4meiOverlay

Nationaal Fonds 4 en 5 mei


De stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei wil bedrijven actief betrekken bij het in stand houden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering Bevrijding. 

 

Doelstelling


  • Het werven en beheren van fondsen voor de jaarlijkse Nationale Herdenking en de Nationale Viering Bevrijding, en het daartoe ter beschikking stellen van gelden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam.
  • Het actief betrekken van bedrijven in Nederland bij voornoemde activiteiten.
  • Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei beheert tevens het fonds Adopteer een Monument.

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei is in het lustrumjaar 2000 opgericht. Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei wil bedrijven actief betrekken bij het in stand houden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering Bevrijding.

Het fonds werft financiële middelen bij bedrijven ter ondersteuning van nationale activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden georganiseerd. Het gaat om extra activiteiten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei die het oogmerk hebben om nieuwe ontwikkelingen te onderzoeken en in gang te zetten. De bijdragen van het fonds zijn niet bestemd voor de uitvoering van de reguliere activiteiten van het comité.

Het fonds nodigt bedrijven uit om naast een financiële bijdrage waar mogelijk personeel en klanten actief te betrekken bij herdenken en vieren.

Indien het fonds voornemens is te stoppen met het werven van gelden, dan dient de reserve van het fonds dusdanig te zijn dat nog voor een periode van drie jaar een bedrag van gemiddeld € 150.000 per jaar beschikbaar is voor de bijdragen aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei beheert tevens het fonds Adopteer een Monument. In 2000 heeft de Stichting Februari 1941 de uitvoering van het scholenproject Adopteer een monument overgedragen aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestuur van de Stichting Februari 1941 heeft de stichting per 31 december 2008 opgeheven. De stichting heeft het resterende vermogen overgedragen aan het Nationaal Fonds 4 en 5 mei met het verzoek dit fonds te beheren. Deze middelen zijn bestemd voor projecten en activiteiten in het kader van Adopteer een monument of daaraan gerelateerde projecten. 

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden

Bestuur Nationaal Fonds 4 en 5 mei:

dhr. drs. D.R. Hooft Graafland, voorzitter
dhr. drs. D. Anbeek
dhr. H.H.J. Dijkhuizen
mw. P.W. Kruseman, vicevoorzitter
mw. mr. M.J. Oudeman MBA
dhr. drs. E.M. Robbe
dhr. ir. A.R. Wynaendts
mw. drs. S.M. Zijderveld 

Vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei hebben voorzitter, penningmeester en directeur qualitate qua zitting in het bestuur:

mw. G.A. Verbeet
dhr. mr. J.C.G.M. Bakker, penningmeester
dhr. J. van Kooten, secretaris

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Contactgegevens

Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
tel. 020-718 35 00

RSIN/Fiscaal nummer ANBI: 809585169
Kamer van Koophandel nummer: 34144666

Aanmelding

Bedrijven kunnen zich schriftelijk aanmelden bij:
Nationaal Fonds 4 en 5 mei (secretariaat)
Nieuwe Prinsengracht 89  
1018 VR Amsterdam 

Jaarrekening

Download hier de jaarrekening van 2018

Download hier de jaarrekening van 2017

Download hier de jaarrekening van 2016

Download hier de jaarrekening van 2015

Download hier de jaarrekening van 2014

Download hier de jaarrekening van 2013