Naar overzicht
Naar overzicht
  • Het monument
  • Leg een bloem
  • Uw verhaal

Het monument

Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Hoensbroek (gemeente Heerlen) is een uit Franse peronsteen vervaardigd beeld van een biddende vrouwenfiguur met aan haar voeten een jongetje. Het beeld is geplaatst op een voetstuk van kolenzandsteen met een bakstenen kern. In het voetstuk is een plaquette van witte natuursteen ingemetseld. Het beeld is 2 meter 20 hoog en 70 centimeter breed. Het voetstuk is 1 meter 50 hoog en 70 centimeter breed.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'1940 – 1945
DANK AAN HEN
DIE VIELEN VOOR
HET VADERLAND'.

Symboliek
Het beeld symboliseert het onvolledige gezin. De weduwe van een gevallen strijder bidt met opgeheven hoofd en gevouwen handen tot God om haar kinderen bij te staan, opdat het zware offer niet tevergeefs gebracht zal zijn. Aan de voet van deze figuur strooit een geknield kind bloemen op een graf om de gedachtenis aan de dierbaren levend te houden.

Over deze voorstelling heeft beeldhouwer Charles Vos het volgende gezegd: 'Laat ons vooral hulde brengen aan de vrouwen, en aan de moeders in het bijzonder. Zij hebben zich het moedigst door de moeilijke jaren heen geslagen. Zij hebben het meest te lijden gehad, zowel materieel als geestelijk. Een lichamelijke wonde kan genezen… maar een gewond moederhart is ongeneeslijk. En vele moederharten zijn gewond! De vrouwen zijn het die de zwaarste slagen hebben opgevangen en de kaarsvlam van het in memoriam steeds brandende zullen houden.'

De geschiedenis

Het oorlogsmonument in Hoensbroek (gemeente Heerlen) is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Oprichting
Het gedenkteken is een geschenk van de burgerij.

Onthulling
Het monument is onthuld op 3 mei 1953 door twee dochtertjes van oorlogsslachtoffers.

Oorlogsslachtoffers

Er zijn nog geen personen uit de database van de Oorlogsgravenstichting gekoppeld aan dit monument.

De Oorlogsgravenstichting heeft een database met namen en verhalen van oorlogsslachtoffers. Veel van deze slachtoffers worden herdacht door middel van een monument. Wilt u ons helpen om de namen en verhalen van slachtoffers te koppelen aan het monument waarop hun naam vermeld staat? Kijk dan op de website van de Oorlogsgravenstichting, ziet u in de database een naam die ook voorkomt op dit monument? Maak dan een account aan en koppel de persoon uit de database aan dit monument. Enkele dagen na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Meer informatie

Locatie
Het monument is geplaatst op de hoek Marktstraat/Hoofdstraat te Hoensbroek (gemeente Heerlen).

Bronnen

  • Sta een ogenblik stil… Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Limburgse monumenten vertellen 1940-1945 van H.J. Mans en A.P.M. Cammaert. (Maastricht, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1994). ISBN 90 70356 67 8.

Leg een bloem bij dit monument

Klik op onderstaande knop om een digitale bloem bij dit monument te leggen. Je kunt kiezen uit een rode gerbera, een witte roos of een blauwe Iris. Ook is het mogelijk om een persoonlijke boodschap toe te voegen. Nadat het formulier is verstuurd toont de bloem op deze pagina (vergeet niet om de pagina opnieuw te laden). 

Leg een bloem

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers


Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Maak dan gebruik van de formulieren.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veelgestelde vragen of stuur ons een bericht.

Tooltip contents