Adopteer een monument

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945, Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, Burgers voormalig Nederlands-Indië
Onthulling: 14 december 1996
Adopteer dit monument.

Vlaardingen, 'Indië-monument' (foto: Verenigingen Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid.)

Het monument

Vorm en materiaal
Het 'Indië-monument' in Vlaardingen is een witte, marmeren gedenksteen waarop een tekst en het embleem van de Indiëgangers is aangebracht.

Tekst
De tekst op de steen luidt:

'NEDERLANDS-INDIË 1941-1945
H. OPSCHOOR
12-04-1919 27-02-1942 JAVAZEE

NEDERLANDS-INDIË 1945-1950
M.B. KROOS
13-08-1912 03-07-1946 TJIANDJOER
J. DE WILT
15-08-1924 03-08-1947 SOEKABOEMI
S. BUISMAN
27-09-1925 26-08-1947 SIBOLANGIT
L. HAGEN
26-05-1925 07-10-1947 SINGAPARNA
L.H. VAN OEVEREN
23-03-1925 21-11-1947 BATAVIA
J.P. DON
12-08-1925 18-01-1948 BAROS
G. VERMEER
17-05-1925 24-05-1948 TJILATJAP
J. VAN DER BEND
23-07-1925 06-10-1948 TJIMAHI
A. VAN DER VELDEN
26-12-1927 15-01-1949 BABAT
B. GROENEVELD
26-01-1925 10-02-1949 MADIOEN

"GEDENK IN UW GEDACHTEN
DAT ZIJ HUN LEVEN GAVEN
EN VER VAN HUN VERWANTEN
IN DEN VREEMDE ZIJN BEGRAVEN"'.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het 'Indië-monument' in Vlaardingen is opgericht ter nagedachtenis aan elf medeburgers die door oorlogshandelingen in het voormalig Nederlands-Indië om het leven zijn gekomen.

De namen van de elf slachtoffers luiden:

J. van der Bend, S. Buisman, J.P. Don, B. Groeneveld, L. Hagen, M.B. Kroos, H. Opschoor, L.H. van Oeveren, A. van der Velden, G. Vermeer en J. de Wilt.

Onthulling
Het monument is onthuld op 14 december 1996 door burgemeester L. Stam en mevrouw J. van der Marel.

Locatie
Het monument is te vinden op de Algemene begraafplaats 'Emaus', gelegen aan de Emaus te Vlaardingen.

Bron
Monumenten/gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor overleden militairen in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw Guinea in de periode 1945-1962, uitgegeven door de Verenigingen Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht