Adopteer een monument

Herdachte groepen: Verzet Nederland
Ontwerper: Firma M.M. Oosenbrug en Zonen; Petit, Fritsen (klokkengieters)
Onthulling: 3 mei 1946
Adopteer dit monument.
Dit monument is in schooljaar 2020-2021 geadopteerd door Schoolvereniging Wolters.

Den Haag, Waalsdorpervlakte (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comité 4 en 5 mei CC BY 3.0)
De bouw van het betonnen muurtje in 1949 (bron: Erepeloton Waalsdorp)
Informatiebord bij het monument (foto: Vereniging Erepeloton Waalsdorp)
Den Haag, Waalsdorpervlakte (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comité 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Den Haag, Waalsdorpervlakte (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comité 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Den Haag, Waalsdorpervlakte (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comité 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Den Haag, Waalsdorpervlakte (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comité 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Den Haag, Waalsdorpervlakte (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comité 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Den Haag, Waalsdorpervlakte (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comité 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Den Haag, Bourdonklok op de Waalsdorpervlakte (foto: Gemeente Den Haag)
De eerste dodenherdenking, 3 mei 1946 (bron: Erepeloton Waalsdorp)
Het monument op de Waalsdorpervlakte in 1949 (bron: Erepeloton Waalsdorp)

Het monument

Vorm en materiaal
De Waalsdorpervlakte is een gedenkplaats in de duinen van Den Haag en Wassenaar. Het monument bestaat uit vier bronzen fusilladekruizen waarvoor een betonnen muurtje en een natuurstenen gedenksteen zijn geplaatst. Deze bronzen kruizen zijn replica's van de vier oorspronkelijke fusilladekruizen. Tevens bevinden zich op het terrein een klokkenstoel met bourdon (luidklok) met daar rechtsachter het Represaille Kruis Slachtoffers 8 maart 1945 dat de plaats markeert waar op 8 maart 1945 de 38 executies als represaille wegens de 'Rauter-ramp' plaatsvonden.

Bij het monument is een informatiebord geplaatst. In een nabijgelegen duinpan, niet toegankelijk voor publiek, staat het houten 'fusilladekruis' waarbij vele lichamen zijn teruggevonden van gefusilleerde verzetsstrijders.

Teksten
De tekst op het muurtje luidt:

'1940-1945.'

De tekst op de gedenksteen luidt:

'HIER BRACHTEN
VELE LANDGENOTEN
HET OFFER VAN HUN LEVEN
VOOR UW VRIJHEID.
BETREED DEZE PLAATS
MET GEPASTE EERBIED.'

De tekst op de voorzijde van de herdenkingsklok is van prof. mr. R.P. Cleveringa:

'IK LUID TOT ROEM EN VOLGING VAN DIE HUN LEVEN GAVEN TOT
WERING VAN ONRECHT, TOT WINNING DER VRIJHEID EN TOT WARING
EN VERHEFFING VAN AL NEERLANDS GEESTELIJK GOED.'

Op de achterzijde van de klok staan de namen van de leden van de Stichting Oorlogsmonument 1940-1945 's-Gravenhage gegraveerd.

Wijziging
Het betonnen muurtje zijn in de tweede helft van 1949 aan het monument toegevoegd. De Bourdonklok is in 1959 in de nabijheid van het monument geplaatst. De gedenksteen is in 1975 aan het monument toegevoegd. De vier oorspronkelijke houten fusilladekruisen zijn in 1980 vervangen door de huidige bronzen replica's. De houten kruisen zijn in 1981 overgebracht naar het Fries Verzetsmuseum te Leeuwarden, alwaar zij zich nog steeds bevinden. Het informatiebord is op 24 april 2008 bij het monument geplaatst.

Informatie van de Oorlogsgravenstichting over slachtoffers

Op dit moment is dit monument nog niet gekoppeld aan personen uit het bestand van de Oorlogsgravenstichting.

Weet u of er op dit monument een naam voorkomt die ook bij de Oorlogsgravenstichting bekend is? Ga dan naar de website van de Oorlogsgravenstichting, zoek de persoon in de database en koppel dit monument aan deze persoon. U moet hiervoor wel een account aanmaken bij de Oorlogsgravenstichting. Na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het monument op de Waalsdorpervlakte in Den Haag is opgericht ter nagedachtenis aan de naar schatting 250 tot 280 medeburgers, waaronder veel verzetsstrijders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter in de duinen aan de rand van de stad zijn gefusilleerd. 215 van hen kwamen vanuit het nabijgelegen Oranjehotel.

Massa-executies hebben veelal te maken met represailles van de bezetter. Op 8 maart 1945 werden op de Waalsdorpervlakte 38 mannen, waarvan 27 verzetsstrijders, gefusilleerd als represaillemaatregel voor de aanslag op Höhere SS- und polizeiführer Hanns Albin Rauter, twee dagen eerder. Op 6 maart raakte Rauter door louter toeval betrokken bij een actie van een verzetsgroep op de Veluwe bij de Woeste Hoeve. Hierbij kwamen zijn chauffeur en Oberleutnant Exner om het leven. Rauter overleefde de aanslag.

Op 8 maart 1945 werden, verspreid over heel Nederland, 263 personen gefusilleerd als wraak. Uit later onderzoek van de heer Andries de Jonge is gebleken dat elf man meer is geexecuteerd dan eerder werd aangenomen, met als één van de slachtoffers zijn vader. Alle 38 slachtoffers zijn op dezelfde dag door SD-Commandant J.H.L. Munt aangewezen. Rauter is, na door een Bijzonder Gerechtshof ter dood te zijn veroordeeld, op 25 maart 1949 zelf op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. De precieze locatie hiervan is niet bekend. Munt heeft 3 jaar gevangen gezeten, maar is noch in Nederland noch in Duitsland veroordeeld voor zijn daden. 

Oprichting
De vier houten fusilladekruisen zijn op 3 mei 1946 door een groepje verzetsvrienden op de Waalsdorpervlakte geplaatst. Die dag werd daar de eerste dodenherdenking van Nederland georganiseerd; een stille tocht vanaf het Oranjehotel naar het monument. De Erewacht werd gevormd door oud-verzetsstrijders, waaronder de heer Gerard Jansen. Aan deze eerste dodenherdenking namen ongeveer 30.000 mensen deel. Tevens werd de herdenking op de radio uitgezonden.

In de tweede helft van 1949 kreeg de Commissie Nationale Herdenking 1940-1945 toestemming voor uitbreiding van het monument door het plaatsen van het betonnen muurtje. In datzelfde jaar is toestemming verkregen van de Minister van Oorlog voor het plaatsen van beplanting rondom het in een nabijgelegen duinpan staande fusilladekruis, zodat de plek zonder verdere afrastering niet betreden kon worden door bezoekers. Daar de toegang tot de duinpan zich in een duinwaterwingebied bevindt, is deze alsnog afgesloten voor publiek door middel van een hekje.

In de jaren 1955-1958 werd door de Stichting Oorlogsmonument 1940-1945 's-Gravenhage geld ingezameld voor een verzetsmonument in Den Haag. Aangezien deze inzameling onvoldoende effect bleek te hebben, werd besloten op de Waalsdorpervlakte een klokkenstoel met Bourdon (luidklok) te plaatsen. Op 30 april 1959 werd de Bourdonklok met een rede van de oud-ministerpresident uit de Londense periode, prof. mr. P.S. Gerbrandy, plechtig aan het gemeentebestuur overgedragen als een dankoffer van de Haagse burgerij. Bij de overdracht van de klok zei de toenmalige burgemeester van Den Haag, de heer Mr. H.A.M.T. Kolfschoten, dat de klok gegoten is "als een even suggestieve als ingetogen uitnodiging om op deze vlakte in te keren en eerbiedig te gedenken. De Waalsdorpervlakte heeft met deze klok een stem gekregen die in haar bronzen klank over stad en landschap kan vermanen en aansporen, van geslacht tot geslacht, dat de vrijheid een broos en bedreigd bezit kan zijn, dat offers eist tot in de dood".

In 1975 is de gedenksteen aan het monument toegevoegd.

Jaarlijks wordt er op 4 mei op de Waalsdorpervlakte bij het monument een herdenking georganiseerd door het Erepeloton Waalsdorp. Tijdens deze herdenking staat er een erewacht van zes man in tenue van de Binnenlandse Strijdkrachten. Er is een stille tocht langs het monument waar vervolgens bloemen en kransen worden gelegd. De klok laat bij iedere 4-meiherdenking op de Waalsdorpervlakte haar bronzen stem horen als de duizenden voorbij de fusilladeplaats trekken, vanaf half acht totdat de laatste belangstellende langs het monument is gelopen.

Locatie
De Waalsdorpervlakte ligt in de duinen van Den Haag en Wassenaar. Het monument zelf bevindt zich op Wassenaars grondgebied. De toegang van het terrein is te vinden bij de Oude Waalsdorperweg/Landscheidingsweg in Den Haag. Voor een routebeschrijving kunt u terecht op de website: www.waalsdorpervlakte.nl.

Bronnen

  • Gemeente Den Haag;
  • Vereniging Erepeloton Waalsdorp;
  • De heer Andries de Jonge, zoon van één van de gefusilleerden;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185;
  • Website www.waalsdorpervlakte.nl. In het linkermenu van deze website kunt u de slachtofferregisters raadplegen.

