Adopteer een monument

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945, Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, Burgerslachtoffers, Verzet Nederland
Ontwerper: Herbert Gerard Nouwens (beeld), Monica Elias-van Panthaleon van Eck (plaquettes)
Onthulling: 3 mei 1982
Adopteer dit monument.
Dit monument is in schooljaar 2016-2017 geadopteerd door Openbare Montessori Oegstgeest.

Oegstgeest, oorlogsmonument (foto: gemeente Oegstgeest)
Oegstgeest, oorlogsmonument (foto: B. van Bohemen / NIOD)
Oegstgeest, oorlogsmonument (foto: B. van Bohemen / NIOD)
Oegstgeest, oorlogsmonument (foto: Verenigingen Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid.)

Het monument

Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Oegstgeest bestaat uit drie onderdelen. Twee verticale, granieten kolommen en een bakstenen achterwand dragen tezamen de ribben van een ijzeren koepel. Onder de koepel is een bronzen beeld geplaatst. Op de achterwand zijn drie plaquettes aangebracht.

Teksten
De teksten op het monument luiden:

'TER BLIJVENDE NAGEDACHTENIS AAN HEN
DIE VIELEN VOOR VRIJHEID EN RECHT
EN DOOR HUN OFFER
HET VADERLAND REDDEN VAN
GEESTELIJKE EN ZEDELIJKE ONDERGANG
IS DIT TEKEN GESTICHT
DOOR DE BURGERIJ VAN OEGSTGEEST.'

'O GOD, GIJ DIE DER VORSTEN HARTEN LEIDT
GELIJK EEN BEEK EN SCHIFT EN SCHEIDT
HET LICHT VAN DIKKE DUISTERNISSEN
LAAT DEN TIRAN ZIJN AANSLAG MISSEN
DIE DEN ONNOOZ'LEN LAGEN SCHEIDT.'

Op de plaquettes zijn de namen van 46 omgekomen Oegstgeestenaren aangebracht.

Symboliek
'Het beeld van Nouwens is samengesteld uit twee delen. Het ene is een gesloten, zichzelf beschermend gedeelte. Het andere is een open, actief en aanvallend gedeelte. Deze twee delen lopen in elkaar over en vullen elkaar aan. Zo symboliseren zij het verzet. De horizontale richting van het beeld wordt bekrachtigd door de verticale kolommen. Zo wordt een relatie gelegd tussen de open ruimte (het bos van Wijckerslooth) en de ruimte binnen het monument.'

Wijzigingen
De verticale granieten kolommen en de bakstenen achterwand waren al aanwezig in het bos. Zij vormden het decor voor een beeldje van zandsteen dat eerder door vandalen zo beschadigd is dat het in 1982 vervangen is door een bronzen beeld. De plaquettes zijn in 1995 en in 2000 aan het monument toegevoegd.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het oorlogsmonument herinnert de inwoners van Oegstgeest aan de Tweede Wereldoorlog en de strijd tegen de bezetter. Met het gedenkteken worden tevens 46 Oegstgeestenaren herdacht die door oorlogshandelingen zijn omgekomen tijdens de bezettingsjaren en de daaropvolgende strijd in het voormalig Nederlands-Indië.

Onthulling
Het bronzen beeldje is onthuld in 1982 door burgemeester S. Scheenstra en de heer T.J.J. van Beek. De eerste twee plaquettes zijn onthuld in 1995 door de heer J. Key, ter gelegenheid van de 50ste herdenking van de oorlog. De derde plaquette is onthuld op 4 mei 2000 door nabestaanden van de militairen die tijdens de politionele acties in het voormalig Nederlands-Indië gesneuveld zijn.

Locatie
Het monument bevindt zich in het Bos van Wijckerslooth te Oegstgeest. Het bos is vrij toegankelijk. Ingangen zijn te vinden aan de Rhijngeesterstraatweg en de Louise de Colignylaan.

Bronnen

  • Gemeente Oegstgeest;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Monumenten/gedenktekens in de provincie Zuid-Holland voor overleden militairen in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw Guinea in de periode 1945-1962, uitgegeven door de Verenigingen Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht