Adopteer een monument

Herdachte groepen: Koopvaardijpersoneel
Ontwerper: Federico Antonio Carasso (1899-1969)
Onthulling: 10 april 1957
Adopteer dit monument.
Dit monument is in schooljaar 2016-2017 geadopteerd door De Nieuwe Haven.

Rotterdam, Nationaal Koopvaardijmonument (Foto: B. van Bohemen / NIOD)
Rotterdam, Nationaal Koopvaardijmonument (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Rotterdam, Nationaal Koopvaardijmonument (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Rotterdam, Nationaal Koopvaardijmonument (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Rotterdam, Nationaal Koopvaardijmonument (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Rotterdam, Nationaal Koopvaardijmonument (Foto: B. van Bohemen / NIOD)
Rotterdam, Nationaal Koopvaardijmonument (Foto: B. van Bohemen / NIOD)
Rotterdam, Nationaal Koopvaardijmonument (Foto: Eelke van Willegen/NKvB)
Rotterdam, Nationaal Koopvaardijmonument (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Rotterdam, Nationaal Koopvaardijmonument (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Rotterdam, Nationaal Koopvaardijmonument (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Rotterdam, Nationaal Koopvaardijmonument (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)

Het monument

Vorm en materiaal
Het Nationaal Koopvaardijmonument (ook bekend onder de naam 'De Boeg') in Rotterdam is een met blank Canadees aluminium bedekte staalconstructie, voorstellende een scheepsboeg die golven klieft. De sculptuur is geplaatst op een betonnen voetstuk. Voor het voetstuk is een bronzen beeldengroep geplaatst van vijf mannenfiguren die door een kabel verbonden zijn. Onder de kabel is in reliëf het kielzog van een schip aangebracht. Het gedenkteken is 45 meter hoog. Het voetstuk is 2 meter hoog en 13 meter breed.

Tekst
De tekst op het voetstuk luidt:

'ZIJ HIELDEN KOERS.'

Symboliek
Het monument staat symbool de triomfantelijke herrijzenis na de bevrijding. 'Met de beeldengroep heeft de beeldhouwer de gebrachte offers en betoonde moed, waarmede de Nederlandse koopvaardij ons land in de oorlog een voorbeeld is geweest, willen uitdrukken. De roerganger, drie andere zeelui en een verdronkene zijn verbonden in een het uiterste eisende krachtsinspanning. Onder de kabel, die deze band nog nader aanduidt is een reliëfpartij aangebracht, die min of meer aan een kielzog doet denken.'

Wijziging
De beeldengroep is in 1965 aan het monument toegevoegd om het menselijk element meer te doen gelden.

Informatie van de Oorlogsgravenstichting over slachtoffers

Op dit moment is dit monument nog niet gekoppeld aan personen uit het bestand van de Oorlogsgravenstichting.

Weet u of er op dit monument een naam voorkomt die ook bij de Oorlogsgravenstichting bekend is? Ga dan naar de website van de Oorlogsgravenstichting, zoek de persoon in de database en koppel dit monument aan deze persoon. U moet hiervoor wel een account aanmaken bij de Oorlogsgravenstichting. Na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het Nationaal Koopvaardijmonument (ook bekend onder de naam 'De Boeg') in Rotterdam eert de Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd en herinnert aan de de 2134 Nederlandse en 1414 niet-Nederlandse zeelieden die in de geallieerde strijd tegen de bezetter zijn omgekomen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vervoerden schepen van de Nederlandse koopvaardij soldaten en voorraden (voedsel en wapens) voor Engeland en Rusland. Dit was gevaarlijk werk, omdat de zee onveilig werd gemaakt door Duitse en Japanse duikboten. Ook vielen vliegtuigen de schepen aan met torpedo's en bommen. In die periode zijn 421 Nederlandse koopvaardijschepen ten onder gegaan en verloren 3.375 opvarenden het leven.

Oprichting
Na de bevrijding ging van Rotterdamse scheepvaartkringen het initiatief uit een monument op te richten ter nagedachtenis aan de zeelieden die tijdens de oorlog het leven hadden gelaten. In 1947 werd dit initiatief ingepast in het kaderplan van de Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenkteekens. De benodigde gelden kwamen van Rotterdamse ondernemingen en van de landelijke collecte, waaruit ook de andere nationale monumenten werden gefinancierd.

