International Holocaust Remembrance Alliance

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is op verzoek van de Nederlandse overheid vertegenwoordigd in de Nederlandse delegatie bij de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

De International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) is opgericht in 1998. Doel van deze intergouvernementele organisatie is wereldwijd politici en anderen met maatschappelijke invloed bewustmaken van het belang van educatie over, herdenken van en onderzoek naar de Holocaust. Lidmaatschap staat open voor alle democratische landen die de Stockholmverklaring onderschrijven. Nederland is een van de 34 leden. Daarnaast is er één liaison land en hebben zeven landen een waarnemersstatus. Ook heeft de IHRA acht permanente internationale partners, waaronder de Verenigde Naties en de Europese Unie. Ieder jaar is een andere lidstaat voorzitter van de IHRA.

Nederland is sinds 1999 IHRA-lid en heeft een delegatie bestaande uit medewerkers van de ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken, de Anne Frank Stichting, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het Joods Historisch Museum, het NIOD en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De delegatie wordt geleid door het ministerie van VWS. Jaarlijks komen de IHRA-leden twee keer bijeen.

IHRA PLENARY

MEI en December 2020

In 2020 is Duitsland voorzitter van de IHRA. Vanwege de coronapandemie vinden beide plenaire vergaderingen online plaats.

IHRA PLENARY

DECEMBER 2019

De tweede plenaire vergadering onder Luxemburgs IHRA voorzitterschap vindt tussen 2 en 5 december 2019 plaats in Luxemburg.

IHRA PLENARY

JUNI 2019

De eerste plenaire vergadering onder Luxemburgs IHRA voorzitterschap vindt tussen 2 en 5 juni 2019 plaats in Mondorf-les-Bains.
Tooltip contents