Voor meer informatie

  • Gedenkboek van het Oranje-Hotel van E.P. Weber (Stichting Oranje - Hotel, 1982 - 3de druk);
  • De website www.herdenken-denhaag.nl. De website Sporen uit het verleden, blik op de toekomst is een initiatief van Stichting 3 maart '45. Met de website wil de stichting duidelijk maken dat herdenken méér is dan terugkijken naar het verleden (1940-1945). Herdenken is ook een brug slaan tussen verleden en heden, als een les voor de toekomst. Uitgangspunt van de website zijn Haagse monumenten uit de bezettingsperiode, gegroepeerd in zeven thema's: oorlog, bezetting, bevrijding, verzet, terreur, discriminatie en slachtoffers.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht

Bijdragen

Lucette Oostenbroek | 4 mei 2020

Mijn ouders en broer en zusjes (Ik werd in 1948 geboren) woonden in Voorburg. De broer van mijn moeder, Paul Schlecht, zat in het verzet in Zuid- Holland. Als het heel erg werd, dook hij bij ons onder. Op een keer werd hij achtervolgd, maar hij wist via de tuin door het poortje te ontsnappen. Mijn moeder werd toen meegenomen met zusjes en broer en gegijzeld, tot mijn oom gevonden werd. Uiteindelijk werden ze na een dag en een nacht vrijgelaten, omdat mijn jongste zus pas 2 jaar was en de anderen 4 en 6. Mijn oom is gelukkig nooit gepakt. Voor mijn ouders was de Waalsdorpervlakte de plek bij uitstek om te gedenken, omdat hij zo bij het 'Oranjehotel' verbonden was. Als klein meisje stond ik naast mijn ouders als we op 4 mei stil waren en ik voelde hun spanning, ook al kende ik hun verhalen nog niet. Mijn oom Paul heeft tot zijn dood gezwegen, daarom bedenk ik hem extra innig, want hij heeft zeker veel meegemaakt.

Chris fritz | 4 mei 2018

Geboren in 1946 in Den Haag en heb altijd de verhalen over de oorlog gevolgd van mijn ouders.
Nu woon ik in Wales en heb de grootste achting voor de offers, die het Verenigd Koninkrijk heeft gebracht om ons te bevrijden.
Als tiener gingen mijn vrienden en ik hulzen zoeken op de Waalsdorpervlakte, wat eigenlijk onwettig was, maar we liepen langs het monument en waren onder de indruk van de offers, die onze dappere landgenoten daar onder druk, zonder keuze, gebracht hebben.
Ik zou er wat voor over hebben om vanavond weer op de vlakte te struinen.
Morgen op Bevrijdingsdag is het huwelijk van mijn dochter en ik hoop, dat het kan bijdragen in vrede en begrip in deze onzekere wereld.

Frans | 6 april 2018

Als die bolle niet bij die bel mag staan, gaat bij mij om 8 uur de radio hard. ‘T moet nou écht niet gekker worden....

Leg een bloem bij dit monument

In verband met het coronavirus wordt het aangeraden om thuis te blijven. Om u toch de mogelijkheid te geven bloemen te leggen bij het monument in uw buurt kunt u dat via deze website doen.

Bloemen

| 14 augustus 2020

Rebecca | 5 mei 2020

Voor een ieder die zn leven eerder verliet dan gehoopt

Lisa | 5 mei 2020

Voor mijn groot oom, Egbertus Meulenkamp. Nooit vergeten.

Bente | 4 mei 2020

Jij gaf jou leven voor mijn vrijheid.. Bedankt voor alles wat ik vandaag heb..

Lieke | 4 mei 2020

Linda bunk | 4 mei 2020

Edith Stuivenberg | 4 mei 2020

Voor oom Piebe Bosma. Marechaussee Amsterdam.

Jeroen | 4 mei 2020

Laten we nooit vergeten

Zarah | 4 mei 2020

Voor alle slachtoffers die er zijn gevallen

Debbie van den Barselaar | 4 mei 2020

Verbonden in vrijheid

Bram | 4 mei 2020

Astrid | 4 mei 2020

Opdat wij nooit vergeten

Yolande Waasdorp | 4 mei 2020

Ik leg een bloem voor alle opa´s en oma´s, mamma´s en pappa´s, zonen en dochters. Zij die zich tijdens de oorlog ingezet hebben en ervoor gezorgd hebben dat ik in vrijheid kan leven. Dank Jullie Wel. Ik buig voor jullie.

Inge Grevinga | 4 mei 2020

Bedankt dat wij in vrijheid kunnen leven door uw offers.

Ingrid | 4 mei 2020

M. Pelkmans | 4 mei 2020

Opdat ook onze kinderen het nooit zullen vergeten. Rest in Peace

Andrew Hoffmanns | 4 mei 2020

Blijven herdenken

Annemiek van der Zwan | 4 mei 2020

Fam . Steinvoort | 4 mei 2020

Blijf herdenken zodat wij nooit de waarde van echte vrijheid vergeten.

Eva Overman | 4 mei 2020

Ter nagedachtenis van mijn overgrootvader Reinder Boomsma, zijn dochter Anna, en mijn opa Cor van Holten - ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is liefde.’

Ad | 4 mei 2020

In stilte, respect en dankbaarheid

Raymond Vos | 4 mei 2020

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Ineke Schults | 4 mei 2020

In liefdevolle herinnering en dank voor onze vrijheid!

Mignon van Holten | 4 mei 2020

Voor mijn grootvader Rein Boomsma en mijn lieve Ans van Holten - Boomsma, mijn vader en haar broers en zussen. Door hun daden, integriteit en liefde heb ik een prachtig leven in vrijheid gekregen.

Ryan Tonnon | 4 mei 2020

Nooit vergeten...

Eveline Honselaar | 4 mei 2020

Dit jaar even anders... Opdat we niet vergeten... Eveline

Annet | 4 mei 2020

Uit liefde en respect en om niet te vergeten

Barry Phillips-Denise Perrault | 4 mei 2020

With thanks for your courage and your sacrifice. May they be more widely appreciated and remembered by those in countries fortunate enough not to have been invaded. It was only by standing together that the war was won, not by allowing themselves to be divided.

Florence Zaalberg | 4 mei 2020

Nu wordt onze vrijheid tijdelijk beperkt. Toen werd hij ontnomen en weer terug gewonnen. Zodat ik kan zeggen "ik ben van na de oorlog"

De vrienden van zuid | 4 mei 2020

Liefde overwint alles. Respect voor onze helden die hebben gevochten voor vrijheid.

Familie Alberda van Ekenstein | 4 mei 2020

Uit liefde voor onze helden, slachtoffers en nabestaande.

Familie Sigar | 4 mei 2020

Uit respect voor onze helden.

Marja Bazuin | 4 mei 2020

Barbara Haijer namens de Stichting Scouting Stanle | 4 mei 2020

In plaats van de krans die we normaliter tijdens de plechtigheid zouden neerleggen als ondersteuners van het erepeleton Waalsdorp nu een virtuele bloem om alle gevallenen van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Peter | 4 mei 2020

Indrukwekkend.

Vera | 4 mei 2020

Omdat vrede een voorrecht is

Christine bastemeijer-westdijk | 4 mei 2020

Dankbaar!

Eva | 4 mei 2020

Opdat wij nooit vergeten

Soorpalk | 4 mei 2020

Ik ben dankbaar dat we nog steeds in vrijheid mogen leven.

Lucie van der Stap | 4 mei 2020

Kim den Dunnen | 4 mei 2020

zoveel onschuldige mensen zijn omgebracht, en mensen die het voor het joodse volk opnamen. Diep respect!

Viona | 4 mei 2020

Arnold van den Berg | 4 mei 2020

Ik leg deze bloem om te herdenken aan zij die in een tijd van oorlog,haat en angst,de moed niet opgaven,en zich met gevaar voor hun leven,en die van hun naasten,hebben verzet tegen het regime van nazi Duitsland. Zij die hun leven gaven na martelingen, voor de levens van vele anderen. Zij die hun plek in de hemel gebben genomen,zodat uit de geredde levens nieuw leven kan groeien. Deze mensen moeten we tot in de eeuwigheid eren en herdenken.

Ricardo Brouwer | 4 mei 2020

Joyce | 4 mei 2020

Deze bloem leg ik neer vooral die mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en dat ze altijd bij ons in gedachten blijven want zij zijn de gene die ons de vrijheid hebben gegeven en dat wij in vrijheid mogen leven.

F.W. de Cock Buning | 4 mei 2020

Ter nagedachtenis aan Hendrik Coenraad Buning die hier op 28 oktober 1944 zijn leven werd ontnomen. Deze bloem mede namens zijn zus Toos Buning. Frits de Cock Buning

Lucette Oostenbroek | 4 mei 2020

In dankbare gedachtenis aan hen die niet hebben opgegeven. Voor altijd in onze herinnering.

Richard moret | 4 mei 2020

Voor hen die vielen voor onze vrijheid

Bak&Stuurboord Respectzorg | 4 mei 2020

nooit meer.

Fam. Heijnen | 4 mei 2020

Deze bloem is voor iedereen die op de een of andere manier steun nodig heeft op deze belangrijke dag in onze geschiedenis. Maar zeer zeker ook voor iedereen die zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheid. Opdatcwe dit nooit vergeten.

Vincent Munier | 4 mei 2020

Voor alle slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, de oorlogen daarna en de slachtoffers van het Corona-virus

H. de Quant | 4 mei 2020

belangrijk om dit te blijven doen.

Sive | 4 mei 2020

zo belangrijk dit, geef het door aan uw (klein)kinderen

Marian | 4 mei 2020

Dank voor 75 jaar vrijheid!!!

Jannie en Gerrit Jan | 4 mei 2020

Met eeuwige, gepaste eerbied

Catharina Abels | 4 mei 2020

In dit bijzondere jubileumjaar herdenken we (4 mei) en vieren we (5 mei) 75 Jaar Vrijheid. Helaas door het coronavirus in aangepaste vorm en thuis, maar met het leggen van deze virtuele bloem, herdenk ik alle oorlogsslachtoffers, die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. Opdat wij hen nooit vergeten.

Judith de Wilde | 4 mei 2020

Voor verbinding van verleden en heden; waarderen, nooit vergeten en verder dragen.

Mascha Scheepers-van Noort | 4 mei 2020

Omdat vrijheid zo kwetsbaar is, mogen we nooit vergeten dat deze aan vele (onschuldige) slachtoffers te danken hebben.

Marianne | 4 mei 2020

Yolande | 4 mei 2020

Ingrid | 4 mei 2020

In stilte gedenken, elk jaar weer een kostbaar moment.

Carry | 4 mei 2020

Voor altijd dank voor de offers die voor onze vrijheid zijn gebracht

Patrick | 4 mei 2020

Rob Berg | 4 mei 2020

Joanne Kellermann | 4 mei 2020

Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik wenen. uit "Vrede" van Leo Vroman

Janetta den Heijer - van den Berg | 4 mei 2020

Blijven herdenken, nooit vergeten om onze dankbaarheid te tonen voor de vrijheid waarin wij leven. En waakzaam te blijven!

Jennie Westendorp | 4 mei 2020

Voorwaarts en niet vergeten

Ludo van Oyen | 4 mei 2020

Ter nagedachtenis van Ton de Wilde.

J. Kok | 4 mei 2020

Voor allen die zijn opgekomen in de oorlog en die hebben gevochten voor onze vrijheid.

Mirjam | 4 mei 2020

Dankbaar dat wij in vrijheid mogen leven. Opdat wij nooit zullen vergeten.

F de Gier | 4 mei 2020

Sandra | 4 mei 2020

We mogen het nooit vergeten. En blijven herdenken waar je ook bent.

Astrid Siderius | 4 mei 2020

Opdat we het nooit vergeten

Wouter | 4 mei 2020

Opdat wij niet vergeten...

Teresa | 4 mei 2020

Philip | 4 mei 2020

In gedachten even bij hen die vielen voor onze toekomst in vrijheid

Roger | 4 mei 2020

Opdat wij nooit vergeten hoe belangrijk vrijheid is

Sylvia van noort | 4 mei 2020

Dank dat wij in vrijheid mogen leven

FW Geldof | 4 mei 2020

Voor allen, die hun leven gaven in de strijd voor vrijheid.

Mariëtte | 4 mei 2020

Dank u wel voor uw strijd en leven. Dank voor de vrijheid waarin wij nu kunnen leven.

Irene Blom | 4 mei 2020

voor iedereen die gestorven is voor mijn vrijheid

Wil Koppenol-Couvreur | 4 mei 2020

voor mijn vader die niet terugkwam uit Duitsland

Leonieke | 4 mei 2020

We zullen het nooit vergeten

Jeanet | 4 mei 2020

Paul | 4 mei 2020

Opdat wij nooit vergeten...

Marc de Haan | 4 mei 2020

Lydia | 4 mei 2020

Dankzij hen leven we in vrijheid en dat mogen we nooit vergeten

Liduin van Noord | 4 mei 2020

Tinie | 4 mei 2020

Voor alle helden die streden en strijden voor onze vrijheid!

Anneke | 4 mei 2020

Opdat wij nooit vergeten

Chantal Schut | 4 mei 2020

Familie Tijhuis | 4 mei 2020

Voor deze helden, zodat ze eeuwig voortleven.

Paul Menger | 4 mei 2020

Dankzij hen hebben we Vrijheid

Willem Bouwhuis | 4 mei 2020

Dankzij jullie leven wij in vrijheid

Eva | 4 mei 2020

Opdat wij nooit vergeten...

Marc en Mariska | 4 mei 2020

Zodat wij hen nooit vergeten, zij die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

Brigitta en Arthur | 4 mei 2020

Voor iedereen die zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheid!

Heinz en Elvie | 4 mei 2020

Patricia Gaetano | 3 mei 2020

Voor vrede en solidariteit. Juist nu

Christel | 3 mei 2020

Iris | 3 mei 2020

Nooit vergeten

P. Piket | 3 mei 2020

Nico Oorebeek | 3 mei 2020

VREDE

Ellen en Rob Luijckx | 3 mei 2020

Jacoline | 3 mei 2020

Ik deel met u een deel van de boodschap van mijn dochter die zij schreef in Coronatijd voor school over Dodenherdenking en Bevrijdingsdag: “Het is belangrijk om te herdenken Zo kunnen wij de doden iets schenken Wij zijn 2 minuten lang stil Op Bevrijdingsdag gaan de vlaggen uit Heel Nederland roept luid Leer leven in vrede Want in een oorlog wordt er teveel geleden Ik ben blij dat ik mijn mening uiten mag En dat je buiten kan spelen elke dag Je mag er zijn hoe je ook bent Zodat iedereen je herkent”.

Jan-Willem de Sain | 3 mei 2020

Dank voor onze vrijheid.

Truus Nolten | 3 mei 2020

Om te herdenken

Marinda Drion | 3 mei 2020

Andy Wachelder | 3 mei 2020

Omdat ik nu eindelijk durf toe te geven dat mijn vader fout zat in de oorlog.

Monica Vos | 3 mei 2020

Dankzij u allen, hebben wij nog vrede.

Mariska | 3 mei 2020

Uit diep respect voor en dankbaarheid aan hen die -vaak voor anderen- zelf hun vrijheid kwijtraakten.

J. de Jong | 3 mei 2020

Ter nagedachtenis van Piet de Jong

Maggie | 3 mei 2020

Dit onderdeel van de wereldgeschiedenis herdenken betekent stilstaan bij de vele offers gebracht door zovelen. Herdenken is de herinnering hieraan nooit in vergetelheid laten raken en de wereld , ook in deze bizarre tijd, koesteren voor de volgende generaties!

Nienke | 3 mei 2020

Christine | 3 mei 2020

Frances Oostindie | 3 mei 2020

Romy | 3 mei 2020

J. van Dijk | 3 mei 2020

Voor alle slachtoffers van de waanzin die oorlog heet. Zij worden niet vergeten. Voor onze verzetsstrijders en bevrijders. In grote dankbaarheid. Als de klokken luiden op de Waalsdorpervlakte ben ik stil. Voor hen.

Hans bloem | 3 mei 2020

Nicole | 3 mei 2020

Kelly Kardol | 3 mei 2020

Bedankt voor onze vrijheid!

R. de Jong | 3 mei 2020

In stille dankbaarheid.

JB Dekker | 2 mei 2020

leer hier van: dit mag gewoon niet gebeuren op deze wereld, nergens! R.I.P. voor de helden die ons vrijheid gaven ten koste van hun leven !!

A.M.C. Hersbach Smeele | 2 mei 2020

Door jullie dood, hebben wij onze vrijheid. Dank hiervoor.

| 2 mei 2020

PM Crama | 2 mei 2020

Heleen Maaskant | 2 mei 2020

Mathilda | 2 mei 2020

Mathilda | 2 mei 2020

Marjolein Walraven | 2 mei 2020

Daan,Danny en Neve | 2 mei 2020

Jessica | 2 mei 2020

Voor iedereen die zijn leven gegeven heeft voor dat van mij, mijn kinderen en dierbaren

Jos Koper | 2 mei 2020

Bedankt voor het opgeven van uw vrijheid, waardoor wij in vrijheid kunnen leven. Opdat wij nooit vergeten

N. Vrijberghe | 2 mei 2020

Nel | 2 mei 2020

Opdat we nooit vergeten maar leren van het verleden

Corrie | 2 mei 2020

Om de herinnering levend te houden

Jan Horstink | 1 mei 2020

Gedenk alle mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Jacoba | 1 mei 2020

Om stil te zijn en te herdenken

Jan Horstink | 1 mei 2020

Laten we alle mensen blijven herdenken die voor onze vrijheid hun leven lieten

Bernice Horstink | 1 mei 2020

Omdat wij de mensen die voor onze vrijheid vechten altijd moeten eren!!!

Estella | 1 mei 2020

Ik leg een bloem bij dit monument ter nagedachtenis van onze verzetsstrijders.

Laura | 1 mei 2020

Zij die in de harten der levenden zijn, zullen nooit waarlijk sterven.

M kooistra | 1 mei 2020

Wij mogen al 75 jaar leven in vrijheid. Daar voor hebben velen hun leven gegeven . Dat mogen wij nooit vergeten.

Evelien ter Meulen | 1 mei 2020

Opdat wij nooit vergeten

Femke | 1 mei 2020

keep the memory alive of all those who gave their life of our freedom

Frans van Nispen | 1 mei 2020

Grote dankbaarheid jegens de mensen die hun leven hebben gegeven waardoor wij nu in vrijheid kunnen leven.

Fam.Visser | 1 mei 2020

Dank en respect voor allen die omkwamen voor onze vrijheid.

Jannie | 1 mei 2020

Voor al die moedige mensen die, met inzet van hun eigen leven, voor de vrijheid van ons land hebben gestreden.

Erica | 1 mei 2020

Ter nagedachtenis van hen die hebben gestreden voor onze vrijheid.

Evert Rog | 1 mei 2020

Omdat we het niet mogen vergeten

Charissa | 1 mei 2020

Voor iedereen die voor onze vrijheid heeft gestreden.

Ilja | 30 april 2020

Fam Viveen | 30 april 2020

zodat we het nooit vergeten wie voor onze vrijheid heeft gestreden.

B.Reurslag | 30 april 2020

Uit respect voor alle gevallenen.

Fam. van der Zanden | 30 april 2020

Opdat wij nooit vergeten

Elja van Dongen | 30 april 2020

Laten wij nooit vergeten dat vrijheid en kostbaar iets is en altijd bewaakt moet worden.

Lous Hesse-Brokmann | 30 april 2020

Voor mijn achterneef Jan Hoberg die voor ons heeft gestreden in het verzet.

Floor Jansen | 30 april 2020

In herinnering van mijn lieve pappie waarmee ik naar de waalsdorpervlakte ging om te herdenken op 4 mei...

Anneke | 30 april 2020

Opdat wij niet vergeten.

Irene en Dede | 30 april 2020

We zullen de klok missen dit jaar. Dat vrijheid ook mag betekenen: Je vrijwillig aan opgelegde regels houden uit solidariteit met elkaar !

Kim Alexandra | 29 april 2020

never forget

Shelly | 29 april 2020

Mardien Fluit | 29 april 2020

Omdat we 75 jaar vrijheid niet kunnen herdenken zoals we gewend zijn en ik dit jaar de noodgedwongen stilte van de Bourdonklok en de mooie simpele herdenking op de Waaldorpervlakte enorm ga missen. Voor allen die hebben gestreden voor onze vrijheid!!

Diana IJdo | 29 april 2020

Voor alle helden over de hele wereld die voor ons hebben gestreden!

Megan | 29 april 2020

Hoelang het ook geleden is, we mogen onze helden niet vergeten. Zij hebben gevochten voor onze vrijheid!

Fam Blokpoel | 29 april 2020

Opdat we nooit vergeten dat deze helden hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid

Fam de Jong-de Best | 29 april 2020

Voor alle helden, toen en nu, die er voor gezorgd hebben dat wij nu in vrijheid kunnen leven. Mogen ze nooit vergeten worden.

Pierre Kruijthoff | 29 april 2020

We mogen deze tijd '40 - '45 nooit vergeten en altijd herdenken aan hen die vielen voor onze vrijheid en vrede.

| 29 april 2020

Voor hen die ervoor hebben gezorgd dat wij in vrijheid en vrede kunnen leven.

P.D. van Spronsen | 29 april 2020

Er zijn geen woorden voor het leed dat oorlog heet. Iedereen die zijn vrijheid lief heeft moet helpen voorkomen dat dit waar ter wereld gebeurt. Wij gedenken onze slachtoffers hier vermoord.

Shanice en Richard | 29 april 2020

Voor allen die hun leven gaven en vochten voor onze vrijheid. Laten we nooit vergeten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En laten we elk jaar het respect opbrengen om hier al is het maar zo kort even bij stil te staan.

Lucien Heemskerk | 29 april 2020

Aan allen die strijden en gestreden hebben voor onze vrijheden.

H.T.M. veteranen | 29 april 2020

Martin en Anneke | 29 april 2020

Lidy Munninghoff | 29 april 2020

Voor hen die vermoordt werden voor onze vrijheid. Ook namens mijn pa, rip.

Pien | 29 april 2020

Denk aan alle mensen die hier gefusilleerd zijn. Denk aan de mensen die ons bevrijd hebben van die ellende die er toen tussen 1940-1945 speelde. Wees blij met de vrijheid die we hebben.

Kelly, Lexie en Alex | 29 april 2020

Frederik Mabesoone | 29 april 2020

Lambert van de Velde | 29 april 2020

ter gedachtenis aan hen die streden en strijden voor onze vrijheid en die hun leven gaven een geven voor ons leven...

Marike Verschoor | 29 april 2020

Opdat wij nooit vergeten

Jan Winter | 29 april 2020

Om even te denken aan allen die voor onze vrijheid hebben gevochten!

Marian Krijts | 28 april 2020

Marijke | 28 april 2020

Geboren en getogen in Den Haag ben ik opgegroeid met de verhalen over het Oranjehotel en hoorde een bezoek aan de Waalsdorpervlakte rondom Dodenherdenking bij de opvoeding. Ik heb deze traditie doorgegeven aan mijn inmiddels volwassen kinderen, net als de vrijheid waarin we al 75 jaar mogen leven. Wees er zuinig op, wees er dankbaar voor, er is een hoge prijs voor betaald.

Wil Meijer | 28 april 2020

Met diep respect voor allen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Peter Albers | 28 april 2020

Zij die het leven lieten, om ons te laten leven. Mogen nooit vergeten worden.

Jan en Edith BAUER | 28 april 2020

Hun offer voor onze vrijheid herdenken wij met grote dankbaarheid

Gerrit Gerritsma | 28 april 2020

Mijn vrijheid heb ik aan hun te danken.

Jettie Kluijtmans | 28 april 2020

Dank!

Familie Einhorn | 28 april 2020

We zullen nooit vergeten

J.w. Elsenaar | 28 april 2020

Ria Maandag | 28 april 2020

Een bloem voor alle leed dat hier geleden is. Opdat wij nooit vergeten.

Peter Christiaan Colthoff | 28 april 2020

Jaarlijks aanwezig in de stoet der nagelaten betrokkenen; nu dat dit jaar niet mogelijk is op deze wijze stilstaan bij het verleden op deze voor onze familie beladen vlakte... Opdat wij nooit vergeten!

Eline | 28 april 2020

opdat wij niet vergeten

Marijk Verhagen schenk | 28 april 2020

Ook in deze vreemde tijd mogen we jullie niet vergeten

Nick | 28 april 2020

Mieke | 28 april 2020

Opdat wij nooit vergeten...

Tanja en patrick | 28 april 2020

Nooit vergeten, welke ellende zich hier en in het Oranje hotel heeft afgespeeld. Zij allen waren helden voor het Nederlands Volk

Eva Jansen | 28 april 2020

Vrijheid is voor ons vanzelfsprekend Wij mogen nooit vergeten hoe dat verworven is

Gerrit en Elly | 28 april 2020

Je kan niet alles blijven herinneren Maar je kan wel alles blijven herdenken!! Met respect voor de gevallenen.........

Steven en Adriënne | 28 april 2020

... want aan onze vrijheid zit een verhaal.

Bianca Gaal-van Es | 28 april 2020

Opdat wij nooit vergeten.....

Amber | 28 april 2020

Voor allen die gevallen zijn in tijden van oorlog en onrecht, voor de dappere verzetsmensen in de Tweede Wereldoorlog, voor mijn lieve oma en haar moedige broer waarvan ze nooit meer heeft gehoord. We zijn er elk jaar bij op 4 mei, nu in gedachten.

Christina | 28 april 2020

wij zullen er in gedachten bij zijn, zoals altijd. Waar we ook zijn. De vlakte blijft de meest aansprekende herdenking die we in Nederland hebben.

Cornelis en Jaqueline | 28 april 2020

Dank aan de mensen warvan hier het leven werd afgenomen omdat ze zich verzetten tegen onrecht en barbarij

Danny | 28 april 2020

Doe mee, omdat het ik het zo erg vind, dat we dit niet kunnen herdenken na 75 jaar vrijheid.

Willy | 28 april 2020

Voor alle mensen die deze ellende niet hebben overleefd

Paul de Krom | 28 april 2020

Opdat wij niet vergeten dat mensen hun leven gaven voor anderen om in vrijheid te kunnen leven

Saskia | 28 april 2020

Annemiek | 28 april 2020

Dick en Dienny Kroos | 28 april 2020

Jaarlijks herdenken wij bij een monument alle gevallen slachtoffers van de 2e wereldoorlog en de oorlogen erna. Wij kunnen dit jaar niet bij een monument aanwezig zijn, daarom willen we op deze wijze herinneren.

Joyce | 28 april 2020

Voor mijn oma van 92. Die mij veel over de oorlog heeft verteld

Claudia en Eric Bekx | 28 april 2020

Opdat wij nooit vergeten en dat dit ook nooit meer moge gebeuren

Liliana | 28 april 2020

Nooit vergeten...

Jeffrey Lageweg | 28 april 2020

Anouschka Lageweg | 28 april 2020

Dat iedereen altijd in vrijheid mag blijven leven.

Johan Dijkstra | 28 april 2020

Marchien Lindeboom | 28 april 2020

Laten we dit nooit vergeten!!!

Esmeralda | 28 april 2020