4meiOverlay

Bestuur Nationaal Comité 4 en 5 mei


De leden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden bij Koninklijk Besluit benoemd op voordracht van de minister-president en de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een periode van zes jaar. De leden zijn in principe niet herbenoembaar.

Bestuur

Het Nationaal Comité telt op dit moment veertien leden, van wie drie leden qualitate qua: de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, de commandant der Strijdkrachten van het ministerie van Defensie en de secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Uit het Nationaal Comité is een dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. De minister-president heeft aan het comité een ambtelijk adviseur toegevoegd, in de persoon van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.

De samenstelling van het bestuur:
mw. G.A. Verbeet, voorzitter 
dhr. mr. J.C.G.M. Bakker, penningmeester 
dhr. luitenant-admiraal R.P. Bauer (q.q. lid)
dhr. kolonel der mariniers b.d. J.C. Coumans
mw. prof. dr. M.F.H. Hirsch Ballin
dhr. O. Hoes
dhr. H. Laroes
mw. drs. L.A.M. van der Linden
mw. T. Meliani
dhr. prof. dr. K. Putters
dhr. drs. J. Smit (q.q. lid en vicevoorzitter)
dhr. dr. K. Wawoe

Adviseurs:
dhr. E. Gerritsen
dhr. drs. P.H.A.M. Huijts

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.