4meiOverlay

Meerjarig onderzoek


Sommige onderwerpen zijn niet in een onderzoek van een paar maanden te vatten. Daarom heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei verschillende meerjarige onderzoeksprojecten lopen. 

Meerjarig onderzoek service

In 2012 is het comité samen met de Universiteit Utrecht gestart met een onderzoek naar Vrijheid en onvrijheid door de generaties heen. Elke generatie ontwikkelt haar eigen opvattingen ten opzichte van vrijheid, onvrijheid en herdenken, maar hoe dit precies gebeurt en welke factoren hierin bepalend zijn, is nog vrijwel onbekend.

Dit onderzoekstraject zal in 2015 resulteren in enkele publicaties, waarbij Het Vrijheidsboek voor het grote publiek het bekendste zal zijn. 

Samenwerken

Belangrijk bij dit onderzoek is de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hierbij komt het onderwerp hoger op de agenda te staan en wordt er vanuit verschillende disciplines naar het onderwerp gekeken.

In de komende jaren zal een nieuw onderzoekstraject worden opgezet. Zodra hier meer informatie over bekend is dan wordt dat uiteraard vermeld. 

Vragen?

Heeft u vragen over het meerjarig onderzoek of heeft u zelf ideeën voor onderzoek? Neem dan vooral contact met ons op. We kijken graag naar wat wij voor elkaar kunnen betekenen.