Adopteer een monument

Herdachte groepen: Geallieerde militairen
Ontwerper: W.E. Neugebauer
Onthulling: 13 augustus 1948
Adopteer dit monument.
Dit monument is in schooljaar 2018-2019 geadopteerd door CBS Oleanderhof.

Arnemuiden, Frans monument aan de Sloedam (foto: René Hoebeke)
Arnemuiden, Frans monument aan de Sloedam (foto: B. van Bohemen / NIOD)

Het monument

Vorm en materiaal
Het Franse monument aan de Sloedam te Arnemuiden (gemeente Middelburg) is een uit rode baksteen opgetrokken zuil met een ingemetselde gedenkplaat van Bretonse natuursteen. Op de plaat is een Bretons kruis aangebracht. De zuil is geplaatst op een fundering van rode baksteen. Op de voorzijde van de fundering is een wit gedenkplaatje aangebracht.

Tekst
De tekst op de gedenkplaat luidt:

'FRANS MONUMENT OP DE SLOEDAM

À LA MEMOIRE
DES SOLDATS FRANCAIS
TOMBES DANS LES COMBATS
15.16.17 MAI 1940

224ÈME R.I. – 271ÈME R.I.
68ÈME G.R.D. – 89ÈME R.A.

QUI MEURT POUR LE PAYS
VIT ETERNELLEMENT

ROBERT GARNIER (1534-1590).'

De Nederlandse vertaling luidt:

'TER HERINNERING
AAN DE FRANSE SOLDATEN
GESNEUVELD IN DE STRIJD OP
15.16.17 MEI 1940

224E RI – 271E RI
68E GRD – 89E RA

DIE STIERVEN VOOR HET VADERLAND
LEVEN EEUWIG

ROBERT GARNIER (1534-1590).'

Symboliek
Het kruis is een teken van lijden, strijd en overwinning.

Wijziging
Oorspronkelijk stond de zuil bij de toegangsweg naar de Sloedam, maar ten gevolge van de aanleg van de nieuwe rijksweg moest het monument in 1967 verplaatst worden naar de westelijke toegang aan de Postweg.

Informatie van de Oorlogsgravenstichting over slachtoffers

Op dit moment is dit monument nog niet gekoppeld aan personen uit het bestand van de Oorlogsgravenstichting.

Weet u of er op dit monument een naam voorkomt die ook bij de Oorlogsgravenstichting bekend is? Ga dan naar de website van de Oorlogsgravenstichting, zoek de persoon in de database en koppel dit monument aan deze persoon. U moet hiervoor wel een account aanmaken bij de Oorlogsgravenstichting. Na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het Franse monument aan de Sloedam te Arnemuiden (gemeente Middelburg) is opgericht ter nagedachtenis aan de Franse militairen die in de meidagen van 1940 bij de verdediging van de Sloedam om het leven zijn gekomen.

Na het Duitse bombardement op Rotterdam (14 mei 1940) gaf Nederland zich over, met uitzondering van Zeeland. Deze provincie moest doorvechten op last van de naar Engeland uitgeweken Nederlandse regering. De Commandant van Zeeland was schout bij nacht H.J. van der Stad, wiens hoofdkwartier in Middelburg was gevestigd. Men hoopte met de hulp van Franse troepen nog stand te kunnen houden in Zuidwest-Nederland. De Franse soldaten trokken via België naar Zuid-Beveland, waar ze gezamenlijk met de aldaar gelegerde soldaten en restanten van het Nederlandse leger (de Peeldivisie) stand probeerden te houden. Maar de Zanddijkstelling bij het Kanaal door Zuid-Beveland kon niet behouden blijven. Ook de verdediging van de Sloedam bij Arnemuiden hield geen stand. De Sloedam vormde de enige verbinding over het land tussen Walcheren en Zuid-Beveland. Aan weerszijden van de dijk was een moerassig gebied met schorren en geulen. De spoorbaan op de dam werd in mei 1940 door de Franse genie vernield. Dit kon echter niet verhinderen dat de bezetter de Sloedam op 17 mei 1940 na een harde strijd kon innemen.

Oprichting
Het gedenkteken is een geschenk van een Franse veteraan van het 224e Régiment d'Infanterie, Capitaine Yves Le Bot, aan de voormalige gemeente Arnemuiden.

Onthulling
Het monument is onthuld op 13 augustus 1948 door een Franse afgevaardigde en M.M. van 't Hoff-Calau. Ook burgemeester Langebeeke was aanwezig, evenals veel belangstellenden.

Locatie
Het monument is geplaatst aan de Postweg bij de Sloedam te Arnemuiden (gemeente Middelburg).

Hier bevinden zich tevens twee andere gedenktekens: een Schots en Canadees monument. Twee informatieborden verhalen uitvoerig over de strijd die hier in 1940 en 1944 heeft gewoed.

Bronnen

  • Van obelisk tot oorlogsgraf - Kleine monumenten en ornamenten in Zeeland, deel 2 van Jan J.B. Kuipers en Peter Sijnke (Provincie Zeeland, oktober 2002). ISBN: 90-71565-70-x;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
Voor meer informatie

  • Slagveld Sloedam van R.E. Hoebeke (4 december 2002);
  • Website van de Historische Vereniging Arnemuiden: www.arnehistorie.com.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht

Leg een bloem bij dit monument

In verband met het coronavirus wordt het aangeraden om thuis te blijven. Om u toch de mogelijkheid te geven bloemen te leggen bij het monument in uw buurt kunt u dat via deze website doen.