Adopteer een monument

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, Burgerslachtoffers
Ontwerper: Charles Vos
Onthulling: 3 mei 1953
Adopteer dit monument.
Dit monument is in schooljaar 2017-2018 geadopteerd door LVO-Parkstad.

Hoensbroek, oorlogsmonument (Foto: B. van Bohemen / NIOD)
Hoensbroek, oorlogsmonument (Foto: B. van Bohemen / NIOD)

Het monument

Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Hoensbroek (gemeente Heerlen) is een uit Franse peronsteen vervaardigd beeld van een biddende vrouwenfiguur met aan haar voeten een jongetje. Het beeld is geplaatst op een voetstuk van kolenzandsteen met een bakstenen kern. In het voetstuk is een plaquette van witte natuursteen ingemetseld. Het beeld is 2 meter 20 hoog en 70 centimeter breed. Het voetstuk is 1 meter 50 hoog en 70 centimeter breed.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'1940 - 1945
DANK AAN HEN
DIE VIELEN VOOR
HET VADERLAND'.

Symboliek
Het beeld symboliseert het onvolledige gezin. De weduwe van een gevallen strijder bidt met opgeheven hoofd en gevouwen handen tot God om haar kinderen bij te staan, opdat het zware offer niet tevergeefs gebracht zal zijn. Aan de voet van deze figuur strooit een geknield kind bloemen op een graf om de gedachtenis aan de dierbaren levend te houden.

Over deze voorstelling heeft beeldhouwer Charles Vos het volgende gezegd: 'Laat ons vooral hulde brengen aan de vrouwen, en aan de moeders in het bijzonder. Zij hebben zich het moedigst door de moeilijke jaren heen geslagen. Zij hebben het meest te lijden gehad, zowel materieel als geestelijk. Een lichamelijke wonde kan genezen... maar een gewond moederhart is ongeneeslijk. En vele moederharten zijn gewond! De vrouwen zijn het die de zwaarste slagen hebben opgevangen en de kaarsvlam van het in memoriam steeds brandende zullen houden.'

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het oorlogsmonument in Hoensbroek (gemeente Heerlen) is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Oprichting
Het gedenkteken is een geschenk van de burgerij.

Onthulling
Het monument is onthuld op 3 mei 1953 door twee dochtertjes van oorlogsslachtoffers.

Locatie
Het monument is geplaatst op de hoek Marktstraat/Hoofdstraat te Hoensbroek (gemeente Heerlen).

Bronnen

  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Limburgse monumenten vertellen 1940-1945 van H.J. Mans en A.P.M. Cammaert. (Maastricht, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1994). ISBN 90 70356 67 8.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht