Naar overzicht
Naar overzicht
  • Het monument
  • Leg een bloem
  • Uw verhaal

Het monument

Vorm en materiaal
Het herdenkingsmonument in Breskens (gemeente Sluis) is een massagraf, waarop vijf panelen van graniet zijn aangebracht. De panelen zijn geplaatst op een sokkel. Het grafmonument is ongeveer 1 meter 50 hoog en 4 meter breed.

Teksten
De tekst op het gedenkteken luidt:

'IN DIT MASSAGRAF RUSTEN'

Hieronder zijn in vijf rijen de namen van oorlogsslachtoffers uit Breskens aangebracht.

De tekst op de sokkel luidt:

'TER NAGEDACHTENIS VAN DE 225 INGEZETENEN
VAN BRESKENS, DIE OP 11 SEPTEMBER 1944 EN VOLGENDE DAGEN
DOOR OORLOGSHANDELINGEN OM HET LEVEN KWAMEN'.

De geschiedenis

Het herdenkingsmonument in Breskens (gemeente Sluis) is opgericht ter nagedachtenis aan 225 burgers van Breskens die in september 1944 door oorlogshandelingen om het leven kwamen.

De namen van de slachtoffers op de voorkant van het monument luiden:

F.J. de Back-de Seijn, J.A. de Back, M. van de Bekke- de Ruijsscher, C.A. v.d. Berg, J. Blaasse-Ventevogel, W. de Bliek, J.S. de Bliek-Basting, A.J.J. de Bliek, J.J. de Bliek, J. van den Broecke, A.C. Brugge, J. Brugge, A.S. Brugge-Dieleman, C. de Bruijne-Quaak, H.P. de Bruijne, C.P. Dhont, S.A. Dhont-Koster, A. Ekkebus, A.J. Ekkebus, H.S. Ekkebus, S.P. Ekkebus, W.C. Ekkebus, A.S. Fenijn, I.H. Fenijn, S.M. Fenijn, E.M. Florussusen, A.I. Fortrie, J.L Ghijsels, P.H. Haartsen, J. van Haneghem, P. van Haneghem, F. Jansen-Jansens, M.M. Jansen, H.J. Haartsen, J.P. Haartsen, J.P. Heijdens, P.F.R. Hens-v.d. Kaa, J. Jansens, L.W. Jongman, B.J. Keijmel, M. Keijmel-Florussen, M. C. Keijmel, E.E.W. Keijmel,Ph. Keijmel, A.D. Klaassen, E.A. Klaassen, I. de Kooker, F. de Koster, D.Y.M. Kruithof, H.A.H. Kruithof-Verhaagen, P.N. Kruithof, M. de Kruijter, A.J. Lauret, M.J. Leenhouts-Leenhouts, J.M. van der Lijke-Verduijn, P. van der Lijke, J.G. Lijssens, J. Marijs-van Belzen, M.P. Melieste, P.M. Melieste, J.E. Monjé, P. Monjé, J. Mookhoek, W.P. Mookhoek, J.M. de Munck-Buijse, J. Neufeglise-Kotvis, J.A.J. Notebaart-den Exter, I.J. Ocke, S. Philipse, W.L. van Putten, A.E. Philipse-de Blaeij, J. Pleijte, M.A.J. Melieste, M.E. Provoost, D.S. Quaars, E. Quaars-van Grol, J.I. Quaars, J.L. Reinhout, C. Riemens, J. Riemens, M. Riemens, C. Roets, J.A. van de Sande, A.J. Salomé, N.J. Salomé, J.J.V. Soetewey, L. Schrier, J.E.M. Spoor, S.E. Tanghe, E. van de Velde-van Haneghem, E. Vermeulen-Rinders, J.L. Vermeulen, S.L. Vermeulen, I.W. van de Vijver, J. van de Vijver, J. de Vos, T.G. Wegh, J.O. de Winde, M.C. de Winde, C. Wisse en J. Wisse.

Het verzuim van de geallieerden om na de val van Antwerpen op 4 september 1944 door te stoten in de richting van Zeeland, gaf de Duitse generaal von Zangen, na een tijd van complete chaos in het Duitse leger, gelegenheid zijn troepen te reorganiseren en sterke posities in te nemen langs het Leopoldkanaal en de Braakman om de geallieerden, op uitdrukkelijk bevel van Hitler en onder dreiging van zware sancties tot elke prijs de toegang tot de havens van Antwerpen te ontzeggen.

Tussen 6 en 20 september 1944 zag de bezetter kans om 80.000 manschappen, 600 stukken geschut en duizenden voertuigen van het 15e leger de Westerschelde over te zetten. In verband hiermee werd op 11 september 1944, rond 15.30 uur door geallieerde vliegtuigen een vernietigend bombardement op de havenplaats Breskens uitgevoerd om het overzetten van het terugtrekkende Duitse troepen naar Walcheren te verhinderen.

