4meiOverlay

International Holocaust Remembrance Alliance


Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is op verzoek van de Nederlandse overheid vertegenwoordigd in de Nederlandse delegatie bij de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).  

IHRA


IHRA

De International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) is opgericht in 1998. Doel van deze intergouvernementele organisatie is wereldwijd politici en anderen met maatschappelijke invloed bewustmaken van het belang van educatie over, herdenken van en onderzoek naar de Holocaust. Lidmaatschap staat open voor alle democratische landen. Nederland is met 31 andere landen lid, 2 landen zijn op weg naar lidmaatschap en 8 landen hebben een waarnemersstatus. Daarnaast heeft de IHRA 8 permanente internationale partners, waaronder de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Raad van Europa.

Nederland is sinds 1999 IHRA-lid en heeft een delegatie bestaande uit medewerkers van het ministerie van VWS en Buitenlandse Zaken, de Anne Frank Stichting, de  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het Joods Historisch Museum, het NIOD en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De delegatie wordt geleid door het ministerie van VWS. Jaarlijks komen de IHRA leden twee keer bijeen.