4meiOverlay

Nederlandse Holocaust-experts in Boekarest


Nederlandse holocaust-experts in Boekarest

Tussen 23 en 26 mei kwamen bijna 300 Holocaust-experts en diplomaten uit het International Holocaust Remembrance Alliance-netwerk (IHRA) bijeen in Boekarest. De Nederlandse deelnemers blikken kort terug.

Wat is IHRA?

‘Binnen IHRA werken 31 landen samen aan het onderzoek naar, het herdenken van en het lesgeven over de Holocaust. Nederland is vrijwel vanaf het begin aangesloten bij deze organisatie die ruim 15 jaar geleden is opgericht. De organisatie bestaat uit een aantal werkgroepen en comités die ieder aan een eigen thema werken. Nederland is vertegenwoordigd in de meesten hiervan. Onze delegatie bestaat uit medewerkers van de Anne Frank Stichting, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het Joods Historisch Museum, de ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOD.’

Marcel Floor, ministerie van VWS en delegatiehoofd

Herdenken, sites en politieke druk

‘Dit jaar wordt de massamoord van Babi Jar in Kiev (september 1941, bijna 34.000 slachtoffers) grootschalig herdacht. Alle IHRA-werkgroepen deden op mijn initiatief een beroep op de Roemeense IHRA-voorzitter om de herdenking bij te wonen alsmede om de Oekraïense regering aan te moedigen een stap naar lidmaatschap van IHRA te zetten.’

Karel Berkhoff, NIOD; Academic Working Group; Steering Committee on Archival Access

‘De voorzitter van IHRA bezoekt binnenkort met een kleine delegatie de locatie van het voormalige naziconcentratiekamp voor Roma in Lety u Pisku in Tsjechië. Velen spreken de overheid al decennialang aan op de onacceptabele situatie. Op de plek van het kamp staat nu een grote varkensboerderij. In het kader van aandacht voor authentieke plekken die niet of onvoldoende beheerd worden (endangered sites) denkt IHRA met de Tsjechische overheid mee over een waardige oplossing voor Lety.’

Karen Polak, Anne Frank Stichting; Committee on the Genocide of the RomaEducation Working Group

‘Alle 31 landen van de IHRA hebben tijdens de Plenary een working definition aangenomen van het begrip antisemitisme. Deze definitie is vanaf nu inhoudelijk uitgangspunt voor projecten rondom bestrijding van antisemitisme. De discussie erover was pittig en politiek geladen, maar uiteindelijk is wel consensus bereikt. De working definition luidt als volgt: “Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and/or their property, toward Jewish community institutions and religious facilities.”’

Marcel Floor 

Educatie: nieuwe stappen nodig

‘Ik ben blij met het grootschalige onderzoek dat IHRA heeft verricht naar educatie over de Holocaust in verschillende taalgebieden. Ook belangrijk is de oprichting van een werkgroep die de relatie tussen de actuele migratiecrisis en de core business van IHRA onder de loep neemt. In educatie is het namelijk belangrijk zinvolle koppelingen tussen heden en verleden te maken.’

Marc van Berkel, docent/ opleider aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen; Education Working Group

Onderzoek

‘De IHRA blijft onderzoek doen naar de ontoegankelijkheid van Holocaust-archieven, gestimuleerd door zijn succesvolle lobby vorig jaar rond de EU-verordening ter bescherming van persoonsgegevens. In dit licht is de Academic Working Group dan ook zeer bezorgd over het kennelijke voornemen van Polen om de vrijheid van historisch onderzoek te beperken.’             

Karel Berkhoff

Roma

‘De huidige onderwijshervorming in Roemenië biedt een kans om de vervolging van Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog als verplicht onderdeel in het Roemeense curriculum op te nemen. IHRA werkt, samen met de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, aan de inbedding van deze oorlogsgeschiedenis in het onderwijs in heel Europa.’ 

‘Roemeense ngo’s die zich op zowel het heden als het verleden van de Roma richten, gaven aan hoe urgent de actuele situatie ten aanzien van de pensioenen voor vervolgingsslachtoffers in Roemenië is. De nog kleine groep Roma-overlevenden van de massale deportaties naar Transnistrië wordt in sommige districten nog onrechtmatig van deze pensioenen uitgesloten.’

Karen Polak 

IHRA is relevant, juist nu

‘IHRA is relevant in een tijd waarin toenemende interesse in de Tweede Wereldoorlog en de toestroom van vluchtelingen samen op gaan. Het blijft ook opvallend dat IHRA-landen met een moeizaam oorlogsverleden - volgens een staatscommissie zijn een half miljoen Joden omgebracht op Roemeense bodem - dat met grote moeite onder ogen zien. Hierin valt nog winst te behalen.’

Floris van Dijk, ministerie van VWS; Museums and Memorials Working Group

‘In externe communicatie zal IHRA veel meer de verbanden tussen heden en verleden moeten laten zien. Zo kan IHRA zijn waarde als netwerk en bron van expertise over de Holocaust en aanverwante thema’s sterker neerzetten. Alleen dan zal IHRA voor zijn doelgroepen zijn meerwaarde behouden.’

Niels Weitkamp, Nationaal Comité 4 en 5 mei; Communication Working Group; Committee on the Holocaust, Genocide and Crimes Against Humanity

En nu verder…

De volgende IHRA Plenary vindt plaats in november 2016. Vanaf medio september kan iedereen die een Holocaust-gerelateerd internationaal project wil opzetten subsidie aanvragen bij IHRA. Potentiële aanvragers kunnen vooraf contact opnemen met het IHRA Permanent Office. Aanvragers kunnen tot medio januari hun aanvraag online indienen via de website. De uiterste deadline voor het indienen van een aanvraag is eind januari 2017.