De uitvoering van het plan werd in handen gelegd van een werkcomité dat één of meer ontwerpen moest voordragen bij de Stichting Nationaal Monument voor de Koopvaardij. In december 1950 werden vier beeldhouwers en twee architecten uitgenodigd om deel te nemen aan een besloten prijsvraag. Het monument moest zowel het leed en de opoffering als de onverzettelijke volharding van de Koopvaardij tot uitdrukking brengen. Deze kenmerken moesten op een voor het publiek begrijpelijke wijze verbeeld worden. In het juryrapport van het werkcomité, dat eind juni 1952 verscheen, werd gekozen voor het ontwerp Ruggegraat van Willem Reijers. Maar deze keuze viel niet in goede aarde. Zowel opiniebladen als het publiek vonden het ontwerp te abstract en weinig begrijpelijk. Daarom koos de stichting uiteindelijk voor het meest algemene en monumentale ontwerp van Frederico Carasso. Wel werd Carasso uitgenodigd om 'naast de uitbeelding van doorzetten en overwinnen [...] het menselijke element meer te doen gelden.' Pas acht jaar na de onthulling van De Boeg werd een door Carasso zelfgemaakte beeldengroep aan de voet van het monument bijgeplaatst, omdat de kunstenaar en de stichting het niet makkelijk eens konden worden over de toevoeging van dit 'menselijk element'.

Onthulling
Het monument is onthuld op 10 april 1957 door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet (petekind van de Nederlandse koopvaardij). De beeldengroep is op 15 juni 1965 aan het monument toegevoegd.

Locatie
Het monument bevindt zich aan de Maas bij de mond van de Leuvehaven, gelegen aan de Boompjeskade in Rotterdam.

Bronnen

  • Gemeente Rotterdam;
  • Van De Zweth tot Zadkine - Monumenten in Rotterdam die herinneren aan de jaren 1940-1945 van Aad Wagenaar (Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst, 1991). ISBN 90-5196-045-X;
  • Een Stilte die Spreekt, herdenken in diversiteit, (Anne Frank Stichting/Nationaal Comité 4 en 5 mei, Amsterdam/ICODO, Utrecht, 2000);
  • Een paar minuten is het stil - beelden van de oorlog van Pierre Janssen (Alphen aan de Rijn, N. Samson N.V., 1965);
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

Voor meer informatie

  • Standbeelden, monumenten en sculpturen in Rotterdam van G.W.J. Nieuwenhuis-Verveen (Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam 1972);
  • Een eeuw Rotterdam, 101 fragmenten uit de 20ste eeuw (Zaltbommel 2001). Daaruit het fragment 1952 het koopvaardijmonument De Boeg van Johan Knoester.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht

Bijdragen

Karin Krabbendam | 4 mei 2017

Mijn opa, Henk Sjakes, voer op de Zaandam, een schip van de Holland Amerikalijn. Dit schip werd getorpedeerd door een Duitse onderzeeër op 2 november 1942. Mijn grootvader, 2de machinist, was in de machinekamer en verdronk. Net als 133 anderen.

Vandaag, 4 mei 2017 ben ik naar de herdenking op de Kop van Java, Amsterdam, geweest. Dacht dat het voor alle koopvaardijschepen gold, het ging echter om de Amsterdamse Stoomvaartmaarschappij Nederland. Toch was het fijn en ontroerend dat er herdacht werd. Je staat er dan letterlijk 2 minuten bij stil.

Mijn moeder, Miep Sjakes, die nu 87 jaar is, heeft haar vader nooit meer gezien. Pas veel later wist ze waarom, maar lange tijd was er helemaal niets bekend. Wel kreeg haar moeder Annie Sjakes - van der Vooren, geld voor levensonderhoud.

Het zou mooi zijn als ook Rotterdam een herdenking hield. Dan zou je eventuele nakomelingen van zeevaarders kunnen ontmoeten.

Leg een bloem bij dit monument

In verband met het coronavirus wordt het aangeraden om thuis te blijven. Om u toch de mogelijkheid te geven bloemen te leggen bij het monument in uw buurt kunt u dat via deze website doen.

Bloemen

Jeltje Brongers | 8 juni 2020

Mijn vader Albert voer als marconist op m.s. MAMURA. Het schip werd op 26.02.1942 getorpedeerd 230 mijl oostvan Florida. Was geladen met benzine. Geen overlevenden. Ik was 5 jaar, mijn broertje Jan was 3 jaar

Tjerk Voskuil | 4 mei 2020

zij hebben grote offers gebracht voor onze bevrijding.

Jeannette van der Valk-Hogen Esch | 4 mei 2020

Deze bloem is uit diep respect voor mijn vader, die op zijn plek in de machinekamer moedig en op beleidvolle wijze zijn werk bleef doen, toen zijn schip - dat niet in konvooi voer - in november 1942 werd aangevallen door een vijandelijke onderzeeboot. In 5 aanvallen werden 6 torpedo’s afgevuurd, die door handig manoeuvreren met het schip konden worden ontweken. Zodoende bleef het m.s. “Frans Hals’ tot ver in vredestijd voor de Nederlandse Koopvaardij behouden.

Wim Zaagsma | 4 mei 2020

Voor alle zeevarenden die het leven lieten in de strijd om vrijheid en menselijkheid.

Sophie | 4 mei 2020

Ik leg een bloem neer voor alle helden in deze tijd maar ook in de tijd toen we ander oorlog was.

Petra van der Linden-de Wit | 4 mei 2020

Voor mijn opa die ik helaas nooit gekend heb. Hij voer op de Stad Schiedam. Hij was 40 jaar oud en liet een vrouw en zoon achter. Laten we dit nooit vergeten en aan volgende generaties blijven doorgeven.

Adrian Albert Snoodijk | 4 mei 2020

Sailors farewell. Not forgotten.

L.J.H.Geenevasen | 4 mei 2020

voor alle zeevarenden die voor het vaderland hun plicht deded

Joke Kraaijeveld | 4 mei 2020

Voor mijn grootvader die ik nooit heb gekend maar voor altijd in m’n hart draag.

Leendert de Wit | 4 mei 2020

Voor mijn opa die in september 1940 op de Stad Schiedam zijn laatste reis maakte, en voor de opa van mijn vrouw die op de MS Den Haag in april 1940 getorpedeerd werd. Dat onze kinderen ze nooit vergeten.

Leendert van den Ende - voorzitter NVKK | 4 mei 2020

4 mei "zij hielden koers" De Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij herdenkt vandaag alle zeevarenden die op zee zijn gebleven

A Bot | 4 mei 2020

Uit dankbaarheid en respect voor de moed van alle zeevarenden in de oorlogsjaren. En speciaal voor mijn opa, zijn broer en hun gezinnen, die elkaar na zes jaar weer terugzagen; blij maar voor het leven getekend.

Carola Romijn | 4 mei 2020

Opdat we nooit vergeten en ik me dit jaar door de corona quarantaine kan voorstellen hoe mijn oma gevangen was in haar eigen huis met klein kind en baby (mijn vader) en de angst voor de sirenes

Ria | 4 mei 2020

Voor mijn opa die als één van de eerste met zijn schip waar hij op voer, werd getorpedeerd door een Duitse onderzeeër

Tom de Graaf | 4 mei 2020

Als ex-zeevarende is deze voor alle gevallenen op zee en de moeilijke tijden die men nu doormaakt op zee en aan wal.

Jaapje Wagter de Jong | 3 mei 2020

Voor mijn opa, die net als zijn collega’s door voeren. En voor de mannen die helaas niet terugkeerde.

J. Smit | 3 mei 2020

Voor mijn schoonvader en alle anderen die de oorlog op zee niet hebben overleefd.

Mascha Bongenaar | 2 mei 2020

Zodat wij de offers van zeevarenden tijdens WO2 niet vergeten, en dit nooit meer mag gebeuren.

Karin en Michael Reichardt | 30 april 2020

Ter ere van 75 jaar bevrijding en ter nagedachtenis aan al de mensen, die zijn overleden voor onze vrijheid. Karin en Michael

Marjolein van Tooren | 29 april 2020

Lieve oom Gerard, je bent mijn oudoom, maar ik heb je nooit gekend, want een torpedo die jouw schip, de Siantar, vol raakte heeft een voortijdig einde gemaakt aan je leven. Uit de verhalen weet ik dat je tot het einde toe dapper bent geweest; ik ben trots op je. Weet dat we je niet vergeten zijn – je hebt een eigen plaquette in Roosendaal en steeds op 4 mei denk ik aan je. Deze bloem is voor jou.

Alma Kanders | 28 april 2020

Voor allen die nooit meer terugkeerde van zee. Voor hen die op koopvaardijschepen werkte en opeens gingen dienen voor onze vrijheid.... dat het nooit meer mag gebeuren.

Tineke de Danschutter | 28 april 2020

Voor alle mannen en jongens die nooit meer terugkeerden. Ze voeren onbezorgd uit.

Angelique Ende | 28 april 2020

Voor mijn opa Martinus Vasbinder, tweede machinist op de Tjisadane van de Java China Japan Lijn. Overleden in 1942.

Noortje van Kleef | 28 april 2020

Voor de collega's van mijn Opa

Heleen Brokmeier | 28 april 2020

Voor de roergangers die koers houden in moeilijk tijden