Adopteer een monument

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945
Ontwerper: J.C. Moeckstorm
Onthulling: 27 september 1952
Adopteer dit monument.

Het monument

Vorm en materiaal
Het 'Monument voor Nederlandse Militairen' te Barendrecht is een gedenksteen van witte natuursteen met in reliëf een naakte mannenfiguur die in gevecht is met een slang.

Tekst
De tekst op de gedenksteen luidt:

'3E GRENSBATALJON
TER NAGEDACHTENIS AAN HEN
DIE HUN LEVEN LIETEN
IN DE MEIDAGEN VAN 1940
BARENDR. HEFBRUG WIELDRECHT

WALT. J. BECHT ALB. R. VAN BUNDER
ADR. VAN DEN BOOM JOH. A. VAN DORST
J.A. VAN BROEKHOVEN CORN. JOH. ELST
JOH. H.J. VAN DOORN WILH. GIJZEN
JOH. A.CH. GEERS CH.M.A. HARDUS
FRANC. HERRIJGERS M.J.C. JONKERS
LUDOV. LEIJS MART. P. PLOMPEN
P. JOH. MIGCHIELSEN CORN. A.W. SIBENS
ANT. FR.M. V.D. VOORT CORN. VERDULT
GOIDSCHALXOORD R.M. WITHAGEN
W.J. KLOOTWIJK CALAIS (FR.)
M.C. V.D. MERWE N.F. ROOS'.

Symboliek
De mannenfiguur is in gevecht met het kwaad, gesymboliseerd door de slang.

Wijziging
Het monument bevond zich oorspronkelijk aan de Heinenoordse kant van de Barendrechtse brug, aan de rechterzijde van de oprit. Later is het gedenkteken verplaatst naar de overzijde.

Informatie van de Oorlogsgravenstichting over slachtoffers

Achternaam Voornamen Geboren Overleden
Hardus Christiaan Marie André 30-07-1914 15-05-1940
Herrijgers Franciscus 11-08-1905 12-05-1940

Weet u of er op dit monument een naam voorkomt die ook bij de Oorlogsgravenstichting bekend is? Ga dan naar de website van de Oorlogsgravenstichting, zoek de persoon in de database en koppel dit monument aan deze persoon. U moet hiervoor wel een account aanmaken bij de Oorlogsgravenstichting. Na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het 'Monument voor Nederlandse Militairen' te Barendrecht is opgericht ter nagedachtenis aan 22 soldaten van het 3e Grensbataljon, die in de meidagen van 1940 sneuvelden tijdens gevechten tegen de bezetter bij en op de Barendrechtse hefbrug, bij het veer Goidschalxoord en bij het veer 's-Gravendeel.

De namen van de 22 soldaten luiden:

W.J. Becht, A. v.d. Boom, J.A. v. Broekhoven, A.R. v. Bunder, J.H.J. v. Doorn, J.A. v. Dorst, C.J. Elst, J.A.C. Geers, W. Gijzen, C.MA. Hardus, F. Herrijgers, M.J.C. Jonkers, W.J. Klootwijk, L. Leijs, M.C. v.d. Merwe, P.J. Migchielsen, M.P. Plompen, N.F. Roos, C.A.W. Sibens, C. Verdult, A.F.M. v.d. Voort en R.M. Withagen.

Onthulling
Het monument is onthuld op 27 september 1952.

Locatie
Het monument bevindt zich in het recreatiegebied Oude Maas, langs de vroegere oprit van de Barendrechtse brug aan de Achterzeedijk in Barendrecht.

Bronnen

  • Gemeente Barendrecht en Historische Vereniging Barendrecht;
  • De gevallenen van Barendrecht - Herdacht op 4 mei, samenst. A.M. Overwater (gemeente Barendrecht, 1988). ISBN 90 71767 04 3.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Van heldhaftigheid komt niets terecht

Victor Draaijer (1919), Barendrecht - Zuid-Holland

De brug bij Barendrecht moeten ze innemen. Maar ze zijn niet opgewassen tegen de Duitsers. Bevelen worden verkeerd begrepen, paniek breekt uit en soldaten verlaten hun stellingen. Uiteindelijk ruimen ze het veld. Victor Draaijer is één hen. 23 Mannen komen om. Een gedenksteen herinnert hieraan. Voor Draaijer en z’n medesoldaten is het een klap als Nederland zich kort daarna op 14 mei 1940 overgeeft: "Mensen huilden alsof ze iets dierbaars moesten prijsgeven". Als krijgsgevangene komt hij terecht in Oud-Beijerland en daarna in Duitsland. Tot in detail weet hij nog wat er bij Barendrecht gebeurde.

door Anita van Stel


In dienst

"Ik moest als jongen van negentien in dienst. Vanwege de mobilisatie mocht ik niet afzwaaien toen mijn tijd erop zat. Je had nauwelijks besef van wat er aan de hand was. Nadat Engeland en Frankrijk Duitsland de oorlog verklaarden, op 3 september 1939, werd mijn bataljon naar de Belgische grens gestuurd. Daar moesten we verdedigingswerken oprichten."

10 mei 1940
"In de vroege morgen van 10 mei 1940 hoorde ik plotseling gebrom in de lucht. Er kwam een groot vliegtuig laag over. De zwart-witte kruizen op de vleugels en romp waren goed te zien. Later bleek dat het een Duits transportvliegtuig met parachutisten was. Ik maakte de sergeant wakker. We wisten nog niet dat de oorlog was uitgebroken. Inmiddels kwamen hele zwermen Duitse vliegtuigen over. Even later kregen wij het bevel onze uitrusting op auto's te laden en ons richting Moerdijkbruggen te verplaatsen."

