Adopteer een monument

Herdachte groepen: Vervolgden Nederland
Ontwerper: Dirk Hakze
Onthulling: 13 september 2010
Adopteer dit monument.

Sneek, 'Joods monument' (foto: Aram Hakze)

Het monument

Vorm en materiaal
Het 'Joods monument' in Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân) is een constructie van een zestal roestvrijstalen buizen die op een betonnen cirkel met een diameter van acht meter geplaatst zijn. Door de zon vormt de schaduw van het beeld een davidster. Bij het monument is een plaquette geplaatst.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'OP 13 SEPTEMBER 2010 IS DIT MONUMENT ONTHULD DOOR
OPPERRABIJN BINYOMIN JACOBS TER NAGEDACHTENIS AAN
DE VOORMALIG JOODSE GEMEENSCHAP IN SNEEK.
HET MONUMENT STAAT NAAST DE JOODSE BEGRAAFPLAATS.

HET ONTWERP HEEFT MEERDERE SYMBOLISCHE BETEKENISSEN.
DE TWEE DRIEHOEKEN WORDEN GEVORMD DOOR ZES BUIZEN.
ALS DE ZON DE LIJNEN OP DE GROND PROJECTEERT, ZIJN HET ER TWAALF.
DIT GETAL STAAT SYMBOOL VOOR DE TWAALF STAMMEN VAN ISRAËL
VOORTKOMEND UIT DE ZONEN VAN AARTSVADER JACOB.
DE TWAALF LIJNEN TEZAMEN VORMEN - BIJ VOLDOENDEN ZONLICHT-
OMSTREEKS JOM KIPPOER EEN DAVIDSTER,
DIE EXACT BINNEN DE BEGRENZING VAN DE BETONPLAAT VALT.

HET OPPERVLAK VAN DE RONDE PLAAT WORDT DOOR
DE SCHADUWWERKING VERDEELD IN DERTIEN VLAKKEN.
HET GETAL DERTIEN KOMT OVEREEN MET HET AANTAL
VAN DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VAN
DE JOODSE GDOSDIENST, ZOALS DEZE ZIJN GEFORMULEERD DOOR
DE BEROEMDE RABBIJN, GELEERDE, FILOSOOF EN ARTS MAIMONIDES.

Symboliek
De davidster staat symbool voor constante goddelijke aanwezigheid. De ontwerper van het monument Dirk Hakze vertelt over het ontwerp: “De constructie en opstelling zorgen ervoor, dat de schaduw van het totale object op de belangrijkste Joodse feestdag, Jom Kippoer, 18 september 2010 om 13.31 uur een Davidster oplevert.”

Als de ster samenvalt met de ronde betonplaat zijn er twaalf lijnstukken zichtbaar. Deze lijnstukken symboliseren de twaalf stammen van Israël voortkomend uit de zonen van aartsvader Jacob. Daarnaast wordt het oppervlak van de ronde plaat door de schaduwwerking verdeeld in dertien vlakken. Het getal dertien komt overeen met het aantal van de belangrijkste grondslagen van de Joodse godsdienst, zoals deze zijn geformuleerd door de Joodse filosoof en rabbijn Maimonides.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het 'Joods monument' in Sneek is opgericht als eerbetoon en ter nagedachtenis aan de voormalig Joodse gemeenschap in Sneek.

Oprichting
Dat het in 2010 precies zestig jaar geleden is dat de Sneker Joodse gemeenschap is opgeheven vormde de aanleiding tot de oprichting van het monument. In 1950 besloot de Centrale Commissie van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) de Joodse gemeenschap te Sneek op te heffen. De resterende leden van de Sneker gemeenschap werden opgenomen in de gemeente van Leeuwarden.

Onthulling
Het monument werd op 13 september 2010 onthuld door Opperrabbijn Binyomin Jacobs van het IPOR.

Locatie
Het monument is geplaatst bij de ingang van het Burgemeester de Hooppark, nabij de Joodse begraafplaats te Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân).

Bronnen

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht