BIJEENKOMST VOORJAAR 2022

Op zaterdag 19 maart 2022 organiseerde het Nationaal Comité 4 en 5 mei een bijeenkomst voor organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen. Lees hier het verslag van deze dag terug.

Op 19 maart 2022 vond de voorjaarsbijeenkomst voor organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen plaats in ‘s-Hertogenbosch. Deze bijeenkomst was tevens de kick-off van de gastprovincie Noord-Brabant voor de Nationale Viering van de Bevrijding 2022 en bestond uit een gevarieerd programma.

Programma
120 deelnemers zaten in de zaal en online keken ook nog eens vele mensen mee. Wim van de Donk, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, opende de bijeenkomst. Tijdens zijn welkomstwoord stond hij stil bij het feit dat vandaag de dag des te meer duidelijk wordt hoe kwetsbaar vrijheid is en hoe belangrijk het is om solidair en eensgezind voor de vrijheid, democratie en rechtsstaat te staan. Hierna werd een presentatie gegeven over het programma van 4 en 5 mei 2022 en de nieuwe publiekscampagne. Ook werd de herdenkings– en Vrijheidsmaaltijdenkaart gelanceerd.

Kort voor de pauze volgde er een bijzonder muzikaal intermezzo van de digitale Freedomband met een toelichting door de zakelijk leider van Bevrijdingsfestival Brabant, Stephan Grilis. Na de pauze werd het programma hervat door Annelien de Dijn, hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en auteur van de jaarthematekst ‘Vrijheid in verbondenheid’. Zij schreef de jaarthematekst in januari; sindsdien is er veel gebeurd in de wereld. Haar pleidooi voor het centraal stellen voor een democratische vrijheidsopvatting blijkt prangender en relevanter dan ooit.

Op basis van hun jarenlange ervaring op het gebied van herdenken en vieren in Noord-Brabant deelden Femke Klein, projectleider Brabant Remembers, en Jan de Wit, werkzaam als kabinetschef bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, best practices over storytelling en samenwerking met hun presentatie ‘Verbinding door verhalen’.

Aansluitend werd er gesproken over het belang van het vertellen en doorgeven van de verhalen van getuigen en tijdgenoten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Aan het woord was Fridus Steijlen, hoogleraar Molukse Migratie en Cultuur in een Comparatief Perspectief aan de Vrije Universiteit. Hij was verbonden aan het dekolonisatieonderzoek van het NIOD, KITLV en NIMH, en heeft meegeschreven aan het boek Sporen vol betekenis, één van de deelonderzoeken van het project. Vincent Wijlhuizen, werkzaam bij Brabant Remembers en Theaterfestival Boulevard, vertelde meer over de rol die festivals of instellingen kunnen spelen in het vertellen van verhalen vanuit verschillende perspectieven. Koen Verheijden, regisseur en tekstschrijver, sloot de plenaire bijeenkomst af met een indrukwekkende monoloog uit een trilogie over de dekolonisatiejaren uit zijn Indische familiegeschiedenis.

Netwerklunch met Vrijheidssoep
Aansluitend aan het plenaire programma bracht de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, Ina Adema, een speciale toost uit. Bij de lunch werd een voorproefje van de Vrijheidssoep aangeboden die in het kader van de Vrijheidsmaaltijden 2022 is bedacht door chef Nadia Zerouali.

Dank aan iedereen die er (online) bij was!

Bekijk de uitzending hieronder terug

Tooltip contents