voornamen Geboren Overleden

De Oorlogsgravenstichting heeft een database met namen en verhalen van oorlogsslachtoffers. Veel van deze slachtoffers worden herdacht door middel van een monument. Wilt u ons helpen om de namen en verhalen van slachtoffers te koppelen aan het monument waarop hun naam vermeld staat? Kijk dan op de website van de Oorlogsgravenstichting, ziet u in de database een naam die ook voorkomt op dit monument? Maak dan een account aan en koppel de persoon uit de database aan dit monument. Enkele dagen na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Meer informatie

Locatie
Het monument bevindt zich in het Bos van Wijckerslooth te Oegstgeest. Het bos is vrij toegankelijk. Ingangen zijn te vinden aan de Rhijngeesterstraatweg en de Louise de Colignylaan.

Bronnen

  • Gemeente Oegstgeest;
  • Sta een ogenblik stil… Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Monumenten/gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor overleden militairen in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw Guinea in de periode 1945-1962, uitgegeven door de Verenigingen Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid.

Leg een bloem bij dit monument

Klik op onderstaande knop om een digitale bloem bij dit monument te leggen. Je kunt kiezen uit een rode gerbera, een witte roos of een blauwe Iris. Ook is het mogelijk om een persoonlijke boodschap toe te voegen. Nadat het formulier is verstuurd toont de bloem op deze pagina (vergeet niet om de pagina opnieuw te laden). 

Leg een bloem
bloem

Igna

04 mei 2021

Igna

04 mei 2021

Opdat we nooit vergeten

bloem

GK

04 mei 2021

GK

04 mei 2021

bloem

GK

04 mei 2021

GK

04 mei 2021

bloem

marianne

19 apr 2021

marianne

19 apr 2021

Opdat wij niet vergeten. ❤

bloem

Marita Danhof

04 mei 2020

Marita Danhof

04 mei 2020

Ter nagedachtenis aan allen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

bloem

Frans Malten

04 mei 2020

Frans Malten

04 mei 2020

Uit dankbaarheid voor allen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid.

bloem

Baaiman

03 mei 2020

Baaiman

03 mei 2020

Laten we voor altijd in vrijheid leven .En stilstaan voor de mensen die veel voor ons hebben betekent en hen herdenken

bloem

Bert Hermans

03 mei 2020

Bert Hermans

03 mei 2020

Lest we forget.

bloem

Heleen Maaskant

02 mei 2020

Heleen Maaskant

02 mei 2020

bloem

Nico Janssen

30 apr 2020

Nico Janssen

30 apr 2020

Bedankt voor jullie offers voor onze vrede

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers


Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst?
Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht

Tooltip contents