4meiOverlay

Onderzoek speelfilms


Uit eerder onderzoek (Veldkamp 2014) blijkt dat 68% van leraren in het primair onderwijs en 88% procent van docenten in het voorgezet onderwijs gebruik maakt van speelfilms als bron tijdens lessen over de Tweede Wereldoorlog.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil graag weten op welke manier speelfilms in de lessen over de Tweede Wereldoorlog worden ingezet.

We willen u vragen naar welke films u inzet en op welke manier films ingezet worden. Daarnaast willen we graag weten welk lesmateriaal er bij de films wordt gebruikt.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Onderzoek speelfilms

Gebruik van speelfilms

Kijken naar films / mediawijsheid

Lesmateriaal

Wat zijn voor u criteria voor het inzetten van lesmateriaal?

Thematiek

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat ondergenoemde speelfilms het meest gebruikt worden in de klas. Welke gebruikt u? Meerdere antwoorden mogelijk

26. Thema Oorlog in het dagelijks leven

27. Thema Verraad of verzet in oorlog

28. Thema Vervolgd in oorlog

29. Thema Ten strijde in oorlog

Onderstaande films worden niet genoemd in eerdere onderzoeken, deze films spelen zich af in Azië. Welke films gebruikt u in de les? Meerdere antwoorden mogelijk

32. Thema Oorlog Overzee

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Tweedewereldoorlog.nl

De website www.tweedewereldoorlog.nl wordt vernieuwd. De site is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Naast een plek waar direct toepasbaar lesmateriaal is te vinden, is de portal hét centrale punt waar gastsprekers kunnen worden aangevraagd. Daarnaast biedt de portal informatie over de Tweede Wereldoorlog aan de hand van verschillende thema’s. Met digitale exposities worden meer of minder bekende groepen en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht gebracht. Ook toont een agenda een selectie van actuele activiteiten rondom het onderwerp Tweede Wereldoorlog.