Taken en doelstellingen

Onze kerntaak is het geven van richting aan de zingeving van herdenken en vieren.

Het Nationaal Comité draagt zorg voor de organisatie van de nationale activiteiten op 4 en 5 mei: de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei met de 5 mei-lezing, Vrijheidsmaaltijden, de coördinatie van de 14 Bevrijdingsfestivals en het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam.

Daarnaast adviseren en ondersteunen we andere herdenkingen in het land en ontwikkelen we voorlichtingsprogramma’s en publiekscampagnes.

Ook realiseren we educatieve projecten zoals het 4 en 5 mei Denkboek en Adopteer een monument. En we verzamelen en stellen kennis beschikbaar, bijvoorbeeld over oorlogsmonumenten en herdenkingen in het land. Daarbij werken we samen met tal van lokale, provinciale en nationale partijen.

Tevens voeren we toegepast onderzoek uit op het gebied van herdenken, vieren en herinneren.

Hiermee heeft het comité zich in steeds sterkere mate ontwikkeld tot hét expertisecentrum op het gebied van herdenken, vieren en het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.

Taken en doelstellingen
De kerntaken van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn:

  • het geven van richting aan de zingeving van herdenken, vieren en het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog;
  • de organisatie van de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei;
  • de organisatie van de jaarlijkse Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei;
  • het (doen) ontwikkelen en voeren van educatie, publiekscampagnes en een voorlichtingsbeleid dat tot doel heeft de betrokkenheid bij en participatie aan herdenken, vieren en het levend houden van de herinnering te vergroten;
  • het (doen) adviseren en ondersteunen van andere herdenkingen in het land en het bevorderen van de afstemming van landelijke en plaatselijke manifestaties;
  • en al hetgeen dat met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Tooltip contents