4meiOverlay

De stand van vrijheid, 75 jaar na de bevrijding


Vrijheid is werk in uitvoering

De stand van vrijheid

Vrijheid is nooit af. Ook 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn we nog steeds zoekende naar een evenwicht tussen individuele vrijheid en het maatschappelijk belang. Tussen jezelf kunnen zijn en rekening houden met de ander. Die zoektocht is nu actueler dan ooit, nu er van ons gevraagd wordt dat we verantwoordelijkheid nemen om voor elkaar te zorgen. In de bundel De stand van vrijheidVrijheid in Nederland 75 jaar na de bevrijding wordt verkend hoe de Nederlandse bevolking vrijheid beleeft en hoe men er in de dagelijkse praktijk vorm aan geeft. 

De bundel, een gezamenlijke uitgave van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Sociaal en Cultureel Planbureau, heeft ook expliciet oog voor mogelijke spanningsvelden of dilemma’s in het heden en de nabije toekomst. Want wat betekent vrijheid in het hedendaagse Nederland, 75 jaar na de bevrijding? 

De bundel De stand van vrijheid is op dit moment alleen online beschikbaar.