Naar overzicht
Naar overzicht
  • Het monument
  • Leg een bloem
  • Uw verhaal

Het monument

Vorm en materiaal
Het bevrijdingsmonument in Bloemendaal is een beeld van Portland kalksteen. Een vrouwenfiguur wijst met haar handen naar de hemel. Het beeld is geplaatst op een voetstuk. Bij het beeld staat een handvormstenen muur met schild. Het gedenkteken is 2 meter hoog.

Teksten
In het voetstuk staat het jaartal ‘1945’ gebeiteld.

De tekst op het schild luidt:

‘TER HERINNERING AAN
DE INGEZETENEN VAN
DE GEMEENTE BLOEMENDAAL
OMGEKOMEN TENGEVOLGE VAN
DE TWEEDE WERELDOORLOG
VAN 1939 TOT 1945’.

Symboliek
De vrouwenfiguur, die een ‘gelouterde vreugde’ uitstraalt, staat symbool voor de bevrijding. Na de storm van oorlog en onderdrukking heft zij haar hand naar boven toe. Het beeld is geplaatst in de stille omgeving van een klein plantsoen achter de kerk, zodat men in alle rust de doden kan herdenken.

De geschiedenis

Het bevrijdingsmonument in Bloemendaal is opgericht ter nagedachtenis aan de 300 medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

In 1939 zijn twee Bloemendalers omgekomen door de ramp met de Simon Bolivar en de mijnenveger Jan van Gelder. Tussen 10 en 14 mei 1940 zijn twee militairen uit de gemeente gesneuveld. Na de bevrijding is de heer Wiardi Beckman overleden, ten gevolge van zijn verblijf in een concentratiekamp.

Oprichting
Voor de totstandkoming van dit monument als teken van dankbaarheid voor de herkregen vrijheid, werd in mei 1946 een comité gevormd dat de benodigde gelden bijeenbracht. Aanvankelijk wilde men de voornaamste feiten uit de oorlog die betrekking hadden op Bloemendaal en de namen van de 300 omgekomen inwoners van de gemeente vermelden. Hier heeft men echter van afgezien.

Onthulling
Het monument is onthuld op 7 oktober 1949 door burgemeester jhr. mr. C.J.A. den Tex.

Oorlogsslachtoffers

Achternaam Voornamen Geboren Overleden

De Oorlogsgravenstichting heeft een database met namen en verhalen van oorlogsslachtoffers. Veel van deze slachtoffers worden herdacht door middel van een monument. Wilt u ons helpen om de namen en verhalen van slachtoffers te koppelen aan het monument waarop hun naam vermeld staat? Kijk dan op de website van de Oorlogsgravenstichting, ziet u in de database een naam die ook voorkomt op dit monument? Maak dan een account aan en koppel de persoon uit de database aan dit monument. Enkele dagen na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Meer informatie

Locatie
Het monument is geplaatst in een klein plantsoen achter de N.H. kerk, gelegen aan de Kennemerweg te Bloemendaal.

Bron
Gemeente Bloemendaal.

Leg een bloem bij dit monument

Klik op onderstaande knop om een digitale bloem bij dit monument te leggen. Je kunt kiezen uit een rode gerbera, een witte roos of een blauwe Iris. Ook is het mogelijk om een persoonlijke boodschap toe te voegen. Nadat het formulier is verstuurd toont de bloem op deze pagina (vergeet niet om de pagina opnieuw te laden). 

Leg een bloem

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers


Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (zoals een correctie of aanvulling) doorgeven? Maak dan gebruik van de formulieren.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets anders melden? Kijk bij de veelgestelde vragen of stuur ons een bericht.

Tooltip contents