Naar overzicht
Naar overzicht
  • Het monument
  • Leg een bloem
  • Uw verhaal

Het monument

Vorm en materiaal
Op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen liggen meer dan 850 Nederlandse militairen begraven. De Oorlogsgravenstichting heeft uniforme grafstenen van witte Portland-steen geplaatst. Op de begraafplaats bevinden zich verscheidene herdenkingsmonumenten.

Bij de ingang staat het Nationale Legermonument. Dit gedenkteken, dat naar een ontwerp van ir. J.J.P. Oud door J.A. Raedecker en zijn zoon is gemaakt, bestaat uit een wit natuurstenen kruis met aan weerszijden een gebeeldhouwde liggende leeuw van kalksteen (Vaurion). Het monument is geplaatst op een rechthoekig voetstuk.

Teksten
De tekst op de voorzijde van het voetstuk luidt:

‘DEN VADERLANT GHETROUWE’.

De tekst op de achterzijde van het voetstuk luidt:

‘BLIJF ICK TOT IN DEN DOOT’.

Gedenkzuil met luidklok
Tegenover het Nationaal Legermonument staat een gedenkzuil, bekroond met een bronzen luidklok. Tussen de letters op de klok staan eenvoudige figuurtjes van centstukken, en het Nederlandse Rijkswapen. Achter de zuil staat een gebogen muur. De zuil is 7 meter hoog. De klok heeft een diameter van 97 centimeter en weegt 540 kilo.

De tekst in de rand van de klok luidt:

‘IK SPREEK VOOR HEM DIE VIEL’.

De tekst op de zuil is een gedicht van J.C. Bloem:

‘VIJF DAGEN – EN DE VRIJHEID
GING VERLOREN
VIJF JAREN – EN EERST TOEN
WERD ZIJ HERBOREN
ZO MOEIZAAM TRIOMFEERT
GERECHTIGHEID
AAN DIT BESEF ZIJ DEZE
GROND GEWIJD’.

Regimentsgedenktekens
Op het ereveld staan drie Regimentsgedenktekens. Links op de begraafplaats de gedenkzuil van het 8ste R.I. en het monument voor het 10de R.I., rechts het gedenkteken voor het 22ste R.I. Het monument van het 8ste R.I. is een betonnen gedenkzuil, waarop de namen van de gesneuvelde militairen zijn aangebracht. In de zuil is een oorkonde gemetseld.

De tekst op de zuil luidt:

‘DEN VADERLANT GHETROUWE’.

De tekst op de oorkonde luidt:

‘8e REGIMENT INFANTERIE.
NAMEN VAN HEN DIE VIELEN
VOOR HET VADERLAND
10 – 15 MEI 1940’.

Hieronder staan de namen van 208 slachtoffers.

Gedenkplaat voor gevallenen zonder aanwijsbare rustplaats
Centraal staat een gedenkplaat van natuursteen, steunend op vijf ongelijke stukken steen. Op de plaat zijn een afbeelding van de Nederlandse leeuw en de namen van 138 personen aangebracht, die sneuvelden in de meidagen van 1940 : 102 militairen van de Koninklijke Landmacht en 36 militairen van de Koninklijke Marine.

De tekst op de plaat luidt:

‘TER NAGEDACHTENIS VAN DE GEVALLENEN
IN DE MEIDAGEN VAN 1940
WAARVAN GEEN GRAFLOCATIE AANWIJSBAAR IS’.

Symboliek
De centrale gedenkplaat rust op vijf stukken steen die de vijf dagen van verzet in mei 1940 symboliseren. Het getal vijf komt ook terug in de platen onder de plaquette. Deze verbeelden de vijf jaren van overheersing en de bevrijding op de vijfde dag van de vijfde maand. De platen zijn 4 hoog en 4 meter 50 breed. Deze afmetingen staan voor de jaren 1940-’45. Uit één van de platen is een stuk gehakt, zodat het maaiveld zichtbaar is. Dit symboliseert het graf dat nooit gevonden is.

De geschiedenis

Het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen is opgericht ter nagedachtenis aan de Nederlandse beroeps- en dienstplichtige militairen die sinds 10 mei 1940 waar ook ter wereld zijn gesneuveld.

De Grebbeberg was een essentiële locatie voor de verdediging van Nederland en maakte deel uit van de Valleistelling, die ook wel de Grebbelinie werd genoemd. Om de linie te versterken werden stukken land voor de stelling onder water gezet. Dit was echter niet mogelijk bij de strook tussen Wageningen en de Grebbeberg. Daarom richtte de Duitse aanval zich met name op deze zwakke plek in de verdedigingslinie. In de nacht van 10 op 11 mei werd met een artilleriebeschieting de aanval op de voorposten aan de voet van de Grebbeberg geopend.

Ondanks de overmacht van het Duitse leger hielden de Nederlandse militairen de strijd vier dagen vol. Na de capitulatie werden de Nederlandse en Duitse slachtoffers op de plaats van het strijdtoneel begraven. Hierdoor werd de Grebbeberg de eerste oorlogsbegraafplaats van Nederland. Op 28 mei 1940 werd een ‘voorlopige lijst van de gesneuvelden, die ter aarde besteld zijn op de Grebbeberg’ opgemaakt. In dit eerste grafregister staan de namen van 388 Nederlandse militairen. Ook werden op de begraafplaats al spoedig drie monumenten van het 8ste, 10de en 22ste Regiment Infanterie opgericht. Na de bevrijding werden de stoffelijke resten van de Duitse militairen herbegraven op de Duitse militaire begraafplaats te IJsselsteyn (Limburg).

Op het ereveld liggen meer dan 400 Nederlandse militairen begraven, die in mei 1940 sneuvelden in de strijd om het zuidelijkste gedeelte van de Grebbelinie. Sinds 1946 worden op de Grebbeberg ook militairen (her)begraven die tijdens de meidagen van 1940 elders in Nederland zijn omgekomen. De begraafplaats telt nu meer dan 800 graven.

Oprichting
Na de bevrijding wilde men de militaire begraafplaats inrichten als nationale herdenkingsplaats. Daarom werd in 1946 de Stichting Nationaal Legermonument Grebbeberg opricht.

Onthulling
De zorg voor het ereveld is op 1 januari 1952 door het Ministerie van Defensie overgedragen aan de Nederlandse Oorlogsgravenstichting. In 1966 werden door de stichting uniforme grafstenen geplaatst. Het Nationaal Legermonument en de luidklok zijn onthuld in 1953. Het monument ter nagedachtenis aan Nederlandse militairen van wie de laatste rustplaats niet aanwijsbaar is, is onthuld op 21 april 2005 door luitenant-generaal M.L.M. Urlings, bevelhebber der Landstrijdkrachten. Dit monument is een initiatief van kolonel b.d. J.W. de Leeuw, die in zijn toespraak een korte toelichting gaf op de symboliek achter het monument.

Oorlogsslachtoffers

Achternaam Voornamen Geboren Overleden

De Oorlogsgravenstichting heeft een database met namen en verhalen van oorlogsslachtoffers. Veel van deze slachtoffers worden herdacht door middel van een monument. Wilt u ons helpen om de namen en verhalen van slachtoffers te koppelen aan het monument waarop hun naam vermeld staat? Kijk dan op de website van de Oorlogsgravenstichting, ziet u in de database een naam die ook voorkomt op dit monument? Maak dan een account aan en koppel de persoon uit de database aan dit monument. Enkele dagen na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Meer informatie

Locatie
Het ereveld bevindt zich op de top van de Grebbeberg, gelegen aan de Grebbeweg in Rhenen.

Bronnen

Voor meer informatie
Verborgen, niet vergeten, RTV Utrecht, 21 april 2012.
Nederlandse Oorlogsgravenstichting

Leg een bloem bij dit monument

Klik op onderstaande knop om een digitale bloem bij dit monument te leggen. Je kunt kiezen uit een rode gerbera, een witte roos of een blauwe Iris. Ook is het mogelijk om een persoonlijke boodschap toe te voegen. Nadat het formulier is verstuurd toont de bloem op deze pagina (vergeet niet om de pagina opnieuw te laden). 

Leg een bloem

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Gert Ledelay | 10 aug 2022

4 mei.
Herdenken, we weten waarom.
Mensen vochten voor vrede onder de Nederlandse vlag wereldwijd.
Mijn gedachten gaan niet alleen uit naar de gevallenen van de WO I & WO II maar ook naar hen die vochten en het hoogste offer gaven voor vrede en veiligheid wereldwijd.
Helaas vanwege de pandemie COVID-19 dit jaar weer niet op Militair Ereveld Grebbeberg zoals voorgaande jaren.
Maar Herdenken Doen We Zeker.
Ik ben om 20:00 uur 2 minuten stil.

Albertje Rijpkema | 09 aug 2022

4 Mei. Op deze dag moet ik altijd denken aan de verhalen die mijn vader vertelde over de Grebbeberg, waar hij in de Meidagen van ’40 gelegerd was. Hij moest daar seinen met morsecodes wanneer er gevuurd ging worden. Hij vertelde dat hij om keek en zijn medesoldaat vertrokken was. Hoe angstig het allemaal was.
Hoe bijzonder ik het vond als we later met vakantie weer naar de Grebberg gingen, naar het monument, en waar mijn vader al snel een menigte om hem heen verzamelde als hij ging vertellen over die dagen. Een soldaat die uit eigen ervaring vertelde over de oorlog, hoe gaaf is dat dacht ik trots! Mijn vader leeft niet meer, maar thuis hebben we nog het oorlogsherinneringskruis dat papa ontving, waar hij zo trots op was. Mijn moeder kan helaas ook niet meer herinneringen over ’40’-’45 met ons delen, maar er is veel over gesproken thuis, en enkele verhalen staan in mijn werkstukken van de basisschool. En morgen is het dan 5 mei, laten we ons altijd realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ook nu niet. En dat ik trots ben op iedereen die net als mijn vader vol toewijding vocht en vecht/staat voor wat belangrijk is: vrijheid!

Gijsbert Paalman | 04 mei 2020

Graag wil ik naamgenoot G.J.Paalman herdenken, verder in het jaar zal ik bloemen bij zijn graf leggen. RIP.

Laurie Slegtenhorst | 28 apr 2020

Vele jaren ben ik samen met mijn opa naar de Grebbeberg geweest om zijn broer Paul Hijmans te herdenken. De laatste jaren ben ik niet meer geweest door andere verplichtingen. Dit jaar hadden we ons weer voorgenomen om elk jaar naar de Grebbeberg te gaan op 4 mei om Paul te herdenken. Helaas is het niet mogelijk, maar door dit bericht en de digitale bloemen herdenken wij Paul. En ook op 4 mei zullen wij bij hem stil staan en bij de andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Volgend jaar zijn we er weer bij.


Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (zoals een correctie of aanvulling) doorgeven? Maak dan gebruik van de formulieren.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets anders melden? Kijk bij de veelgestelde vragen of stuur ons een bericht.

Tooltip contents