Adopteer een monument

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945
Onthulling: 28 maart 2007
Adopteer dit monument.

Het monument

De plaquette op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) bevat een plattegrond, tekst en foto.

Informatie van de Oorlogsgravenstichting over slachtoffers

Op dit moment is dit monument nog niet gekoppeld aan personen uit het bestand van de Oorlogsgravenstichting.

Weet u of er op dit monument een naam voorkomt die ook bij de Oorlogsgravenstichting bekend is? Ga dan naar de website van de Oorlogsgravenstichting, zoek de persoon in de database en koppel dit monument aan deze persoon. U moet hiervoor wel een account aanmaken bij de Oorlogsgravenstichting. Na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

De plaquette op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) herinnert aan de inzet van het Korps Mariniers bij de strijd in Nieuw-Guinea in 1962.

Het Korps Mariniers is een onderdeel van de Koninklijke Marine en één van de oudste (sinds 1665) militaire onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Van oudsher bestaat het Korps Mariniers grotendeels uit infanteristen die dienstdoen op oorlogsschepen of ingezet worden op de grens van land en water. Hun wapenspreuk luidt 'Qua Patet Orbis' (Zo wijd de wereld strekt).

Op woensdag 28 maart 1962 vertrok, binnen 24 uur na aanzegging, vanuit Doorn de 'Qua Patet Orbis' Infanteriecompagnie 21 (QPO 21) via het vliegveld Schiphol naar Nieuw-Guinea. Een dag later vertrok vanuit de marinierskazernes Suffisant (Curaçao) en Saveneta (Aruba) 'Qua Patet Orbis' Infanteriecompagnie 22 (QPO 22) met dezelfde bestemming. Bijna zeshonderd mannen, veelal dienstplichtigen, werden tot 1 november van dat jaar ingezet tegen Indonesische infiltranten (binnendringers).

Initiatief
De oprichting van de gedenkplaat was een initiatief van Joop Duijn, toentertijd marinier zeemilicien tweede klasse.

Onthulling
Het monument is onthuld op 28 maart 2007 door oud-korpscommandant generaal-majoor b.d. Dick Romijn. Op deze dag werd tevens de eerste reünie van twee infanteriecompagnieën gehouden. Die dag was het exact 45 jaar geleden dat zij naar Nieuw-Guinea werden uitgezonden.

Locatie
De plaquette is aangebracht op de muur bij de ingang van de Van Braam Houckgeestkazern, gevestigd aan de Mariniersweg in Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug). Het terrein is niet vrij toegankelijk.

Bronnen

  • Tijdschrift Checkpoint, nr. 5 van juni 2007;
  • Website Wikipedia.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht

Leg een bloem bij dit monument

In verband met het coronavirus wordt het aangeraden om thuis te blijven. Om u toch de mogelijkheid te geven bloemen te leggen bij het monument in uw buurt kunt u dat via deze website doen.