Een hoge tol betaalde in het bijzonder West-Zeeuws-Vlaanderen, waar door de daarop volgende oorlogshandelingen zware vernielingen in de dorpen werden aangericht en bijna 700 burgers om het leven kwamen. Velen geraakten gewond of bleven voor het leven getekend. Nergens was de verwoesting zo intensief als in deze streek. Vooral in Breskens was de verwoesting bijna compleet. Breskens en de nabije omgeving waren één van de meest getroffen plaatsen en betaalde met 225 dodelijke burgerslachtoffers en vele gewonden een hoge tol voor het falen van het geallieerde opperbevel bij de strijd om de Westerschelde. Gerekend naar het aantal inwoners is Breskens procentueel gezien zwaarder getroffen dan Rotterdam en andere gebieden in Nederland.

Het monument staat onder bescherming van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting en de Commonwealth War Graves Commission.

Oorlogsslachtoffers

Er zijn nog geen personen uit de database van de Oorlogsgravenstichting gekoppeld aan dit monument.

De Oorlogsgravenstichting heeft een database met namen en verhalen van oorlogsslachtoffers. Veel van deze slachtoffers worden herdacht door middel van een monument. Wilt u ons helpen om de namen en verhalen van slachtoffers te koppelen aan het monument waarop hun naam vermeld staat? Kijk dan op de website van de Oorlogsgravenstichting, ziet u in de database een naam die ook voorkomt op dit monument? Maak dan een account aan en koppel de persoon uit de database aan dit monument. Enkele dagen na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Meer informatie

Locatie
Het grafmonument maakt deel uit van de Algemene begraafplaats, gelegen aan de Ringlaan in Breskens (gemeente Sluis).

Bronnen

Leg een bloem bij dit monument

Klik op onderstaande knop om een digitale bloem bij dit monument te leggen. Je kunt kiezen uit een rode gerbera, een witte roos of een blauwe Iris. Ook is het mogelijk om een persoonlijke boodschap toe te voegen. Nadat het formulier is verstuurd toont de bloem op deze pagina (vergeet niet om de pagina opnieuw te laden). 

Leg een bloem

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Claertje Frieke-Kappers | 07 jun 2017

fragment uit een briefwisseling van J.G. Hengeveld-Schulte Nordholt uit Gent aan haar moeder J.G. Schulte Nordholt uit Zwolle is een briefje van schilder J.W. van Haneghem, Boulevard 28 te Breskents geschreven in april 1943. Schilder J.W. van Haneghem is net terug uit Gent waar hij voor een Paasviering met de vergadering van gelovigen logeerde met zijn zoon. Ze doorstonden het bombardement op Gent van 5 april en schrijven aan de moeder van hun gastvrouw dat ook het gezin waar zij die avond doorbrachten het bombardement heeft doorstaan.

Begin van het fragment:

V. HANEGHEM & ZOON, BRESKENS, SCHILDERBEDRIJF, BOULEVARD 28, TELEF. NO. 68, GIRO 158476

BRESKENS, [met vulpen ingevuld:] 12 April 194…[met vulpen ingevuld:]4

Geachte Mevr. Schulte-Nordholt, Zwolle.

Zooals je misschien gehoord hebt is Gent van Maandag op Dinsdagnacht weer door een bombardement getroffen. Het begon om 10.30 uur ’s avonds en duurde ongeveer 20 minuten. ’t Was geweldig, maar ik moest je even meedelen dat Joop en Wijnand en de kleine niet gedeerd zijn. ’t Was wel heel dicht bij hen zoodat het huis glaschschade had en er nog een stuk van de voorgevel weggeslagen is, maar overigens heeft de Heer hen weer allen bewaard. Br. Lemkes uit Alfen (sic) a/d Rijn was juist bij hen gelogeerd en ik zelf had een bezoek gemaakt bij hen, om 10:10 uur gingen wij de deur uit en een kwartier later begon het bombardement. Joop liet vanmorgen vragen of ik U even wilde schrijven omdat U niet nodeloos ongerust zoudt zijn. Ik ben gister teruggekomen uit Gent en daarom schrijf ik U nu maar even. U ziet Mevr.: de Heer heeft weer voor Uw kinderen gezorgd en ze beschermd. Hem daarvoor den dank. Ook al de andere br. En zusters zijn gespaard gebleven.

Ontvang de hartelijke groeten, met Hoogachting, J.W. Haneghem

einde van het brieffragment


Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Maak dan gebruik van de formulieren.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veelgestelde vragen of stuur ons een bericht.

Tooltip contents