4meiOverlay

Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog


Op dinsdag 5 april 2016 is tijdens het 1e jaarcongres van het Nationaal Comité 4 en 5 mei het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog opgericht. Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting,  De Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei ondertekenden die dag het oprichtingsdocument, in aanwezigheid van staatssecretaris Van Rijn van VWS en het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg).

Deze organisaties vinden samenwerking onontbeerlijk om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden voor toekomstige generaties en het belang van deze periode voor de samenleving en vrijheid van nu te laten zien aan een breder en diverser publiek.

">

Wat vooraf ging


Zij vormen de bestuurlijke kern van de netwerkorganisatie Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog, waar het netwerk het gehele veld in al zijn diversiteit moet gaan omvatten. De samenstelling van het Platform WOII kan in de toekomst wijzigen.

Een commissie onder leiding van Job Cohen is in 2015 aan het werk gegaan met de wens van de Staatssecretaris van VWS en van de sector om de verankering van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse samenleving te verstevigen en te verbreden. Geconstateerd is dat er behoefte is aan een (onderling) aanspreekpunt en een plek voor uitwisseling en coördinatie in en voor het veld van herinnering aan WOII, waarin immers zeer veel en zeer diverse organisaties actief zijn.

Daarom is het de bedoeling het werk van de Commissie Cohen voort te zetten, uit te breiden en te concretiseren, onder andere door het oprichten van het Platform WOII. Het Platform WOII streeft naar het gezamenlijk initiëren van sectorbrede initiatieven op het terrein van kennis, museale activiteiten, educatie en herdenken en herinneren. Het Platform is een netwerkorganisatie (zonder rechtsvorm), gericht op samenwerking binnen en buiten de sector.

Aan de slag

Het Platform is het schakelpunt in, voor en namens de sector, met de volgende speerpunten:

  • Samen het verhaal vertellen: agenderend optreden en het verhaal en de betekenis van de Tweede Wereldoorlog in al zijn facetten vertellen, uitdragen en de hedendaagse visie daarop ontwikkelen en telkens weer actualiseren.
  • Samen meer weten: informatie samenbrengen uit en verspreiden over de sector, en faciliteiten realiseren die kennis en informatie toegankelijk maken voor de sector en het publiek. Maar ook gezamenlijk aanspreekbaar zijn: functioneren als netwerkorganisatie samen met beleidsmakers en financiers en waar van toepassing als aanspreekpunt voor de media en andere gesprekspartners van buiten de sector of buiten Nederland.
  • Samen meer bereiken: initiatieven uit de sector koppelen en ondersteunen, van ideeën komen tot plannen en resultaten. Door het samenbrengen van kennis en capaciteit, maar ook door elkaar aan te spreken op de voortgang en resultaten. Door het gezamenlijk naar buiten treden van de deelnemende organisaties met bijvoorbeeld publieksmarketing, maar ook door het bundelen van kennis en – waar van toepassing – fondsen.

Meer weten?

Download - Platform WOII - Oprichtingsdocument (pdf, 273 KB)

Download - Platform WOII - Doelstelling, inrichting en uitvoeringsagenda (pdf, 118 KB)