Naar overzicht
Naar overzicht
  • Het monument
  • Leg een bloem
  • Uw verhaal

Het monument

Vorm en materiaal
Het 'Haags Verzets- en Bevrijdingsmonument' in Den Haag is een plein met aan de ene kant vier pilaren en een stenen wal. Aan de andere kant is een gedenkzuil met een aantal bankjes geplaatst.

Teksten
De tekst op de eerste pilaar luidt:

'DIE TYRANNIE VERDRIJVEN.
1940.'

De tekst op de tweede pilaar luidt:

'MOGE HUN ZIEL GEBONDEN WORDEN
IN DE BUNDEL DER LEVENDEN.'

De tekst op de derde pilaar luidt:

'LAAT U NIET OVERWINNEN DOOR HET KWADE,
MAAR OVERWIN HET KWADE DOOR HET GOEDE.'

De tekst op de vierde pilaar luidt:

'DIE MIJ MIJN HERT DOORWONDT.
1945.'

De tekst op de gedenkzuil luidt:

'ALS HOFSTAD EN REGERINGSZETEL WAS DEN HAAG AL OP 10 MEI 1940,
DE EERSTE DAG VAN VERRADERLIJKE OVERVAL OP NEDERLAND,
HET DOELWIT VAN AANVALLEN UIT DE LUCHT.
DE EERSTE VERWOESTINGEN VONDEN PLAATS
EN DE EERSTE SLACHTOFFERS VIELEN.
TEN GEVOLGE VAN DE OORLOG EN DE BEZETTING ZOUDEN
TUSSEN MEI 1940 EN DE BEVRIJDING IN MEI 1945
BIJNA TWINTIGDUIZEND VAN ONZE STADSGENOTEN HET LEVEN VERLIEZEN,
ALS SOLDAAT, ALS VERZETSSTRIJDERS, ALS GEDEPORTEERDE,
ALS DWANGARBEIDER, ALS GEVANGENE IN TUCHTHUIS OF CONCENTRATIEKAMP,
ALS SLACHTOFFERS VAN BOMBARDEMENTEN EN VAN DE LAATSTE HONGERWINTER EN BOVENAL ALS VERVOLGDE OMWILLE VAN RAS EN GELOOF.
ONDER DE LAATSTEN RUIM ZESTIENDUIZEND JOODSE MEDEBURGERS
DIE DE VERNIETIGINGSKAMPEN NIET OVERLEEFDEN.
DIT MONUMENT WIL ALLEN ZONDER ONDERSCHEID GEDENKEN
DIE DE WAANIDEEËN WAARUIT HET NATIONAAL-SOCIALISME IS VOORTGEKOMEN
MET HUN LEVEN HEBBEN MOETEN BEKOPEN.
HET ROEPT IN STILTE OP WAAKZAAMHEID TEGEN DE DRIJFVEREN
IN HET MENSELIJK GEMOED DIE ZULKE WAANIDEEËN KUNNEN VOEDEN
EN TOT ZULKE MENSONTERENDE POLITIEKE SYSTEMEN KUNNEN LEIDEN.
IN DIE ZIN WIL HET EEN TEKEN ZIJN VOOR DE KOMENDE GENERATIES'.

Symboliek
De vier pilaren symboliseren de verschillende groepen uit de bevolking: neutraal, rooms-katholiek, protestants en joods. De stenen wal verbeeldt 'een dijk van onverzettelijkheid'.

De geschiedenis

Het 'Haags Verzets- en Bevrijdingsmonument' herinnert de inwoners van Den Haag aan de bijna 20.000 stadsgenoten die tijdens de bezettingsjaren door oorlogsgeweld zijn omgekomen. Om vrijheid en mensenrechten te kunnen waarborgen is waakzaamheid geboden.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1992 op initiatief van een groep oud-verzetsmensen.

Oorlogsslachtoffers

Er zijn nog geen personen uit de database van de Oorlogsgravenstichting gekoppeld aan dit monument.

De Oorlogsgravenstichting heeft een database met namen en verhalen van oorlogsslachtoffers. Veel van deze slachtoffers worden herdacht door middel van een monument. Wilt u ons helpen om de namen en verhalen van slachtoffers te koppelen aan het monument waarop hun naam vermeld staat? Kijk dan op de website van de Oorlogsgravenstichting, ziet u in de database een naam die ook voorkomt op dit monument? Maak dan een account aan en koppel de persoon uit de database aan dit monument. Enkele dagen na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Meer informatie

Locatie
Het monument is geplaatst op het Carnegieplein, tegenover het Vredespaleis te Den Haag

Bron
Gemeente Den Haag.

Voor meer informatie
Op de website http://www.herdenken-denhaag.nl/ is meer informatie over dit monument te vinden. De website Sporen uit het verleden, blik op de toekomst is een initiatief van Stichting 3 maart '45. Met de website wil de stichting duidelijk maken dat herdenken méér is dan terugkijken naar het verleden (1940-1945). Herdenken is ook een brug slaan tussen verleden en heden, als een les voor de toekomst. Uitgangspunt van de website zijn Haagse monumenten uit de bezettingsperiode, gegroepeerd in zeven thema's: oorlog, bezetting, bevrijding, verzet, terreur, discriminatie en slachtoffers.

Leg een bloem bij dit monument

Klik op onderstaande knop om een digitale bloem bij dit monument te leggen. Je kunt kiezen uit een rode gerbera, een witte roos of een blauwe Iris. Ook is het mogelijk om een persoonlijke boodschap toe te voegen. Nadat het formulier is verstuurd toont de bloem op deze pagina (vergeet niet om de pagina opnieuw te laden). 

Leg een bloem

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers


Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (zoals een correctie of aanvulling) doorgeven? Maak dan gebruik van de formulieren.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets anders melden? Kijk bij de veelgestelde vragen of stuur ons een bericht.

Tooltip contents