Adopteer een monument

Herdachte groepen: Verzet Nederland
Ontwerper: Frans Ram
Onthulling: 3 september 1982
Adopteer dit monument.
Dit monument is in schooljaar 2018-2019 geadopteerd door RKBS Kardinaal De Jong.

Het monument

Vorm en materiaal
Het monument aan de Kardinaal de Jongweg in Nes (gemeente Ameland) is een bronzen beeld van een staande mannenfiguur met in zijn handen een wandelstok en een bolhoed. Het standbeeld is geplaatst op een gemetseld voetstuk. Voor het beeld is een gedenksteen van witte natuursteen geplaatst.

Tekst
De tekst op de gedenksteen luidt:

'KARDINAAL
DE JONG'.

Symboliek
Beeldhouwer Frans Ram heeft de kardinaal vorm gegeven 'als zoon van Ameland, levend onder sterke druk, met name in de Tweede Wereldoorlog'.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het monument aan de Kardinaal de Jongweg in Nes (gemeente Ameland) is opgericht ter nagedachtenis aan Zijne Eminentie Johannes de Jong, die tijdens de Tweede Wereldoorlog leiding gaf aan het kerkelijk verzet tegen de bezetter.

Kardinaal De Jong werd op 10 september 1885 te Nes op Ameland geboren en stierf in Amersfoort op 8 september 1955. Na zijn priesterwijding studeerde kardinaal De Jong theologie en wijsbegeerte in Rome. In 1914 werd hij hoogleraar aan het groot-seminarie te Rijsenburg (Utrecht) en in 1931 president van de instelling. In 1935 werd hij Coadjutor en in 1936 aartsbisschop van Utrecht.

Dr. Johannes de Jong trad bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog al spoedig op als leider van het kerkelijk verzet tegen het nationaal-socialisme en liet in 1941 de bestaande veroordeling van de NSB in verscherpte vorm van alle kansels herhalen. In samenwerking met de protestantse voormannen werd het kerkelijk verzet ontwikkeld, waarbij prof. Titus Brandsma een voorname rol heeft gespeeld. Door zijn standvastige houding tegenover de bezetter kreeg aartsbisschop De Jong de bijnaam 'IJzeren Jan'. Na de oorlog werd de kardinaal geëerd met het Grootkruis van de Nederlandse Leeuw. Bijna 70 jaar oud stierf hij in Amersfoort en werd hij begraven op de R.K. begraafplaats 'Sint-Babara' in Utrecht.

Onthulling
Het standbeeld is onthuld op 3 september 1982.

Locatie
Het standbeeld is geplaatst aan het eind van de Kardinaal de Jongweg te Nes (gemeente Ameland).

Bronnen

  • Verzetsmuseum Friesland: www.verzetsmuseum.nl;
  • Tekens aan de weg - Tekens aan de wand, C. Reitsma (Leeuwarden, 1980). ISBN 9033020009.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht