4meiOverlay

Rijksoverheid


De taken van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn vastgesteld bij Koninklijk Besluit. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontvangt een instellingssubsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II en een aanvullende bijdrage van het ministerie van Algemene Zaken.

Rijksoverheid

Het ministerie van Defensie heeft met het Nationaal Comité 4 en 5 mei een samenwerkingsovereenkomst waarin steun in personele en materiële zin is vastgelegd. Zonder de steun van het ministerie van Defensie kan bijvoorbeeld het 5 mei-concert niet doorgaan en kunnen de Ambassadeurs van de Vrijheid niet rondgevlogen worden naar de Bevrijdingsfestivals.

Met diverse andere ministeries werkt het Nationaal Comité 4 en 5 mei op projectbasis samen. De debatten op 5 mei worden ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor het SchoolTV-weekjournaal wordt er samengewerkt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De oproep voor 2 minuten stilte in het verkeer gebeurt in afstemming met het ministerie van Verkeer en Waterstaat.