4meiOverlay

Shirin Musa


“Ik leef voor menselijke waardigheid”

Shirin Musa

Ze zat in haar huwelijk gevangen. Ook al was ze voor de burgerlijke wet gescheiden, haar ex-man weigerde religieus te scheiden. Met succes stapte Shirin Musa naar de rechter om dit alsnog af te dwingen, als eerste in Nederland. Met haar stichting Femmes for Freedom strijdt ze iedere dag voor huwelijkse gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Musa, geboren in het Pakistaanse Quetta en als baby naar Nederland verhuisd, is oprichter en directeur van Femmes for Freedom. Ze ziet haar stichting niet als een vrouwenorganisatie, maar als een mensenrechtenorganisatie. “Huwelijkse gevangenschap is moderne slavernij. Dat is inmiddels ook erkend in wetgeving.”  

“Mijn werk is door mijn eigen situatie ontstaan”
Shirin2

Musa ontmoette haar man in een café in Rotterdam. Hij “Mijn vader is ervan overtuigd dat we als gekleurde Nederlanders ooit moeten vluchten”was ook van Pakistaanse afkomst. Toen ze trouwden ging het mis. Haar man had een tijdelijke verblijfsvergunning en Musa moest hem onderhouden. Toen hij een permanente verblijfvergunning kreeg, ging hij bij Musa weg. Een scheiding voor de Nederlandse wet (na ruim zeven jaar burgerlijk huwelijk) was een feit.

Hij weigerde echter religieus te scheiden. Dit betekende dat Musa niet met een andere islamitische man zou kunnen trouwen en in een aantal islamitische landen als een overspelige vrouw zou worden beschouwd. Als eerste moslima stapte Musa in 2010 naar de Nederlandse rechtbank om naast de burgerlijke scheiding een religieuze scheiding af te dwingen.

De rechter oordeelde dat Musa in feite gevangen werd gehouden door haar man en dat dit in strijd was met fundamentele mensenrechten. Hij oordeelde dat Musa’s man op straffe van een dwangsom moest meewerken aan de ontbinding van het religieuze huwelijk.  

Vluchten

“Mijn vader is er nog altijd van overtuigd dat we als gekleurde Nederlanders ooit voor een democratische meerderheid moeten vluchten, zoals in de tijd van nazi-Duitsland”, vertelt Musa. “Het trauma van mijn vader is dat zijn familie moest vluchten, van Afghanistan naar Brits-India. Wat hij heeft meegemaakt, heeft hij doorgegeven aan zijn kinderen.”

“Toen ik mijn huis ging kopen, werd mijn vader boos en raakte hij bezorgd. Hij zei: ‘Als je mijn kind bent, dan koop je geen huis.’ Zijn gedachte was: als er oorlog uitbreekt of als er een nieuwe Hitler aan de macht komt, dan moeten we snel weg kunnen. Het is veel beter om een auto en spaargeld te hebben, want dat kun je gewoon meenemen, een huis niet.”

“Er kan een nieuwe Hitler komen”
shirin3

Tegenwind

Met haar strijd tegen huwelijkse gevangenschap streeft Musa naar verandering in een fundament waarop de meeste samenlevingen zijn georganiseerd: het huwelijk. Nederlandse voorbeelden laten zien dat de juridische modernisering van het huwelijk langzaam gaat. Dat is een keerzijde van haar werk, vindt Musa. “Er zijn te weinig invloedrijke mensen die zich durven uit te spreken. Ook is er veel tegenwind. Als ik concrete, doordachte voorstellen doe voor gratis, laagdrempelige, veilige vrouwenopvang, word ik tegengewerkt door gevestigde vrouwenorganisaties.” 

Shirin Musa (Quetta, Pakistan, 1977) is oprichter en directeur van Femmes for Freedom, dat zich inzet tegen huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap. Ze is zo druk met haar stichting dat ze haar rechtenstudie tijdelijk heeft stopgezet. De Amerikaanse stad Dallas maakte haar in 2015 ereburger van de stad. Musa was tijdens haar middelbareschooltijd actief voor het Landelijk Aktie Komitee Studenten (LAKS), dat zich inspant om de stem van scholieren te laten horen in de politiek, de media en op middelbare scholen.

Meer lezen?


Deel deze pagina