Adopteer een monument

Herdachte groepen: Verzet Nederland
Ontwerper: B.J.C Claase (kerk) Jos Mertens (plaquette) Arie Trum (wandpanelen) Coen Tuerlings (wandpanelen)
Onthulling: 1 maart 2004
Adopteer dit monument.

De Titus Brandsma kapel (foto: Frans van den Muijsenberg)
Prof. dr.Titus Brandsma
Interieur van de Titus Brandsma Gedachteniskerk (foto: Frans van den Muijsenberg)
Titus Brandsma Gedachteniskerk (foto: Frans van den Muijsenberg)
Wandpaneel in de Titus Brandsma Gedachteniskerk (foto: Frans van den Muijsenberg)
Plaquette op het Titushof (foto: Frans van den Muijsenberg)

Het monument

De Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen is een driebeukige kruisbasiliek. De kerk is gebouwd in 1908-1909 in neoromaanse stijl naar ontwerp van B.J.C Claase. In de kerk wordt Titus Brandsma op verschillende manier herdacht. Er zijn in de kerk zes grote wandpanelen aangebracht die de verschillende fases in het leven van Titus Brandsma weergeven. Er is een kapel gewijd aan Titus Brandsma en een permanente tentoonstelling met memoralia van Brandsma. Bij de kerk ligt het Titushof, waar een plaquette voor Titus Brandsma is aangebracht.

Tekst
De tekst bij op de plaquette op het Titushof luidt:

'TITUS BRANDSMA'

De tekst op het informatiebord bij de plaquette luidt:

'DE VREDESAPOSTEL
GEMAAKT DOOR JOS MERTENS
TER GELEGENHEID VAN DE VERKIEZING VAN
TITUS BRANDSMA
TOT
GROOTSTE NIJMEGENAAR ALLER TIJDEN'

Symboliek
Ontwerper Jos Mertens zegt over zijn ontwerp voor de plaquette op het Titushof: 'Ik heb geprobeerd om Titus Brandsma als een charismatische persoonlijkheid uit te beelden. Tegelijk wilde ik zijn streven om een eenheid te vinden tussen de diverse contemplatieve stromingen en de profane wereld vormgeven. Titus Brandsma als een man van het woord, die uitstraling had en heel veel mensen wist te raken. Titus Brandsma als een man die zijn religieuze en wereldse leven wist te combineren tot een leven waarin hij velen tot voorbeeld diende. Kortom Titus Brandsma als een man met een hart van goud, die straalde als een bloem, en daarmee heden ten dage nog mensen inspireert, een man die mensen bij elkaar kan brengen; een vredesapostel.'

Wijziging
Tot 1 maart 2004 droeg de kerk de naam Sint Jozefkerk. n 2005 is een plaquette geplaatst aan de muur op het Titushof ter ere van Titus Brandsma's verkiezing tot grootste Nijmegenaar aller tijden. Van 1960 tot 1988 heeft de urn met de as van Titus Brandsma in het Titus Brandsma monument in Nijmegen gestaan.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

De Titus Brandsma Gedachteniskerk is zo genoemd ter nagedachtenis aan Titus Brandsma en herinnert de inwoners van Nijmegen aan de pater en verzetsman die op 26 juli 1942 in het Beierse concentratiekamp Dachau om het leven is gebracht.

Titus Brandsma (kloosternaam) werd als Anno Sjoerd Brandsma geboren op 23 februari 1881 in Oegeklooster bij Hartwerd op de boerderij van zijn ouders onder de rook van Bolsward.Van 1892 tot 1898 studeerde hij aan het gymnasium van het Minderbroederklooster St. Antonius van Padua in Megen, Noord-Brabant. Vervolgens trad hij in bij de karmelieten, waar hij de kloosternaam Titus aannam. In 1905 werd hij ingewijd tot priester. Een jaar later ging hij studeren aan de Pontificia Università Gregoriana in Rome, waar hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte.

Terug in Nederland doceerde Titus Brandsma filosofie, sociologie en kerkgeschiedenis aan het studiehuis (Filosoficum) van de karmelieten in Oss. Hij werd ook hoofdredacteur van een nieuwsblad en stichtte een katholieke HBS en leeszaal, alle drie in diezelfde stad. Als lid van het hoofdbestuur van de orde speelde Titus een niet onbelangrijke rol bij de vernieuwingsbeweging onder de karmelieten in Nederland. In zijn hoedanigheid van geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereeniging had hij een groot aandeel in de modernisering van de katholieke dagbladpers in Nederland en in betere arbeidsvoorzieningen voor katholieke journalisten.

In 1923 werd Titus Brandsma benoemd tot hoogleraar aan de zojuist opgerichte Nijmeegse Universiteit. Hij doceerde daar wijsbegeerte en 'geschiedenis van de vroomheid', en met name de Nederlandse mystiek. In 1935 werd hij door de aartsbisschop van Utrecht benoemd tot geestelijk adviseur van de rooms-katholieke journalistenvereniging.

Al in een vroeg stadium waarschuwde Brandsma via publicaties in dag- en weekbladen en tijdens lezingen en colleges voor de gevaren van het opkomend nationaal-socialisme. Hij veroordeelde de anti-Joodse maatregelen van het Hitler-regime reeds voor de bezettingstijd. Zo was hij medio 1936 enige tijd lid van het door Nederlandse geleerden en kunstenaars opgericht Comité van Waakzaamheid tegen het nationaal-socialisme.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam Brandsma als aalmoezenier van de Nederlandse Katholieke Dagbladpers al spoedig in conflict met de bezetter na het schrijven van richtlijnen voor de katholieke journalisten. De samenwerking met de Utrechtse aartsbisschop dr. Jan de Jong was zeer groot, aangezien deze twee grote katholieke voormannen op dezelfde golflengte zaten.

Toen de bezetter het verbod uitvaardigde om Joodse leerlingen op de scholen toe te laten, ging er direct een brief naar alle schoolbesturen met de mededeling dat de kerk geen onderscheid kende van geslacht, volk of ras. Op 18 december 1941 ging het bericht uit dat de rooms-katholieke kranten advertenties van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) moesten weigeren op principiële gronden.

Als gevolg van deze verzetsactivitetien arresteerde werd Brandsma op 19 januari 1942 gearresteerd door de Gestapo en overgebracht naar de Scheveningse strafgevangenis (wat als bijnaam 'Oranjehotel' had). Vervolgens belandde hij via kamp Amerfoort en de strafgevangenis Kleef in het Duitse concetratiekamp Dachau. Na enkele weken vol ontberingen en mishandelingen werd hij - levenslang behept met een wankele gezondheid - uitgeput en doodziek in het kamphospitaal opgenomen. Na wat medische experimenten maakte een kamparts in de zomer van 1942 met een dodelijke injectie daar een einde aan zijn leven.

Titus Brandsma werd in 1985 zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. In de loop van de jaren zijn er in Bolsward, Brunssum, Dordrecht, Delft, Hengelo (Overijssel), Hoogeveen, Venlo en Oss scholen naar hem vernoemd. Eind 2005 werd Titus Brandsma door de bevolking uitgeroepen tot de Grootste Nijmegenaar aller tijden.

Onthulling
De kerk is hernoemd op 1 maart 2004.

Locatie
De Titus Brandsma Gedachteniskerk staat aan de Stijn Buysstraat 11 te Nijmegen.

Bronnen
Titus Brandsma Memorial

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht