IHRA PLENARY LUXEMBURG

December 2019

De tweede plenaire vergadering onder Luxemburgs IHRA voorzitterschap vindt tussen 2 en 5 december 2019 plaats in Luxemburg. In de hoofdstad van het gastland verzamelen experts uit de tientallen IHRA-landen om te spreken over onderzoek naar, onderwijs over en herinneren van de Holocaust. Leden van de Nederlandse delegatie blikken terug.

Portugal
Floris van Dijk van het ministerie van VWS blikt terug op de toetreding van Portugal als nieuwe lidstaat: “De IHRA groeit niet alleen in relevantie maar ook in aantal aangesloten lidstaten. Afgelopen vergadering is Portugal als vierendertigste lidstaat verwelkomd. De geschiedenis van de Nederlands-Joodse gemeenschap is nauw verbonden met Portugese Joden; Portugal heeft in de Tweede Wereldoorlog ook een belangrijke rol gespeeld op de route van verschillende Nederlandse Engelandvaarders.”

Herinneringscentra
De Nederlandse delegatieleider Ernst Steigenga, werkzaam bij het ministerie van VWS, blikt terug op de uitwisseling van inzichten over nieuwe herinneringscentra in Polen en Servië: “De Poolse delegatie heeft ons bijgepraat over de ontwikkeling van de permanente tentoonstelling in het museum bij het voormalig nazivernietigingskamp Sobibor. En de Servische assistent minister van cultuur heeft een toelichting gegeven op een voorziene wet over de inrichting van musea op de terreinen van de voormalige concentratiekampen Staro Sajmiste en Topovski Supe. Verder is Wichert ten Have, de speciale adviseur van de IHRA, verzocht met name de ontwikkelingen in Servië op de voet te volgen.”

Educatie
Op het gebied van educatie is er veel gebeurd tijdens de plenaire vergadering: de Recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust zijn gepresenteerd. Deze publicatie is bedoeld voor docenten, beleidsmakers en makers van lesmaterialen en bevat aanbevelingen over onderwijs en leren over de Holocaust. Een IHRA-projectteam heeft, op basis van input van velen binnen en buiten IHRA, gewerkt aan een revisie en actualisatie van de bestaande educatieve aanbevelingen. Deze zijn inmiddels meer dan tien jaar oud. Educator Jurmet Huitema-de Waal van de Anne Frankstichting: “De publicatie is binnen IHRA positief ontvangen. De verschillende IHRA-lidstaten hebben na de presentatie ieder aangeven hoe zij de aanbevelingen willen vertalen en distribueren in eigen land. De betrokkenheid van alle lidstaten is groot.”

Docentenopleider Marc van Berkel van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: “De educatie werkgroep is erg tevreden met de Recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust en hoopt dat alle lidstaten de verspreiding hiervan zullen ondersteunen. We hopen dat de aanbevelingen gebruikt worden in het voortgezet en hoger onderwijs in Nederland. Eén van de aandachtspunten in het Nederlandse onderwijs is de afnemende kennis van veel docenten en leerlingen en de toenemende visualisering van de Holocaust in het onderwijs via speelfilms, documentaires en social media. Deze ontwikkeling vereist extra aandacht van alle betrokkenen op het gebied van Holocausteducatie.”

Over de IHRA
De International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) is opgericht in 1998. Het doel van deze intergouvernementele organisatie is vergroting van het bewustzijn over het belang van Holocausteducatie, -herdenking en -onderzoek. Het lidmaatschap van de organisatie staat open voor alle democratische landen. Nederland is lid, samen met 34 andere landen. Elf landen hebben een waarnemersstatus, daarnaast heeft de IHRA zeven Permanente Internationale Partners waaronder UNESCO en de Raad van Europa.

De Nederlandse delegatie bestaat uit medewerkers van de ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken, Anne Frank Stichting, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Joods Cultureel Kwartier, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Tooltip contents