Waalhaven heroveren
"Eerst zouden we worden ingezet om vliegveld Waalhaven in Rotterdam-Zuid op de Duitsers te heroveren. Na een luchtbombardement van de R.A.F. zouden we met mariniers aanvallen, wij vanuit het zuiden over de Oude Maas. Daarvoor moesten we eerst het Hollands Diep oversteken om naar de Barendrechtse brug te marcheren. Ik vond het een hachelijke onderneming, want ik niet kon zwemmen. Maar de oversteek lukte."

Brug innemen
"Uiteindelijk moesten we niet naar de Waalhaven, maar kregen we het bevel de Barendrechtse brug in te nemen. Vlakbij de brug was een fabriek waar Duitse parachutisten zaten. De meesten van hen kwamen van de Hitlerjugend en hadden al in Polen gevochten. Ze waren veel beter uitgerust dan wij. Wij wisten van toeten noch blazen, maar dachten hen wel even van de brug af te jagen. De artillerie schoot de fabriek in brand en de Duitsers vluchtten eruit, de spanten van de brug in. Een mortier kwam bij ons in de stelling. Een kameraad kreeg een scherf onder zijn helm en was op slag dood. De Duitsers schoten ook met mitrailleurs. Onze jongens vluchtten uit de stellingen. De lichte brigade zou per schip arriveren en helpen met de bestorming van de brug. Wij kregen de opdracht het vuur te openen op een schip dat langs kwam varen, omdat men dacht dat het vol met Duitsers zat. De Duitsers beschoten het schip ook. Later bleek dat het niet vijandelijk was. Mensen op het schip kwamen om, misschien ook omdat ze de volle lading van ons kregen."

Liever een levende lafaard dan een dode held
"Drie pantserwagens kwamen de brug op rijden. Er werd gezegd dat de Fransen ons te hulp kwamen, maar het waren Duitsers. De parachutisten waren van de brug af gekropen, met het plan ons op te ruimen. Als ze vuur hadden uitgebracht met de pantserwagens waren we de klos geweest, want we hadden niks achter ons. Die drie pantserwagens werden door kanonvuur van ons uitgeschakeld. In de tussentijd was er wel paniek uitgebroken, omdat het gerucht ging dat de vijand westelijk van de brug was geland. Later bleek dat de beschietingen uit die richting. Jongens sloegen op de vlucht. Een van hen smeet zijn geweer weg en riep tegen me 'ik ben liever een levende lafaard dan een dode held'.

Ik bedacht dat ik de jongens niet kon laten afslachten. Karel, een kameraad liep met een bajonet te zwaaien, vond het geen stijl dat mensen hun post verlieten. Ik bracht hem tot bedaren en zei dat ík niet van plan was er vandoor te gaan. We gingen samen verder. Ik was niet heldhaftig, want van heldhaftigheid komt niks terecht, maar ik heb nooit mijn geweer weggegooid. Tegen de avond gaf de commandant aan dat we de dijk moesten ontruimen. We trokken ons terug, wat overigens in strijd was met de eerder gegeven bevelen. De volgende morgen kwamen de Duitsers pas de brug over, omdat ze dachten dat er nog troepen lagen. We konden het niet redden, want we waren niet opgewassen tegen het geweld."

Rotterdam gebombardeerd
"Opnieuw zouden we oprukken naar de Waalhaven, maar in de verte werd Rotterdam gebombardeerd. De bommenwerpers vlogen over ons heen. De volgende dag capituleerde Nederland. Op 15 mei werd hiervan mededeling gedaan aan de troepen. Op veel gezichten was de teleurstelling zichtbaar en mensen huilden alsof ze iets dierbaars moesten prijsgeven. Omdat we verzet hadden geboden, mochten we van de Duitsers naar Crooswijk marcheren met de wapens. Daar werden we ontwapend en later als krijgsgevangenen gelegerd in Oud-Beijerland."

Naar Duitsland
"Uiteindelijk moest ik naar Duitsland. Drie jaar werkte ik in Bremen bij wat nu Mercedes Benz is. Op oudejaarsdag 1944 ontsnapte ik met twee anderen. Die werden gepakt door de Gestapo. Een heeft het niet overleefd. Ik werd opgepakt. Aan het einde van de oorlog vluchtte ik weer en kwam ik bij een boer terecht. Daar heb ik twaalf dagen gezeten totdat ik door de linies heen."

Van heldhaftigheid komt niets terecht

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht

Leg een bloem bij dit monument

In verband met het coronavirus wordt het aangeraden om thuis te blijven. Om u toch de mogelijkheid te geven bloemen te leggen bij het monument in uw buurt kunt u dat via deze website doen.

Bloemen

Henny van den Bosch | 3 mei 2020

Omdat mijn vader met het 3e Grensbataljon hier heeft gevochten en uit eerbied voor zijn gesneuvelde mede-soldaten

Ilona | 2 mei 2020

Joost Aalsma | 1 mei 2020

zij stierven voor ons

Dominic Hoogsteder Jr. | 1 mei 2020

Namens de veteranen in de Hoeksche Waard (HW) als voorzitter van het Veteranen Comité HW.

Frank | 28 april 2020

Opdat wij nooit vergeten...