4meiOverlay

Subsidies


Van 2011 tot en met juni 2016 heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het subsidieprogramma Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid uitgevoerd.

Met ingang van 1 juli 2016 is deze subsidieregeling komen te vervallen.

Subsidies

Op 5 april 2016 is het Platform WOII opgericht. Het doel van het platform is meer samenwerking om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog voor toekomstige generaties levend te houden. Het Platform WOII streeft naar het gezamenlijk initiëren van initiatieven op het terrein van kennis, museale activiteiten, educatie en herdenken en herinneren.

Via deze site houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van het Platform WOII en eventuele mogelijkheden te participeren in de activiteiten van het Platform en/of toekomstige subsidies van de Rijksoverheid met betrekking tot educatie en voorlichting.

In het najaar van 2016 verschijnt een publicatie over de subsidieregeling met een uitgebreid overzicht van projecten van het subsidieprogramma Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid.