4meiOverlay

Onderzoeksresultaten


Onderzoeksresultaten

Het vrijheidsboek is als publieksuitgave onderdeel van het onderzoeksprogramma Vrijheid en onvrijheid door de generaties heen. Samen met de Universiteit Utrecht deed het Nationaal Comité 4 en 5 mei onderzoek naar de opvattingen en gedragingen van opeenvolgende generaties rondom vrijheid en onvrijheid en herdenken, vieren en herinneren.

Daarbij lag de focus onder meer op de overdracht tussen generaties. Dat er in de nabije toekomst geen mensen meer zijn die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, was de belangrijkste inhoudelijke aanleiding voor dit onderzoek. Hieronder de belangrijkste uitkomsten.


Deel deze pagina