4meiOverlay

Werken bij Nationaal Comité 4 en 5 mei


Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft richting aan de zingeving van herdenken en vieren, en aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. 

Vacatures

 

Op dit moment zijn er geen vacatures


Over werken bij het comité

Het comité wil mensen en organisaties verbinden, inspireren en stimuleren en vernieuwende activiteiten initiëren. Deze ambitie realiseert het comité door een doelmatige en effectieve organisatie die midden in de samenleving staat, een open houding heeft en verbindend is naar mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij herdenken, vieren en herinneren.

Het comité organiseert de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering Bevrijding op 5 mei (5 mei-lezing, Bevrijdingsfestivals en het 5 mei-concert). Daarnaast adviseert en ondersteunt het comité andere herdenkingen en organiseert het conferenties, (internationale) uitwisselingsprogramma’s, e.d. Het ontwikkelt voorlichtingsprogramma’s en publiekscampagnes. Daarnaast initieert en voert het comité educatieve programma’s uit en wordt toegepast onderzoek gedaan op het gebied van herdenken en vieren.

In 2015 is de beleidsnotitie “Kom vanavond met verhalen…., Toekomstvisie 4 en 5 mei, herdenken, vieren en herinneren” vastgesteld. Kern van de notitie is: de Tweede Wereldoorlog staat centraal bij het herdenken op 4 mei én het vieren van de Bevrijding en vrijheid op 5 mei. Cruciale gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog vormen het fundament voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering.

Het comité wordt ondersteund door een professionele organisatie die opereert binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders. Dit bureau bestaat uit ongeveer 25 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en de uitvoering van beleid door middel van diverse projecten en activiteiten. Medewerkers zijn zeer betrokken bij de missie en het werk van het comité en hebben oog voor relevante ontwikkelingen in de samenleving.

 

Lees verder