4meiOverlay

Ondersteuning Reünies en lotgenotencontacten


Van 2011 tot en met 2016 heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het subsidieprogramma Reünies en lotgenotencontacten uitgevoerd. De regeling was bedoeld voor landelijke vrijwilligersorganisaties voor oorlogsgetroffenen om de onderlinge contacten binnen de eerste generatie te kunnen onderhouden via gerichte initiatieven, zoals reünies en lotgenotencontacten. De subsidieregeling is eind 2016 vervallen. Vanaf 2017 wordt de ondersteuning door het Nationaal Comité in gewijzigde vorm aangeboden.

Voor een verdere toelichting op de vernieuwde regeling kunt u onderstaande bestanden downloaden.