4meiOverlay

Jaarverslag


Het Nationaal Comité 4 en 5 mei werkt in beleidsperioden van vijf jaar. Voor dit ritme is gekozen omdat er in lustrumjaren meer aandacht is voor herdenken en vieren dan in reguliere jaren.

Jaarverslag

Met de afstand in de tijd tot de Tweede Wereldoorlog en een betere verankering van de tradities van herdenken en vieren, ook bij jongere generaties, neemt het verschil tussen lustrumjaren en reguliere jaren zichtbaar af.

Voor elke beleidsperiode wordt er een begeleidend beleidsplan opgesteld. In 2015 verscheen de toekomstvisie 'Kom vanavond met verhalen...' In dit beleidsplan, dat betrekking heeft op de periode 2016 t/m 2020, is het beleid op hoofdlijnen beschreven.  

In aanvulling op het beleidsplan wordt er elk jaar een jaarverslag met toelichting gepubliceerd met hierin de inhoudelijke en financiële verantwoording over dat jaar. In het jaarverslag wordt teruggekeken op het afgelopen jaar, worden de belangrijkste resultaten van dat jaar op een rij gezet en wordt alvast een korte vooruitblik op het volgende jaar gegeven. Er wordt afgesloten met de jaarrekening, de financiële verantwoording en begroting over het gehele jaar.

RSIN/Fiscaal nummer ANBI: 8692579
KvK-nummer: 41207530

Jaarverslag 2019

Lees hieronder het jaarverslag en bijbehorende jaarrekening over het jaar 2019 in een bladerbare pdf. U kunt hieronder ook het jaarverslag van dit jaar en voorgaande jaren downloaden.

Download het jaarverslag 2019

Download het jaarverslag 2018.

Download het jaarverslag 2017.

Download het jaarverslag 2016.

Download het jaarverslag 2015.

Download het jaarverslag 2014.

Download het jaarverslag 2013