Jaarverslagen

Lees het jaarverslag van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei werkt in beleidsperioden van vijf jaar. Voor dit ritme is gekozen omdat er in lustrumjaren meer aandacht is voor herdenken en vieren dan in reguliere jaren.

Met de afstand in de tijd tot de Tweede Wereldoorlog en een betere verankering van de tradities van herdenken en vieren, ook bij jongere generaties, neemt het verschil tussen lustrumjaren en reguliere jaren zichtbaar af.

Voor elke beleidsperiode wordt er een begeleidend beleidsplan opgesteld. In 2020 verscheen de toekomstvisie ‘Iemand stelt de vraag’. In dit beleidsplan, dat betrekking heeft op de periode 2021 t/m 2026, is het beleid op hoofdlijnen beschreven.

In aanvulling op het beleidsplan wordt er elk jaar een jaarverslag met toelichting gepubliceerd met hierin de inhoudelijke en financiële verantwoording over dat jaar. In het jaarverslag wordt teruggekeken op het afgelopen jaar, worden de belangrijkste resultaten van dat jaar op een rij gezet en wordt alvast een korte vooruitblik op het volgende jaar gegeven. Er wordt afgesloten met de jaarrekening, de financiële verantwoording en begroting over het gehele jaar.

RSIN/Fiscaal nummer ANBI: 8692579
KvK-nummer: 41207530

Jaarverslagen
Download hieronder het jaarverslag en bijbehorende jaarrekening over het jaar 2022. U kunt hieronder ook de jaarverslagen van voorgaande jaren downloaden.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Tooltip contents