4meiOverlay

Over Oorlogsmonumenten


Op deze site van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn meer dan 3.900 oorlogsmonumenten opgenomen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en/ of oorlogssituaties en vredesoperaties nadien. 

Over oorlogsmonumenten

Naast praktische informatie vindt u op deze website ook bijzondere en persoonlijke verhalen in woord en beeld achter deze monumenten. Dit maakt deze site dé plek voor lokale geschiedenis omtrent Tweede Wereldoorlog. Hieronder vindt u een toelichting op de site en informatie over hoe u zelf als gastredacteur kunt bijdragen.

Verschillende soorten monumenten

Ieder oorlogsmonument is anders: de grootte, het materiaal, de vorm en de locatie lopen sterk uiteen. Het monument kan tijdens of na de Tweede Wereldoorlog zijn opgericht, maar er zijn ook objecten die reeds voor de oorlog bestonden en nadien de betekenis van oorlogsmonument hebben gekregen. Bij veel oorlogsmonumenten worden jaarlijks herdenkingen gehouden, maar dit is niet vanzelfsprekend.  

Wie of wat wordt herdacht?

Al deze monumenten houden de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en conflicten nadien levend. Een monument kan herinneren aan de gehele oorlog of aan een specifieke gebeurtenis,  persoon of groep.  

Voor de volgende slachtoffergroepen zijn monumenten opgericht:

  • Burgers uit Nederland: burgerslachtoffers, vervolgden en verzetsslachtoffers.
  • Burgers uit voormalig Nederlands-Indië.
  • Militairen en koopvaardijpersoneel: geallieerde militairen, koopvaardijpersoneel, militairen in dienst van het Nederlands Koninkrijk tussen 1940-1945 en militairen in dienst van het Nederlands Koninkrijk na 1945.

Reikwijdte website

Het comité streeft er naar op deze site alle oorlogsmonumenten in Nederland en alle monumenten in het buitenland die aan Nederlanders herinneren te registreren. Het comité toont de stand van zaken ten aanzien van deze oorlogsmonumenten, maar velt geen oordeel. Op de website worden in principe geen individuele oorlogsgraven, ‘Stolpersteine’ of oorlogserfgoed geplaatst aangezien deze niet worden aangemerkt als oorlogsmonument. Erevelden in Nederland en Nederlandse erevelden in het buitenland maken wel deel uit van het platform.

Adopteer een monument

Door deel te nemen aan het project Adopteer een monument kunnen basisscholen een monument in hun dorp of buurt adopteren. Door het jaar heen organiseren inmiddels al 1450 basisscholen lokale herdenkingen bij monumenten om stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast geven zij onderwijs over de lokale geschiedenis, de traditie van herdenken en de bijbehorende rituelen. In samenwerking met de Oorlogsgravenstichting kunnen scholen ook een oorlogsgraf adopteren. 

Bijdragen

Aan de hand van ruim 3.800 Nederlandse oorlogsmonumenten wil het Nationaal Comité een platform aanbieden om lokale oorlogsgeschiedenis voor iedereen een plek te geven. Deze nationale kennisbank kan alleen bestaan met de input van uw kennis, expertise en hulp. Daarom willen we u vragen gastredacteur te worden en de verhalen achter oorlogsmonumenten met ons te delen op deze website. Hiermee maakt u het mede mogelijk dat de lokale geschiedenis van de oorlog en monumenten aan een breed publiek verteld wordt. Want wie kent deze geschiedenis beter dan u? Help ons mee de database Oorlogsmonumenten zo compleet mogelijk te maken en samen houden we de herinnering aan de oorlog levend.

Wilt u gastredacteur worden? Mail dan naar oorlogsmonumenten@4en5mei.nl o.v.v. gastredacteur. U kunt uiteraard ook materiaal naar bovenstaand e-mailadres sturen zonder gastredacteur te worden. Wij plaatsen de informatie dan voor u. 

Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking!