4meiOverlay

Toekomstvisie: 'Kom vanavond met verhalen...'


De Tweede Wereldoorlog staat centraal bij het herdenken op 4 mei én het vieren van de Bevrijding en vrijheid op 5 mei. Cruciale gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog vormen het fundament voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering. 

Toekomstvisie: 'Kom vanavond met verhalen...'

In de visie stelt het comité ook dat de op 4 mei de Nederlandse oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht worden, en daarnaast ook Nederlandse slachtoffers van vredesmissies en oorlogssituaties van na de Tweede Wereldoorlog. Naar de mening van het Nationaal Comité moet 5 mei een vrije dag voor iedereen zijn, opdat deze dag nog meer betekenis kan krijgen.

Kom vanavond met verhalen is tot stand gekomen na verkenningsbijeenkomsten, vele gesprekken met betrokken organisaties van oorlogsgetroffenen en na openbare debatten. Dit proces heeft een jaar geduurd. Met de visie wil het comité een bijdrage leveren aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en het nationale en gezamenlijke karakter van 4 en 5 mei voor de toekomst bestendigen. “Ook hoopt het comité dat de uitgangspunten in de visie een houvast zijn voor de organisatoren van een van de vele andere herdenkingen en vieringen in het land”, aldus Joan Leemhuis-Stout, voorzitter van het Nationaal Comité. “Met het gezamenlijk herdenken onderstreept de samenleving dat zij deelgenoot is van eenzelfde geschiedenis. Het comité wil dat de Dam als een plek voor iedereen wordt ervaren.”

Hieronder kunt de visie lezen en de verslagen van de verkenningsbijeenkomsten teruglezen.